Ondřej Suchý: Ejhle cirkusy, varieté a dobrý člověk Antonín Hančl!

Rubrika: Publicistika – J+O Suchý


S Antonínem Hančlem před budovou Českého rozhlasu v Praze Před léty jsem poznal jednoho stále usměvavého, dobrého a hlavně skromného člověka – ANTONÍNA (Tondu) HANČLA z Brna.
Skvělého novináře, bezkonkurenčního historika cirkusů a varieté, autora obsáhlého cirkusového slovníku a hlavního poradce při vzniku televizního seriálu Břetislava Rychlíka  Lidé z manéže.
Před třemi léty projevilo o Hančlovu sbírku cirkusových plakátů (přes 5000 kusů), bezpočtu knih, fotografií, programů, dalších dokumentů a suvenýrů ze všech koutů světa, Národní muzeum v Praze. Domluvili se a Hančlova sbírka postupně doputovala do Prachatic, aby tam byla zpřístupněna veřejnosti.
Navštívíte-li někdy nedávno vzniklé Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích, vězte, že velká část vystavených exponátů jsou bývalou sbírkou milovníka světa cirkusů, Antonína Hančla. Dle mého soudu by tam měli mít vystavenu ceduli s poděkováním za celoživotní sběratelovo snažení. Jenže – alespoň jak jsem slyšel – nic takového tam není. Inu nevděk světem vládne…Antonín Hančl v Šemanovicích
 
Proč ale o tom všem píšu:

V březnu oslavuje Tonda Hančl v kruhu svých přátel už 80. narozeniny! Jedu mu do Brna osobně pogratulovat, protože si považuji toho, že jsem se s ním mohl kdy skamarádit. Ovšem nejedu tam za ním jen tak zcela nezištně! Chci ho totiž požádat, aby začal pro Pozitivní noviny o českých cirkusech a varieté psát a podělil se tak s námi o zážitky z mnoha krásných setkání s mnoha zajímavými osobnostmi, které při naplňování svého celoživotního koníčku potkal. Kdybych si nebyl už předem jist jeho souhlasem, netroufl bych si to zde předem ohlašovat. Tonda (tak si nechává říkat, a tak i podepisuje své články) je zkušený novinář a dovede zaujmout. Jsem si jist, že si v Pozitivních novinách brzy získá široký okruh stálých čtenářů.


Z jeho knihy Ejhle, cirkusy a varietéPrvní český cirkusový slovník (vydané brněnským nakladatelstvím Rovnost) která byla v Praze oceněna čestným uznáním v soutěži Slovník roku 1996, jsem vybral dvě zajímavá vyznání dvou velkých mužů, kterým svět cirkusů učaroval podobně jako kdysi Hančlovi. Nu a končit pak zde nemohu jinak, než upřímným přáním na adresu čerstvého osmdesátníka:
Dobré zdraví, nadále přetrvávající pracovní elán, dobrou náladu a dobré lidi kolem sebe! 

                                       
 

Z brněnského encyklopedického hesla:

Antonín Hančl   se narodil 7. 3. 1927.
Jeho profese je novinářství. Přes polovinu života se věnuje oblasti cirkusového, varietního a magického umění. Byl a je houževnatým sběratelem všeho, co souvisí s cirkusem a kouzelnickým uměním; je u nás největším sběratelem z uvedených profesí. Napsal stovky článků, komentářů a statí o významných umělcích uvedených profesí. Zpracoval a je autorem publikace „Ejhle, cirkusy a varieté“, která obsahuje i první český cirkusový slovník. Je rovněž spoluautorem titulu „Ženy ozdobou manéže".
Dnes je Antonín Hančl poslední žijící žurnalista a teoretik cirkusového umění.

Vpravo snímek z knihy Dívka k rytmu zrozená, na kterém je Antonín Hančl ve společnosti zpěvačky Inky Zemánkové. 

Foto z archívu Ondřeje Suchého

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 06. 03. 2007.