Jitka Dolejšová: Děkovný dopis

Rubrika: Literatura – Zbývá dodat...

Pan Pšenička je svědomitý, pilný a tichý úředníček v jednom velkém podniku.

Nedávno dostal od svého vedoucího oddělení za úkol, aby napsal děkovný dopis. Pan generální ředitel prý chce poděkovat jednomu ze zaměstnanců, panu A.B., který našel na chodbě peněženku i s doklady a vrátil vše v pořádku majiteli.
I zasedl úředník Pšenička k počítači a začal tvořit. Přemýšlel, vymýšlel, psal, přepisoval, až konečně mohl dopis vytisknout a předložit vedoucímu oddělení.

Vážený pane…

V úvodu shrnutí významu firmy v tuzemském i mezinárodním měřítku. Snaha o vytvoření co nejlepšího image podniku.
Generální ředitel je velmi potěšen, protože se čím dál častěji dozvídá o zaměstnancích, kteří si nejenom plní bezchybně své pracovní povinnosti, ale chápou své povolání jako poslání, s cílem reprezentovat podnik a podílet se na pozitivním obrazu firmy vůči zákazníkům.
Další odstavec dopisu se zmiňoval o tom, jak pan generální ředitel obdržel od JUDr. M. N., majitele peněženky, pochvalný dopis o poctivosti zaměstnanců, konkrétně pana A.B.
Následovala óda generálního ředitele na čestnost, příkladné chování, skromnost a další kladné vlastnosti pana A.B.
…Velmi si vážím, že jsou v našich řadách lidé, pro které dobrý skutek, nezištnost a zároveň profesionální přístup nejsou jenom prázdnými slovy. Oceňuji Váš přístup nejen jako Váš zaměstnavatel, ale i jako člověk. Zcela právem Vám bude přiznána mimořádná finanční odměna.
Ještě jednou Vám děkuji a přeji mnoho pracovních i osobních úspěchů.

Dopis končil slovy:

S pozdravem…

Vedoucí oddělení si dopis ve své kanceláři přečetl, a musel v duchu sebekriticky přiznat, že takhle dobře by to ani on sám nedokázal napsat. Dopis byl obsahově i stylisticky dokonalý. Neměl k němu žádné výhrady.
No jo, ale když panu Pšeničkovi řeknu, že jsem tam nic neopravil, bude to vypadat, že on je moc dobrý, já neschopný nebo že jsem to nečetl.
A tak vzal vedoucí oddělení do ruky propisku a červeně doplnil:

Se srdečným pozdravem…

Pan Pšenička nic nenamítal. Dopis opravil dle přání vedoucího oddělení.
Vedoucí oddělení donesl opravený dopis zástupci ředitele odboru.
Zástupce ředitele odboru si dopis přečetl a musel v duchu sebekriticky přiznat, že takhle dobře by to ani on sám nedokázal napsat. Neměl k němu žádné výhrady. No jo, ale když vedoucímu oddělení řeknu, že jsem tam nic neopravil, bude to vypadat, že on je moc dobrý, já neschopný nebo že jsem to nečetl.
A tak vzal zástupce ředitele odboru do ruky propisku a červeně doplnil:

Se srdečným a upřímným pozdravem...

Zástupce ředitele předal opravený dopis vedoucímu oddělení.
Vedoucí oddělení předal dopis panu Pšeničkovi. Ten nic nenamítal a dopis opravil dle přání zástupce ředitele odboru.
Zástupce ředitele odboru donesl dopis řediteli odboru.
Ředitel odboru si dopis přečetl a musel v duchu sebekriticky přiznat, že takhle dobře by to ani on sám nedokázal napsat. Neměl k němu žádné výhrady. No jo, ale když svému zástupci řeknu, že jsem tam nic neopravil, bude to vypadat, že on je moc dobrý, já neschopný nebo že jsem to nečetl.
A tak vzal ředitel odboru do ruky propisku a červeně doplnil:

Se srdečným a upřímným pozdravem a úctou...

Ředitel odboru předal opravený dopis svému zástupci.
Zástupce ředitele předal dopis vedoucímu oddělení.
Vedoucí oddělení předal dopis panu Pšeničkovi. Ten nic nenamítal a dopis opravil dle přání ředitele odboru.
Ředitel odboru poslal svou sekretářku, aby donesla dopis náměstkovi generálního ředitele.
Náměstek generálního ředitele si dopis přečetl a musel v duchu sebekriticky přiznat, že takhle dobře by to ani on sám nedokázal napsat. Neměl k němu žádné výhrady. No jo, ale když řediteli odboru řeknu, že jsem tam nic neopravil, bude to vypadat, že on je moc dobrý, já neschopný nebo že jsem to nečetl.
A tak vzal náměstek generálního ředitele do ruky propisku a červeně doplnil:

Se srdečným a upřímným pozdravem a hlubokou úctou...

Náměstek generálního ředitele poslal po své asistentce opravený dopis řediteli odboru.
Ředitel odboru předal dopis svému zástupci.
Zástupce ředitele předal dopis vedoucímu oddělení.
Vedoucí oddělení předal dopis panu Pšeničkovi. Ten nic nenamítal a dopis opravil dle přání náměstka generálního ředitele.
Náměstek generálního ředitele poslal svou asistentku, aby doručila dopis generálnímu řediteli.
Generální ředitel si dopis přečetl a musel v duchu sebekriticky přiznat, že takhle dobře by to ani on sám nedokázal napsat. Neměl k němu žádné výhrady. No jo, ale když svému náměstkovi řeknu, že jsem tam nic neopravil, bude to vypadat, že on je moc dobrý, já neschopný nebo že jsem to nečetl.
A tak vzal generální ředitel do ruky propisku a červeně opravil:

Se srdečným a upřímným pozdravem a hlubokou úctou.

Pak připsal:

S pozdravem  

Generální ředitel poslal po své tajemnici opravený dopis náměstkovi.
Náměstek generálního ředitele poslal po své asistentce dopis řediteli odboru.
Ředitel odboru předal dopis svému zástupci.
Zástupce ředitele předal dopis vedoucímu oddělení.
Vedoucí oddělení předal dopis panu Pšeničkovi. Ten nic nenamítal a dopis opravil dle přání generálního ředitele.

A pak se z kanceláře pana Pšeničky ozval hurónský smích. Pan Pšenička se chechtal. Chechtal se upřímně a nahlas. Chechtal se tak, až mu tekly slzy z očí.
A pak že je na světě málo legrace …

Ilustrace exkluzivně pro Pozitivní noviny © František FrK Kratochvíl  http://frk60.aspweb.cz

 OHLASY NA ČLÁNEK

Kdo má za sebou pár desítek let ouředničení, nepovažuje tuto humoresku za až tak absurdní. V podstatě je to - s příslušnou autorskou licencí této literární formy - věrné vystižení vztahů a postupů v typickém národním podniku oněch dob. A že asi se z toho něco zachovalo dodnes, o tom by mohla svědčit mladistvost autorky.
Dík za úsměvné počtení!
Vladislav Drahoš, 1.5.2007 

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 01. 05. 2007.