Václav Židek - Jitka Vykopalová: Pozitivní noviny u krajanů ve Švédsku!

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

  Švédská verze      

Pozitivní noviny - prostřednictvím své autorky a funkcí mé zástupkyně Jitky Vykopalové - pronikají (a nadále budou pronikat díky nově navázané spolupráci s krajanským časopisem Bulletin, vydávaným Švédsko-česko-slovenským spolkem ve Stockholmu) do hlubší povědomosti zdejších krajanů, kteří se tím budou moci ještě intenzívněji dovídat nejen o naší stále se rozšiřující činnosti, ale hlavně o zajímavostech, o kterých píší jednotliví tvůrci, tedy samotní autoři. A kdo ví, možná se někdo z nich osmělí a přispěchá se svým příspěvkem k nám do redakce a vznikne další příjemná mezinárodní spolupráce.

Švédský krajanský časopis Bulletin "trošku připomíná svým charakterem Pozitivní noviny" - s tím rozdílem, že vychází 4x ročně jako tištěný časopis, v internetové podobě vychází jen vybrané články, které lze najít na adrese: www.geocities.com/stsfse

Hlavní náplní časopisu je přinášení informací a zpráv o veškerém lidském dění v Česku, na Slovensku  a ve Švédsku, a samozřejmě o činnosti krajanů. Časopis měl neocenitelnou roli v dobách totality a po ní, ale i dnes je velkým pomocníkem v orientaci nesmírného toku různorodých zpráv, které přináší přehledně, aktuálně a "v kostce". Do Bulletinu píše ustálený tým autorů, vytvořený převážně z představenstva STSF, ale je vítán i jakýkoliv další nový autor, který přijde se zajímavou informací.

Do tohoto krajanského časopisu pravidelně přispívá také i stockholmské České centrum a Česká ambasáda, někdy se objeví informace o kulturní spolupráci se Slovenskou ambasádou. Bulletin příležitostně publikuje nejaktuálnější informace z časopisu Český dialog a pozvánky na slovenské kulturní akce konané Švédsko-slovenským spolkem.

Švédsko-česko-slovenský spolek (STSF) je jediným českým spolkem ve Švédsku, který krajanský časopis vydává. K tomu vypomáhá finančně České ministerstvo zahraničí, konkrétně Odbor krajanských a kulturních vztahů. Odpovědným vydavatelem Bulletinu je předseda STSF Lennart Bengtsson, redaktorkou je Eva-Kersti Almerud, grafické zpracování má na svých bedrech Hanna Göransson. Bulletin vychází ve švédštině v nákladu 700 kusů, je rozesílán pravidelně všem členům spolku, švédským a některým českým kulturním institucím (např. knihovnám a školám), obchodním firmám, ale i sympatizujícím jiným krajanským spolkům ve Švédsku i v zahraničí; zbylé výtisky jsou volně k dispozici v Českém centru a na České ambasádě.

Václav R. Židek
šéfredaktor Pozitivních novin, Kolín nad Rýnem
 

Ilustrované čtení pro vaše potěšení
POZITIVNÍ NOVINY
www.pozitivni-noviny.cz  

Ilustrovaný magazín určený pro všechny čtenáře,
kteří potřebují pravidelný zdroj k čerpání životní
energie, inspirace, nápadů, zábavy, moudrých
myšlenek a informací všeho druhu.


1.srpna 2004 byl na internetu publikován první příspěvek vydavatele Pozitivních novin Pavla Loužeckého. Jsou to tedy nyní 3 roky od vzniku, a za tu dobu se v archívu nachází přes 1900 příspěvků od více než 220 autorů z různých koutů světa! Každý měsíc navštíví jejich webové stránky okolo padesáti tisíc čtenářů.

Proč vznikly Pozitivní noviny
Každý den jsou nám v médiích předkládány a prioritovány desítky negativních zpráv různého typu. Lidé tak musí nutně získávat dojem, že se nic nedaří, že svět kolem nás je nenávistný, zlý, nepřející a že pouze čím dál víc ztrácíme své staré životní jistoty, aniž bychom místo nich získávali nové. Pozitivní noviny se chtějí stát jakousi veřejně dostupnou protiváhou tohoto stavu, alternativou pro všechny, kteří chtějí mít svoji „oázu pohody a optimismu“.
A pokud v nich náhodou narazíte na téma, které není vysloveně optimistické nebo řeší vážný problém, pak vám autor příslušného článku určitě nabídne nějaké řešení, směr, cestu... jak i z negativní zprávy získat pozitivní impuls nebo pohled na věc. 

Pozitivní noviny (PN) jsou členěny do čtyř základních sekcí: publicistika, literatura, exkluzivně, zákulisí. Každá sekce má celou řadu rubrik. Všechny články jsou zpracovány v českém jazyce, ale některé články si můžete přečíst v určitých jazykových verzích (anglicky, německy, polsky, rusky, slovensky, švédsky).
Do Pozitivních novin může v podstatě přispívat každý, kdo má chuť něco druhému člověku sdělit – je dán prostor jak zkušeným, tak začínajícím autorům. Totéž se týká ilustrátorů. Těší nás, že u nás publikují také i veřejně známí autoři, jako např. Ondřej Suchý, Jiří Suchý, Josef Fousek, Jiří Menzel, Milan Lasica, Miloslav Švandrlík aj. Ale rádi bychom přivítali i nové, nečesky mluvící autory, aby přibylo článků v cizích jazycích, v našem případě ve švédštině a se švédskou tématikou, aby to obohatilo poznání českých čtenářů. O čem by měli autoři psát? Zkráceně – o čemkoliv, co není negativní. Stačí si projít webové stránky PN a nechat se inspirovat... nové myšlenky určitě na sebe nenechají dlouho čekat!

Plány PN jsou velké
Vydavatel (Pavel Loužecký, Praha), šéfredaktor (Václav Židek, exulant žijící v Kolíně nad Rýnem) a Redakční rada PN dospěli k závěru, že nestačí pouze vydávat neziskové internetové Pozitivní noviny, ale že je nutno „pozitivně poznamenat“ i ty spoluobčany, kteří internet nemají k dispozici. Optimistický náboj a vlny pozitivní energie by se proto k nim měly dostávat i jinými cestami: pomocí časopisů, knih, rozhlasu, CD a DVD, televize a na nejrůznějších kulturních a společenských akcích. Prvním počinem v tištěné formě je vydání velmi zdařile provedeného propagačního prospektu Pozitivních novin.

Nelze psát o všech projektech PN, kterých stále přibývá a které jsou prezentovány nejen na našich webových stránkách, ale dokonce v českém rozhlase a televizi. Ale uvedu alespoň jeden titul velkého projektu – má název: SENIOŘI K POČÍTAČUM!“ Kampaň pro masový rozvoj počítačové gramotnosti seniorů v České republice, kdy senioři jsou vyzýváni, aby překonali svou nedůvěru a odmítavý vztah k počítačům a internetu, aby se nebáli nové techniky a požádali např.své děti a vnoučata, aby jim vše názorně předvedli a vysvětlili.

V současné době probíhá v českém tisku diskuse, rozpoutaná otevřeným dopisem Pavla Loužeckého a odpovědí - otevřeným dopisem Ondřeje Neffa z Lidových novin na téma médií a "blbé nálady" ve společnosti. Tento duel vzbudil oprávněný zájem veřejnosti a do redakce došlo mnoho zajímavých ohlasů.

Je nezbytně nutné, aby období „blbé nálady“ ve společnosti (výraz bývalého prezidenta Václava Havla) už definitivně skončilo! Jelikož považujeme toto téma za velice aktuální pro každého rozumného člověka, doplňující projekt, kde jsme oslovili a ještě hodláme oslovit veřejně známé osobnosti, ale i prosté občany, bude následovat.

Do autorského týmu jsou vítáni všichni, kdo mají zájem něco zajímavého, poučného nebo potěšujícího druhému člověku sdělit formou psaného příspěvku, ale jelikož Pozitivky rozšířily (a stále rozšiřují) pole své působnosti, jsou vítáni všichni, kdož by chtěli nějakým způsobem spolupracovat např. i na projektech Pavla Loužeckého, o které není opravdu nouze! Stačí jen chtít, zamyslet se a ozvat se redakci!

Přijďte kdokoliv s jakýmkoliv tvůrčím nápadem nebo jen chutí a schopností spolupracovat, u nás naleznete vždy pochopení a máte vždy dveře otevřené! Zapojte se i vy do realizace Pozitivních novin!
Veškeré informace najdete na stránkách
www.pozitivni-noviny.cz  nebo nám rovnou napište na e-mail: redakce@pozitivni-noviny.cz  

Jitka Vykopalová

zástupce šéfredaktora Pozitivních novin,
reprezentant Pozitivních novin ve Švédsku
 

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 23. 10. 2007.