Pavel Loužecký: JINOTAJ ŽIJE! ... i na stránkách Pozitivních novin

Rubrika: Publicistika – Doporučení


„Pozitivní noviny se staly mediálním partnerem grafické soutěže JINOTAJ ŽIJE! „
Pro mnohé čtenáře by se mohla tato strohá zpráva stát rychle bezvýznamnou, kdyby za ní nenásledovala informace, že se jedná o dlouhodobý projekt, který skrze jedno téma propojuje několik „světů“ najednou:
svět reklamy, svět grafiky, svět humoru a svět médií se světem byznysu.
Myslíte, že je to nemožné? Tak čtěte pozorně dále ....
Rychlý úvod do souvislostí

Firma Prestige Photo s.r.o. pořádá originální grafickou soutěž s názvem JINOTAJ ŽIJE!
● Autorem soutěže je Pavel Loužecký, který v této firmě zastává funkci marketingového manažera a zároveň je i vydavatelem Pozitivních novin.
● S ohledem na jeho „posedlost“ vymýšlet stále nové projekty, věci, nápady a prosazovat je do praxe, došlo k okamžitému logickému propojení této soutěže s Pozitivními novinami, neboť vlastní téma soutěže je doslova jako stvořené pro širokou medializaci.
● Grafická soutěž JINOTAJ ŽIJE! je akcí dlouhodobou. Byla zahájena 1.března 2007 a potrvá – díky doprovodným akcím – až do konce roku 2007.
● Soutěž se bude odehrávat zejména na webových stránkách www.jinotajzije.cz,  kde budou průběžně zveřejňovány soutěžní práce, bude zde probíhat hlasování k jednotlivým grafickým návrhům a samozřejmě zde budou uvedeny veškeré informace o soutěži.

O co v soutěži
JINOTAJ ŽIJE! jde


Existuje celá řada soutěží, které se zaměřují na reklamu, grafiku, design apod. s tím, že oslovují zejména odbornou veřejnost, která je také sama hodnotí a oceňuje.

Firma Prestige Photo s.r.o. však chce touto grafickou soutěží oslovit amatérské i profesionální GRAFIKY s dopadem na širokou i odbornou VEŘEJNOST. A téma musí být takové, aby bavilo opravdu všechny, aby otevíralo širokou škálu možností pro využití humoru, satiry, ironie, parodie, nadsázky, alegorie, vícevrstevnatosti, dvojsmyslů, skrytých narážek a podobenství, jedním slovem JINOTAJE.
Možná teď namítnete, že JINOTAJ ŽIJE! není žádné téma, že je to spíše forma. Nesporně budete mít pravdu.
Protože v tomto okamžiku bude záležet opravdu jen na samotných graficích, jakým způsobem, proč, a zejména z koho čeho si budou ve svých dílech utahovat, dobírat, parodovat, dělat narážky, provokovat, nebo také dvojsmyslně hladit proti srsti, mile dráždit či totálně rozebírat na šrot.

Jsme prý národ hravý ... Dokažme - jako už tolikrát - že se umíme s nadhledem strefovat i sami do sebe, do našich lidských slabostí a malostí, jakož i do našeho všudypřítomného švejkovství, které tak rádi používáme coby obranu proti blbosti všeho druhu.

A o tom všem by měla být tato soutěž ....


Pár ukázek na téma JINOTAJ z doby před- i po- revoluční pro ty, kdo si neumí pod pojmem JINOTAJ nic představit 
(klikněte na obrázky pro jejich plnou velikost)

                             Špičkové jinotaje najdeme zejména mezi kreslenými vtipy Pavla Kantorka
                     
                               

                                           Ale ani lidová tvořivost se mnohdy nemá za co stydět ... 
        
      
                                       Obrázky byly vybrány z českého a zahraničního internetu
                                     např. z  
www.ftipky.cz , www.rajsmichu.cz , www.ateo.cz


Základní informace o soutěži

Typ akce:
Originální soutěž grafických návrhů pro reklamní využití ve světelných vitrínách (city lighty)
Specializace:
reklamní grafika - 3D grafika - optická reklama
Organizátor soutěže:
Prestige Photo s.r.o., výrobce optické reklamy, http://www.optickareklama.cz/
Název a téma soutěže: 
JINOTAJ ŽIJE!                        JINOTAJ = zastřený význam, skrytá narážka, alegorie

Před sametovou revolucí „žil“ národ jinotaji. Byly skryty všude: V textech, v obrázcích, ve filmech, v televizi, v rozhlase, v divadlech, potkali jste je na ulicích, v dopravních prostředcích i v lidských rozhovorech. Lidé toužili po více či méně skrytých dvojsmyslech jako po živé vodě, a zejména jinotaje s politickým podtextem jim dávaly pocit jakési disidentské sounáležitosti. Jinotaje unikaly pozornosti cenzorů především díky svému originálnímu vtipnému pojetí a „významové relativitě“. Bez nadsázky lze tvrdit, že lidová „jinotajná“ tvořivost byla v té době na svém vrcholu.
Dnes už se nemusí nikdo se svými názory skrývat, a možná právě proto umírají jinotaje na úbytě. Naším úmyslem je vyprovokovat kreativní tvůrce k činu a dát jim možnost vrátit se na skok do předrevoluční doby právě prostřednictvím jinotaje v reklamě.
Idea soutěže
a její zaměření:

poskytnout maximální prostor pro vlastní prezentaci amatérských i profesionálních grafiků
   v oblasti reklamní tvorby;
vnést na reklamní plochy městských city lightů humor, nadsázku a ironii; 
přitáhnout zájem široké veřejnosti ke kvalitní reklamě prostřednictvím masivní publicity
   nejlepších soutěžních prací;
nabídnout firmám a společnostem originální reklamní návrhy, náměty a nápady pro 
   realizaci vlastních reklamních kampaní
s možností jejich zakoupení v soutěžní aukci;
Soutěžní
sekce:

A – Libovolná grafická technika
B – Grafika určená pro OPTICKOU REKLAMU
       
Struktura soutěže:

Internetová soutěžní  galerie              1.3. – 31.8.07   (ukončení příjmu prací: 1.8.2007)
Internetová soutěžní  aukce                  1.9. – 30.9.07
Vyhlášení celkových výsledků soutěže      do 15.10.07
Předání výtěžku z aukce autorům               do 30.10.07
VÝSTAVA  nejúspěšnější grafických návrhů  v Praze a dalších krajských městech
    po celé  ČR    (říjen – prosinec 2007)
KALENDÁŘ  pro rok 2008 sestavený z 13-ti nejúspěšnějších návrhů  (listopad 2007)
Kdo bude soutěží osloven:

2.000  grafických a dtp studií, reklamních, mediálních a PR agentur;
odborná veřejnost - prostřednictvím cílené inzerce;
široká veřejnost - prostřednictvím celé řady článků, rozhovorů a informací o nejúspěšnějších
   grafických návrzích a jejich autorech;
V čem spočívá originalita soutěže:

soutěž je určena pro amatérské i profesionální grafiky bez rozdílu kategorií;
účast v soutěži je bezplatná;
soutěžní díla nehodnotí žádná komise, ale návštěvníci SOUTĚŽNÍ INTERNETOVÉ GALERIE,
   kteří svým hlasováním určují on-line pořadí v soutěži;
­ sto nejúspěšnějších autorských děl postupuje do SOUTĚŽNÍ  INTERNETOVÉ AUKCE, kde má
   jakákoli firma možnost si grafický návrh zakoupit pro své vlastní reklamní využití;
pokud bude realizován některý z grafických návrhů ve formě optické reklamy, může autor
   návrhu získat provizi z celkového objemu realizované zakázky ve výši 5%, což může při větší
   zakázce činit desítky tisíc korun;
díky masivní prezentaci soutěže v médiích mohou kvalitní amatérští grafici získat určitý
   věhlas
, který jim může pomoci k získání pracovní nabídky od některé z reklamních agentur
   či grafických studií.
profesionální grafici mohou v soutěžním systému bezplatně prezentovat své
   zaměstnavatele
a naopak – jednotlivé agentury a studia mohou díky této soutěži nominovat
   do soutěže své nejlepší lidi a tím získat veřejné ocenění jejich tvorby.


Jakou roli budou v tomto projektu hrát Pozitivní noviny
aneb Kniha JINOTAJ ŽIJE! na obzoru?
 

Pozitivní noviny zřídí novou rubriku s názvem JINOTAJ ŽIJE!, v níž budou následně publikovány články, které se týkají tématu soutěže, ale tentokrát nikoli v podobě grafické (obrazové), ale v podobě TEXTOVÉ.
Ptáte-li se, zda se bude jednat také o soutěžní příspěvky, pak vám mohu odpovědět stylem „chytré horákyně“: „V jistém smyslu; na začátku nikoliv, ale později možná ano.“

Nejdříve se však pokusím vysvětlit, o jaký typ literárních příspěvků se jedná.

Nesporně mezi námi žije celá řada životem a zkušenostmi ostřílených lidí, kterým se stala nějaká úsměvná příhoda, v níž hrál hlavní roli JINOTAJ. Kdy někdo něco pochopil úplně jinak, než to bylo myšleno, a stalo se díky tomu nechtěně cosi, co by za normálních okolností nikoho vůbec nenapadlo. A nebo dotyčná věc vyvolala následné reakce s dvojsmyslným efektem, které spustily lavinu dalších událostí .... 

Vámi zaslané JINOTAJNÉ PŘÍBĚHY nemusí být vůbec o politice (ale mohou!), nemusí být ani o socialismu či komunistech (ale mohou!) .... Měly by být hlavně vtipné, ironické, humorně laděné, v ideálním případě s pointou téměř anekdotickou.

A už jsme u onoho slibovaného „... později možná ano.“
Tím, že budou tyto články přímo propojeny se soutěží JINOTAJ ŽIJE! na stránkách www.jinotajzije.cz na nichž se budou soustřeďovat grafické návrhy amatérských i profesionálních grafiků z celé republiky, budou se moci stát tyto příběhy ze života klíčovou INSPIRACÍ PRO GRAFIKY k jejich budoucím soutěžním návrhům.
A vy se tak budete moci stát spoluautorem soutěžního díla, přičemž grafický návrh bude obratem přidán jako ILUSTRACE K ČLÁNKU a spolu s ním bude obojí dále publikováno a prezentováno na veřejnosti.

Berte proto, milí autoři, tento článek jako SKUTEČNOU VÝZVU s tím, že pokud se nám společnými literárními i grafickými silami podaří nashromáždit dostatečné množství kvalitního materiálu na knihu, stane se velmi pravděpodobně tato budoucí  KNIHA s názvem JINOTAJ ŽIJE! další doprovodnou akcí této neobvyklé soutěže!!! 

Příliš mnoho informací?

Jestliže vám z toho všeho jde právě hlava kolem, pak vězte, že máte k dispozici asi tak polovinu všech informací a že se vás snažím maximálně šetřit. Proto si vám dovolím nabídnout takové malé grafické schéma za účelem přehledného setřídění informačních a organizačních toků.

 

Pokud se z toho ani poté necítíte příliš moudří, nezoufejte. Operativně budou následovat další články nejen o soutěži JINOTAJ ŽIJE!, ale také rozhovory s vybranými grafiky, ohlasy z médií a celá řada doplňujících materiálů, které vás budou neustále zásobovat novinkami, inspirací a postřehy ze zákulisí soutěže.

Neváhejte tedy, zapátrejte ve své paměti a pusťte se chutě do díla.
JINOTAJ ŽIJE!  ....  a čeká (spolu s nažhavenými grafiky) na vaše originální příběhy a zážitky.

Svá díla posílejte na adresu redakce Pozitivních novin:    redakce@poztivni-noviny.cz

                                                        Jinotajová inspirace na pokračování

                                                                         www.jinotajzije.cz   

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 03. 02. 2007.