Anastázia Mahovská: Po akci následuje reakce

Rubrika: Publicistika – Zbývá dodat...

      

Vážený pane Loužecký,

chci Vám sdělit, že mám ve velké oblibě pana Josefa Fouska. Co o něm napsat? "Fouska není nikdy dost!"
Z vysílání ČR Praha 2 - Dobrá jitra mám nahrané jeho povídání o lidských vlastnostech, lásce k lidem, ke zvířatům a taky o jeho důvodech činit dobro a jak se kamarádit s anděly. Pořady jsou proloženy písničkami, které hladí po duši a dodávají sílu věřit v lidi a jejich pozitivní snažení. Tyhle nahrávky se staly mým nenahraditelným společníkem nostalgických večerů, kdy rozmotávám uzlíky dosud zašmodrchaných pravd v poznávání lidského bytí.
Nedávno jsem si zakoupila „Fouskovy fejetony” a protože v životě nic nepovažuji za náhodu, dovolte mi jeden fejeton z knížky pana Josefa Fouska pro Vás opsat:

Dary jsou pouta

Ať dostaneš jakýkoli dar, jsi jim částečně zařazen do role dlužníka. Jsou i ti, kteří pomohou a nikdy svůj čin nepřipomenou. Je jich pramálo a zasluhují si úcty. Celý život o nich víme, občas probleskuje vzpomínkami vděčnost, a také výčitka. Pomoci se dneska říká sponzoring. Pomáhá těm, kteří potřebují peníze. Na výtvarnou a publikační činnost, pro školy, zdravotnictví, pro opuštěné a nemocné děti atd. V Masarykově republice se tomu říkalo MECENÁŠSTVÍ. Nastane doba, kdy člověk potřebuje pomoc.
A chceš-li uspět, musíš jít prosit, žádat, zmínit se. Hledáš-li korunky u státu, politické strany nebo jakékoli organizace, stáváš se zavázaným. Něco za něco! A to něco se vždy najde. Šlechtic dal váček dukátů a Mistr zazpíval oslavnou píseň, namaloval velebící portrét chlebodárcův, vytesal sochu jeho blahorodí. Na prosení musí být dobrý žaludek. Ohýbání hřbetu, sládnutí hlasu, ťukání sklenkou a úsměv přemáhající bolení zubů. Darů přibývá před volbami do jakékoli instance. Po volbách si je věřitelé vyberou. Ten jemuž je pomoženo, se ocitá v poutech, která jsou zamčená oboustranným prospěchem. Pohlédneme-li z druhé strany, přijímáme dary rádi a na dárce brzy zapomeneme. Je nízké to rčení „Vůl dává, chytrák bere!“


Nevím, jestli je fér opisovat fejeton z knížky, ale pro mne je to velmi důležitý záchytný bod k vysvětlení mého příspěvku a k oslovení autorů a čtenářů Pozitivních novin. Tak teda:

Vážení autoři a čtenáři Pozitivních novin,

pojďme se rozmazlit a potěšení si nadělit. V životě funguje jednoduchý zákon: „Po akci následuje reakce“. 
A protože byl zveřejněn projekt veřejně prospěšné sbírky NA PODPORU POZITIVNÍHO MYŠLENÍ A "DOBRÉ NÁLADY", chci reagovat svým názorem na uvedený počin. Už bylo na čase! Všichni chodíme na stránky Pozitivních novin potěšit se, dovzdělat, nebo dokonce občas sami přispět dle svých snů, nálad, chtění a svých schopností. Tím se dostáváme do báječného kolektivu na ostrůvek „Pozitivna“, kde nám bývá tak bezpečno blaženě.
Je tady vidět obrovské snažení a všudypřítomná píle zúčastněných a náš ostrůvek jenom kvete do krásy a voní domovem a taky nám otevírá svět do dálek. Kdo z nás by si nepřál moci sebe a své přátele obdařit časopisem, zvukovým nosičem, nebo dokonce knížkou. Číst si na internetu je báječné, ale časem vše odplyne jako voda. Mít však doma založenou pěknou knížku a dokonce mít ji podepsanou s věnováním autorů, je trvalá hodnota, se kterou se můžeme kdykoli potěšit, začíst se, zavzpomínat, a to už za náš finanční příspěvek doopravdy stojí.

Nečekejme netečně, jak vše dopadne a že nově založená firma si se vším poradí a naservíruje nám na zlatém podnosu překvapení bez naší spoluúčasti. Uchopme tu jedinečnou možnost pozitivních pout, podílet se na zdárné realizaci tohoto nevšedního projektu, neboť kdo chvíli stál, pak zjistí, že stojí opodál.

A nakonec už to jenom shrnu k pointě.
Těším se na zveřejnění konta a chci být mezi prvními přispěvateli.
Pozitivním novinám přeji, ať sbírka dopadne ku prospěch nás všech.

S pozitivním pozdravením
Anastázia Mahovská                                           Prezentace: Josef Fousek o sobě - pro nás 
Mladá Boleslav

 Článek: 
POZOR! Neuvěřitelné novinky z dílny Pozitivních novin v rámci
Projektu na podporu pozitivního myšlení a "dobré nálady"

Ilustrace exkluzivně pro Pozitivní noviny © Anastázia Mahovská  www.anny.cz

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 05. 05. 2007.