Projekt na podporu pozitivního myšlení a "dobré nálady"

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

Vážení a milí čtenáři,
naše poslední výzva, v níž jsme hledali ilustrátory k článkům Pozitivních novin, se setkala s obrovským, pro nás naprosto nečekaným zájmem, neboť se nám přihlásilo téměř deset ilustrátorů, z nichž převážná většina již začala pracovat na prvních obrázcích.

EDITOŘI TEXTŮ

Jsme velmi potěšeni vaším zájmem o Pozitivní noviny, a proto jsme se rozhodli podat nový "inzerát", neboť bychom rádi získali další spolupracovníky, tentokrát na PŘEPISOVÁNÍ TEXTŮ DO ELEKTRONICKÉ PODOBY. Máme totiž k dispozici celou řadu textů od našich významných autorů, které nejsou dosud publikovány na internetu, pouze vyšly v knižní podobě. A my nyní potřebujeme tyto texty přepsat na počítači (do Wordu). Máte-li tedy zájem úzce s námi spolupracovat a podílet se také na vydávání a dalším rozvoji Pozitivních novin, budeme velmi rádi, když se nám přihlásíte na e-mail  redakce@pozitivni-noviny.cz .

POZITIVNÍ RÁDIO NA INTERNETU A ZVUKOVÝCH NOSIČÍCH

Právě pracujeme na přípravách spuštění internetového POZITIVNÍHO RÁDIA. Toto rádio by mělo postupem času vysílat na internetu každý den od 21 do 23 hodin směs článků, povídek, básniček a nejrůznějších textů, které vyšly v Pozitivních novinách, doprovázených písničkami našich hudebních příznivců a autorů, jako např. Jany Rychterové, Josefa Fouska, Zuzany Stirské se souborem Gospel Time a řady dalších. Repríza tohoto večerního vysílání by měla probíhat od 10 do 12 hodin následujícího dne.

Již byla započata příprava koncepce tzv. autorských večerů, které bude připravovat vždy jedna osobnost-redaktor. V nich budou navíc vysílány rozhovory se známými lidmi, živé vstupy posluchačů rádia a spousta dalších optimistických překvapení.
Máte-li tedy zájem přidat se do příprav tohoto nového projektu v roli redaktorů, napište nám. Předpokládané datum spuštění nového rádia na vlnách internetu: druhá polovina roku 2007.

Nahrávky
vytvořené za účelem vysílání POZITIVNÍHO RÁDIA, by se měly také objevit na zvukových nosičích (audiokazety, CD, DVD) za účelem další distribuce a prodeje zájemcům

Naším záměrem je poskytnout tyto nahrávky bezplatně domovům důchodců, klubům seniorů a dalším sociálním ústavům po celé ČR, které bychom chtěli s projektem POZITIVNÍHO RÁDIA oslovit.  
Pozitivní rádio pro seniory by se mělo "vysílat" šířením těchto zvukových nosičů místní rozhlasovou sítí nebo formou tzv. "Pozitivních večerů", kdy se skupina seniorů sejde v klubové místnosti a společně poslouchá ze záznamu vysílání POZITIVNÍHO RÁDIA. 

KNIŽNÍ EDICE POZITIVNÍCH NOVIN

Připravujeme také neobvyklou knižní edici s výběrem článků, fotografií a ilustrací z Pozitivních novin. Počítáme se tím, že jednotlivé díly by mohly vycházet v rozmezí několika měsíců. Vše bude samozřejmě záviset na prodejnosti knížek a ohlasech čtenářů.

POZITIVNÍ NOVINY
V PODOBĚ ČASOPISU


V současné době také probíhá jednání s jedním pražským nadavatelstvím, které má zájem o vydávání Pozitivních novin formou časopisu, který by měl vycházet s měsíční periodou. 

TV NOE -  TELEVIZE
DOBRÝCH ZPRÁV

Rádi bychom také v nejbližší době navázali úzkou spolupráci s internetovou televizí TV NOE, která si dala do vínku podobné poslání, jako mají Pozitivní noviny: Propagovat dobré zprávy. S jejími programovými záměry se můžete seznámit ZDE.


PROJEKT NA PODPORU POZITIVNÍHO MYŠLENÍ A "DOBRÉ NÁLADY"  

S ohledem na pojetí celé škály našich nových aktivit v oblasti médií, tj. vytvářet a prezentovat pozitivně zaměřené texty a informace v tištěné i audiovizuální podobě, kdy budeme muset ve spolupráci s dalšími vydavateli dlouhodobě "masírovat" veřejné mínění, že nejsou dobře prodejné a zajímavé pouze negativní zprávy a že "nejen Bleskem živ je člověk", bychom tímto rádi vyzvali naše věrné příznivce, instituce a společnosti k finanční podpoře těchto aktivit
Za tímto účelem jsme proto uspořádali veřejně prospěšnou sbírku, z jejíhož výtěžku by budou v budoucnu výše uvedené aktivity profesionálně organizovány a finančně podporovány.

Považujeme tuto vydavatelskou aktivitu za vysoce společensky prospěšnou, neboť jejím posláním je  masová propagace pozitivního myšlení a "dobré nálady". 

Je nezbytně nutné, aby období "blbé nálady" už definitivně skončilo!

Dospěli jsme k závěru, že nestačí pouze vydávat neziskové internetové Pozitivní noviny, neboť jejich mediální zásah (navíc bez jakékoli reklamy a propagace) je poměrně malý (??? - 50.000 návštěvníků měsíčně).
Je nutno "pozitivně poznamenat" i spoluobčany, kteří internet nemají.
Náš optimistický náboj a vlny pozitivní energie se k nim musí dostat i jinými cestami: pomocí časopisů, knih, rozhlasu, zvukových nosičů, televize a na nejrůznějších kulturních a společenských akcích.

Za tímto účelem jsme se rozhodli založit firmu LOUŽECKÝ.CZ, která by všechny výše uvedené aktivity právně zaštítila v rámci mediální skupiny POZITIVNÍ CESTY a nadále je profesionálně organizovala a realizovala.

Obracíme se tedy tímto na všechny osoby, instituce a společnosti, pro které je Projekt na podporu pozitivního myšlení a "dobré nálady" natolik smysluplný, aby ho finančně nebo jiným způsobem podpořily. 

Kontaktujte, prosím, vydavatele Pozitivních novin Pavla Loužeckého, který Vám podá další informace a dohodne následnou formu spolupráce. 
E-mail: redakce@pozitivni-noviny.cz     
                                                                                                                                       
Děkujeme vám předem za podporu a oboustranně výhodnou spolupráci.

                               Pavel Loužecký                                         Václav R. Židek
                      vydavatel Pozitivních novin            šéfredaktor a předseda Redakční rady PN

                                                        Praha
  a  Köln,  21.4.2007

Ilustrace exkluzivně pro Pozitivní noviny © Anastázia Mahovská  www.anny.cz

 OHLASY NA ČLÁNEK

 2.5.2007 Viz článek Anastázie Mahovské:    Po akci následuje reakce

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 29. 04. 2007.