Václav Židek - Jitka Vykopalova: Varför uppstod Pozitivní noviny

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

  Česká verze    

Pozitivní noviny hos landsmän i Sverige!

Den tjeckiska nättidningen Pozitivní noviny (Positiva nyheter) håller på att bli mer och mer känd bland tjeckiska landsmän bosatta i Sverige. Detta tack vare Jitka Vykopalová som är biträdande chefredaktör för Pozitivní noviny och en flitig skribent i denna tidning. Kännedomen om tidningens existens sprids också med hjälp av medlemstidningen Bulletinen som ges ut av Svensk-Tjeckisk-Slovakiska Föreningen i Sverige och som Pozitivní noviny nyligen har påbörjat samarbete med. Tjeckerna i Sverige kan på så sätt skaffa sig en bred kunskap och information inte bara om Pozitivní noviny:s allt bredare verksamhet utan också om intressanta händelser som våra skribenter skriver om. Och vem vet, kanske samlar någon av våra läsare modet och skickar in ett eget bidrag till vår redaktion och ett internationellt samarbete uppstår.

Bulletinens karaktär påminner på sätt och vis om Pozitivní noviny – skillnaden är att Bulletinen kommer ut fyra gånger per år och är ett tryckt medium. På internet publiceras endast ett urval ur innehållet (www.geocities.com/stsfse ).

Bulletinens huvudsyfte är att informera om nyheterna och livet i Tjeckien, Slovakien och Sverige och självklart även om landsmännens aktiviteter i Sverige. Tidningen spelade en ovärderlig roll under totalitärtiden och efteråt, men även idag hjälper den läsarna att orientera sig i det stora nyhetsflödet – informationen är aktuell och summarisk. De som skriver för Bulletinen är en återkommande grupp som huvudsakligen består av föreningens medlemmar men alla nya skribenter som har något intressant att informera om är välkomna.

Även Tjeckiska centret och den Tjeckiska ambassaden i Stockholm informerar regelbundet i Bulletinen om sina aktiviteter och ibland uppmärksammas det kulturella samarbetet med den Slovakiska ambassaden. Då och då publicerar Bulletinen aktuell information från tidningen Cesky dialog (Den Tjeckiska Dialogen) och inbjudningar till slovakiska kulturhändelser som arrangeras av Svensk-Slovakiska Föreningen.

Svensk-Tjeckisk-Slovakiska Föreningen (STSF) är den enda tjeckiska förening i Sverige som ger ut en medlemstidning. Avdelningen för landsmanna- och kultursamarbete vid det tjeckiska utrikesministeriet hjälper till ekonomiskt. Ordförande för STSF och ansvarig utgivare för Bulletinen är Lennart Bengtsson, redaktör är Eva-Kersti Almerud och för den grafiska utformningen ansvarar Hanna Göransson. Bulletinen ges ut på svenska med en upplaga på 700 exemplar och den skickas till alla medlemmar i STSF, svenska och tjeckiska kulturinstitutioner (t ex bibliotek och skolor), företag och även till andra sympatiserande landsmannaföreningar i Sverige och utomlands. Tidningen kan också hämtas på Tjeckiska centret och Tjeckiska ambassaden i Stockholm.

Václav R. Zidek
Chefredaktör för Pozitivní noviny
Köln am Rhein, Tyskland

Illustrerad läsning till er förnöjelse
POZITIVNÍ NOVINY
www.pozitivni-noviny.cz  

En illustrerad tidskrift avsedd för alla läsare,
som behöver en regelbunden källa att hämta
energi, inspiration, idéer, nöjen, kloka
tanka och information av alla slag ur.

1 augusti 2004 publicerades Pozitivní novinys (Positiva nyheter) utgivare Pavel Loužeckýs första bidrag på internet. Det är nu tre år sedan, och under den tiden har arkivet berikats med över 1900 bidrag av mer än 220 upphovsmän från olika hörn i världen! Varje månad besöker ungefär femtiotusen läsare tidskriftens webbsidor.

Varför uppstod Pozitivní noviny
Varje dag framlägger och prioriterar media tiotals negativa nyheter av olika slag för oss. På så sätt måste folk nödvändigtvis få intrycket av att ingenting lyckas, att världen runt omkring oss är hatisk, ond, missunnsam och att vi bara allt mer förlorar våra gamla tryggheter i livet, utan att få nya i stället. Pozitivní noviny vill bli en slags offentligt tillgänglig motvikt till det tillståndet, ett alternativ för alla, som vill ha sin „trivsel- och optimismoas“.
Och om ni av en slump skulle hitta ett tema i tidskriften, som inte är uttalat optimistiskt eller löser ett viktigt problem, så erbjuder säkert författaren till artikeln i fråga någon lösning, riktning, väg... om hur man även ur en negativ nyhet kan vinna en positiv impuls eller syn på saken.

Pozitivní noviny (PN) är indelad i fyra grundavdelningar: publicistik, litteratur, exklusivt, bakom kulisserna. Varje avdelning har en hel rad rubriker. Alla artiklar är utarbetade på tjeckiska, men några artiklar kan ni läsa i olika språkliga versioner (engelska, tyska, polska, ryska, slovakiska, svenska).
Till Pozitivní noviny kan i princip alla bidra, som har lust att meddela en annan människa något – här ges utrymme både till erfarna och begynnande författare. Samma sak gäller illustrationerna. Vi är glada att också officiellt erkända författare publicerar hos oss, som t.ex. Ondřej Suchý, Jiří Suchý, Josef Fousek, Jiří Menzel, Milan Lasica, Miloslav Švandrlík m.fl.. Men vi skulle gärna välkomna även nya författare som inte talar tjeckiska, för att antalet artiklar på främmande språk skulle öka, i vårt fall på svenska och med svensk tematik, och det skulle berika de tjeckiska läsarnas kunskaper. Vad skulle författarna skriva om? Kort och gott – om vad som helst, som inte är negativt. Det räcker att gå igenom PN:s webbsidor och låta sig inspireras... nya tankar låter säkert inte vänta på sig länge!

PN:s planer är stora
PN:s utgivare (Pavel Loužecký, Prag), chefredaktör (Václav Židek, en landsflyktig som bor i Köln) och Redaktionsråd har kommit fram till, att det inte räcker med att bara ge ut Pozitivní noviny oegennyttigt, utan att det är nödvändigt att ”positivt notera” även de medborgare, som inte har internet till förfogande. En optimistisk kamp och vågor av positiv energi borde därför nå dem även på andra vägar: med hjälp av tidskrifter, böcker, radio, cd och dvd, teve och genom de mest skilda kulturella och sociala aktioner. Den första åtgärden i tryckt form blir att ge ut det mycket lyckade reklambladet för Pozitivní noviny.

Det går inte att skriva om alla PN:s projekt, som ständigt ökar och som presenteras inte bara på våra webbsidor, utan t.o.m. i tjeckisk radio och television. Men jag ska åtminstone nämna en titel på ett stort projekt – det heter: ”SENIORERNA TILL DATORERNA!” En kampanj för massutveckling av seniorernas datorkunskaper i Tjeckiska republiken, där seniorerna uppmanas att övervinna sin brist på tillit och reserverade inställning till datorer och internet, för att de inte ska vara rädda för den nya tekniken och be exempelvis sina barn och barnbarn att demonstrera och förklara allting tydligt för dem. Just nu pågår i det tjeckiska trycket en diskussion, som sattes igång med ett öppet brev av Pavel Loužecký och svaret – ett öppet brev från Ondřej Neff från Lidové noviny (Folkbladet) på temat medier och ”dåligt humör” i samhället. Denna duell har väckt allmänhetens berättigade intresse och det har kommit många intressanta reaktioner till redaktionen.

Det är absolut nödvändigt, att perioden ”dåligt humör” i samhället (förre presidenten Václav Havels uttryck), tar slut definitivt nu! Eftersom vi betraktar detta tema som mycket aktuellt för varje förnuftig människa, följer ett kompletterande projekt, där vi har tilltalat och fortfarande ämnar tilltala officiellt kända personer, men också enkla medborgare.

Till författarteamet är alla välkomna, som är intresserade av att i skriftlig form ge en annan människa något intressant, lockande eller glädjande, men eftersom PN har utvidgat (och ständigt utvidgar) sitt verksamhetsfält, välkomnas alla, som på något sätt också skulle vilja skulle vilja samarbeta i Pavel Louzeckys projekt, som det verkligen inte är någon brist på! Det räcker att bara vilja, tänka efter och höra av sig till redaktionen!

Vem som helst kan komma med vilken kreativ idé som helst eller bara lust och förmåga att samarbeta, hos oss finner ni alltid förståelse och vi har alltid dörrarna öppna!
Förena er också ni i förverkligandet av Pozitivní noviny!
All information hittar ni på sidorna www.pozitivni-noviny.cz eller också kan ni skriva till oss direkt på e-mailadressen: redakce@pozitivni-noviny.cz  

Jitka Vykopalová
biträdande chefredaktör,
representant för Pozitivní noviny i Sverige
 

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 23. 10. 2007.