Jitka Vykopalová: Pohyb pomůže „odstranit kyselinu mléčnou z duše“

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

Trénink je pravá odstresovávací vakcína.

Mnoho z nás je dnes vystaveno velkému stresu. Naše životní situace a životní ambice nejsou vždy v souladu s tím, co naše tělo dokáže zvládnout. Ale i když si člověk ještě „nesáhl na samé dno“, zažila většina z nás někdy stresující symptom. I když samozřejmě usilujeme o životní situace, kdy se cítíme dobře, musíme si i přesto uvědomit určitá fakta.
Žijeme ve společnosti kde vysoké tempo a vysoké požadavky se staly přirozeným stavem. Je jen velice málo těch, kteří prožijí běžný den zcela bez napětí.
Adrenalin a kortison jsou stresové hormony, keré dostávají tělo do „bojové pohotovosti“. Krev proudí do našich svalů, látková výměna se snižuje, krevní cukr a cholesterol se zvyšuje a my dostáváme rychlejší a hlubší dýchání. Fyzická aktivita ovšem může pomoci lidem zvládnout stres. Je-li totiž stres způsoben fyzickou aktivitou, stresové látky se v těle vstřebají, čímž další hormony a látky, které mají uklidňující a omlazovací efekt se dostanou do popředí.
Dlouhodobý stres způsobený mentálním zatížením v kombinaci s malou fyzickou aktivitou ubírá z tělesných zásob a obnova buněk není dostatečně aktivována. Tělo postupně ochabuje a riziko obezity a deprese se zvyšuje.
Zažíváte-li tyto stresové symptomy, mohl by pohyb být pro vás pravou odstresovávající vakcínou. Několik známých studií dokázalo, že fyzická aktivita má pozitivní efekt na stres. Ale jste-li opravdu velice vážně stresovaní, měli byste se vyvarovat tréninku a nejprve se poradit s lékařem. A to z důvodu, abyste nezatížili své tělo ještě více.

Víte, že...

Při stresu se spotřebuje enormní množství vitamínu B, zinku a magnezia.

Pozitivní efekt z pohybu:

Snižuje množství stresových hormonů.
Zvyšuje množství látek, které způsobují tělesné i duševní uvolnění po tréninku.
Zvyšuje citlivost inzulínu, který snižuje riziko pro např. diabetes.
Spotřebovává glukózu a cholesterol, které se uvolňují při stresu.

Negativní efekt stresu:

Ničí tělesnou tkáň.
Zhoršuje látkovou výměnu.
Zvyšuje hodnoty cukru v krvi.
Zvyšuje úroveň cholesterolu v krvi.
Negativně ovlivňuje imunitní systém.
Může vést k nemocem spojených se stresem.

Tip pro dobrý spánek:

Večerní horká koupel je nejen odreagovávající, ale i uvolňuje melatonin, který je předpokladem pro dobrý a zdravý noční spánek.

Přeloženo a zpracováno dle švédských novin „Metro“.
Motion ”tar bort mjölksyran i själen”

Träning är rena rama stressvaccinet.

Många av oss är i dag ganska hårt utsatta för stress. Vår levnadssituation och levnadsambition matchar inte alltid vad vår kropp orkar med. Även om man inte gått in i ”väggen” har de flesta någon gång upplevt stressrelaterade symptom. Även om vi självklart ska sträva efter en situation där vi mår bra måste vi trots allt inse vissa fakta.
Vi lever i ett samhälle där högt tempo a höga krav har blivit ett naturligt tillstånd. Det är väldigt få av oss som kommer att kunna uppnå en helt friktionsfri vardag.
Denna artikel vill belysa i vilken utsträckning fysisk aktivitet kan hjälpa människor att hantera stress.
Adrenalin och kortisol är stresshormoner som försätter kroppen i ”stridsberedskap”. Blodet strömmar till våra muskler, matsmältningen minskar, blodsockret och kolesterol höjs och vi får en snabbare och djupare andning. Orsakas stressen av fysisk aktivitet, förbrukas de stressrelaterade ämnena i kroppen, varefter andra hormoner och ämnen som har en mer lugnande och återuppbyggande effekt tar över.
Långvarig stress orsakad av mentala påfrestningar i kombination med lite fysisk aktivitet tär på kroppens resurser, och reparationen av cellerna aktiveras inte tillräckligt. Kroppen bryts på sikt ner och risken för övervikt och depression ökar.
Upplever du stressymptom kan motion vara rena stressvaccinet. Flera erkända studier har visat att fysisk aktivitet har en positiv effekt på stress. Är du riktigt svårt stressad bör du dock undvika träning och först rådgöra med läkare. Detta för att inte öka påfrestningen på kroppen ytterligare.

Visste du att…

Vid stress förbrukas speciellt stora mängder av B-vitaminer, zink och magnesium.

Träningens effekt:

Minskar halten av stresshormoner.
Ökar halten av ämnen som gör att vi slappnar av efter träningen.
Ökar insulinkänsligheten som minskar risken för till exempel diabetes.
Förbrukar glukos och kolesterol som frigörs vid stress.

Negativ stress Detta är effekterna:

Bryter ner kroppsvävnad för att frigöra mer energi.
Försämrar matsmältningen.
Ökar blodsockernivåerna.
Ökar kolesterolhalten i blodet.
Hämmar immunförsvaret.
Kan leda till stressrelaterade sjukdomar.

Tidningen Metro, 2006-12-07

Přeloženo a zpracováno dle švédských novin „Metro“.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 05. 02. 2007.