Pavel Loužecký: Nový partner PN - Nová tiskárna Pelhřimov

Rubrika: Publicistika – Doporučení

Přiznám se bez mučení, že jsem v oblasti tiskárenství naprostý nedouk,  pořádně o tiskárnách nic nevím a příliš se o ně nezajímám. Bohužel. Jinak bych totiž věděl, že není tiskárna jako tiskárna, respektive že není majitel tiskárny jako majitel tiskárny.
O Nové tiskárně Pelhřimov mě informoval Milan Richtermoc, jeden z autorů, fotografů a příznivců Pozitivních novin, a nutno podotknout, že slovy chvály nešetřil.
Bylo to v době, kdy se Pozitivní noviny rozhodovaly, kde mají vytisknout svůj historicky první,  informační prospekt tak, aby nás to finančně nezruinovalo. A bylo to právě Milan Richtermoc, který domluvil s ředitelem NTP panem Bedřichem Kocmanem spolupráci nejen v oblasti tisku, ale i sponzoringu. To bylo první velké a milé překvapení.
To druhé mě čekalo, když jsem se podíval na webové stránky tiskárny www.ntp.cz a zjistil, že NTP je nejen tiskárna, ale zároveň KNIŽNÍ VYDAVATELSTVÍ. Dalo by se říci, že "dneska vydává knížky skoro každý", ale při procházení nabídky tohoto vydavatelství mě překvapilo, po kolika zajímavých titulech bych sáhl.
A tak mi dovolte představit vám tímto nejen nabídku vydavatelství NTP (prostřednictvím mého stručného, ryze subjektivního výběru), ale i tiskárnu NTP samotnou.
  
Nová tiskárna Pelhřimov se stala partnerem Pozitivních novin, a já bych rád tímto poděkoval panu Kocmanovi za podporu Pozitivních novin jeho firmou.

Pavel Loužecký
vydavatel Pozitivních novin


Arana Mertlová
Kousavé koláže 


Arthur Schopenhauer
Aforismy k životní moudrosti  

 
José Ortega y Gasset
Meditace o ženách
a o lásce


Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Filosofie dějin 


Bohumil Jiroušek
 Jaroslav Goll 
Role historika v české společnosti 


Karel Výrut
Kapitoly z pražské historie 


 Pavel Král
   Smrt a pohřby české šlechty

 
Zdeněk Vybíral
   Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí
na počátku novověku


ed. Jiří Kubeš
Šlechtic na cestách


Karel Bazal
Paměti plané růže -
POVĚSTI SEDLČANSKA,
I. díl 


Karel Bazal
Paměti čertova břemene -
POVĚSTI SEDLČANSKA, SEDLECKA
A VOTICKA, II.díl
  


Jiří Malíček,
Šárka Hlaváčková
a Marie Jalovecká
Přírodní zajímavosti
Sedlčanska

Všechny uvedené knihy spolu s dalšími z nabídky Vydavatelství NTP si  můžete objednat ZDE

                
                  Historie společnosti Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r.o.


Nová tiskárna Pelhřimov byla založena v roce 1992 jako společnost s ručením omezeným a navazovala na dlouholeté zkušenosti a praxi majitelů v oblasti tisku a vydávání novin.

V období založení společnosti, začátkem devadesátých let, však procházela většina regionálních tiskáren zásadním přerodem, totiž přechodem z techniky tisku zvaného knihtisk – tisk z výšky, na techniku tisku ofsetového – tisku z plochy nebo také chemického tisku. Pro všechny profese v tehdejších tiskárnách to znamenalo získávat novou kvalifikaci, neboť například u sazečů šlo o to zvládnout na rozdíl od dřívější práce s olověnými literami, mosaznými linkami, jedním slovem těžké hmatatelné sazby, práci na počítačových stanicích, se kterými do té doby téměř nikdo z nich nepřišel do kontaktu. Kromě zvládnutí samotné práce na počítači se všemi specifiky bylo nutné zvládnout „za pochodu“ zpravidla několik programů potřebných pro práci sazeče.
Podobné změny čekaly rovněž na samotné tiskaře a kromě zmiňovaných profesí vznikly v té době profese zcela nové – montážník ofsetové formy, kopista.

Společnost byla založena čtyřmi společníky. Protože šlo o vznik firmy tzv. „na zelené louce“, byla vydražena budova bývalého pneuservisu a první strojové vybavení bylo zakoupeno jako použité a dosahovalo pouze formátu B3.
Již v roce 1993 však bylo možné pořídit stroj nový, formátově větší a to Dominant A2+. Zásadním krokem pro rozvoj společnosti bylo zakoupení druhé části budovy, která bezprostředně sousedila s původně v malé privatizaci pořízenou budovou bývalého pneuservisu. Cenné bylo to, že obě části výrobních prostor bylo možné smysluplně propojit.
Společnost začala současně se započetím tiskových služeb také s vydáváním vlastních novin Týdeník Pelhřimovska a Humpolecka a založila nakladatelství s názvem Nová tiskárna Pelhřimov (ntp), zabývající se převážně vydáváním literatury slavných klasických filosofů (Artur Schopenhauer, Sigmund Freud, G.W.F.Hegel…), naučné a regionální literatury.
V nezměněné podobě společnost provozovala svoji činnost až do roku 2002. Na konci roku 2002 došlo ke změně novin z Týdeníku Pelhřimovska a Humpolecka na periodikum s názvem Týden na Pelhřimovsku, na Humpolecku.
V tomto roce byl pořízen v pořadí již druhý, nový dvoubarvový tiskový ofsetový stroj POLLY.
V roce 2004 byly odkoupeny od Státního statku v likvidaci pozemky pod budovou patřící společnosti a v jejím bezprostředním sousedství.
Rozvoj společnosti probíhal i v dalších letech pořizováním nových technologií – např. plnobarevný tiskový stroj nebo CTP systém na výrobu tiskových desek bez procesu kopírování z filmů.
Protože vedení společnost ví, že úspěch na trhu nezávisí pouze na objemu zakázek, ale i na jejich kvalitě a spokojenosti zákazníků, rozhodla se standardizovat výrobní, technologické postupy a jakost produkce s ohledem na vliv na životní prostředí zavedením a uplatňováním integrovaného systému norem ISO 9001:2001 a ISO 14001:1997. V květnu 2005 byla společnost úspěšně certifikována a dlouhodobě se bude moci zařadit v konkurenci firem v oblasti polygrafické výroby na udržitelnou úroveň. 

Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r.o.
Krasíkovická 1787,  393 01 Pelhřimov
Tel.: 565 332 290, 565 332 195,  Tel.+ fax: 565 332 338
e-mail: zajicek@ntp.cz  www.ntp.cz


Podklady poskytla © NTP Pelhřimov spol. s r.o.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 05. 06. 2007.