Jiří Heller: Evropou bez motoru, aneb 8367 kilometrů vlastní silou

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

19 týdnů putoval pan Jarda Lhota Evropou. Zatímco běžný smrtelník je často spokojen s procházkami v přírodě v délce deseti kilometrů a turisté si ordinují třeba jednodenní výlety dlouhé dvacet až čtyřicet kilometrů, Jarda Lhota si nakreslil velmi klikatou čáru se severu Evropy na její jih. Cesta vedla přes Prahu, jednodenní zastávku jsme slovně i obrazově zaznamenali v prvním článku Pozitivních novin o této fyzicky i psychicky náročné cestě. V pondělí 24. září 2007 se Jarda Lhota vrátil do Prahy. Na rozdíl od jiných akcí, třeba i méně oslavě dávajících důvodů, nesrotily se davy lidí na letišti ani na Staroměstském náměstí. Jarda Lhota nebyl přijat prezidentem republiky.

Důvodem cesty Jardy Lhoty ale neměly být oslavné fanfáry jiných. Cestovatel sám ví, proč se na dlouhý trek vydal. Z tiskové zprávy se nezdá, že by mu putování něco vzalo. Naopak se zdá, že cesta mu dala mnoho podnětů pro jeho další osobní život....

Panu Jardovi Lhotovi patří uznání mé i Pozitivních novin.

Jiří Heller
fotograf, publicista

 
 
 
 
 
 
 
   


Cestovatel Jarda Lhota úspěšně ukončil svůj ojedinělý projekt
„Evropou bez motoru“


Dobrodruh, cestovatel a spolumajitel CK Adventura Jarda Lhota si před časem dal k padesátinám nestandardní dárek – cestu přes Evropu bez použití motoru. Myšlenka postupně uzrávala a vedla k mimořádnému projektu, který teď úspěšně dokončil.

Jarda Lhota popsal před svým odjezdem základní filosofii své cesty takto: „Plánuji přejet Evropu z Nordkappu na Gibraltar tak, abych při tom propagoval způsoby cestování ohleduplné k životnímu prostředí.“
Během 19 týdnů urazil neuvěřitelných 8367 km a procestoval 12 evropských států. Největší část cesty urazil na kole, na plachetnici a na kajaku. Ale používal i další netradiční dopravní prostředky – horkovzdušný balon, raft, kánoi a koně.
Některé úseky cestoval sám, na jiných jej doprovázeli jeho kolegové z Adventury a další přátelé. Nejdelší úsek s ním cestoval patnáctiletý syn.
Cesta nebyla předem nijak podrobně plánovaná ani technicky zajištěná, své vybavení si vozil nebo nosil s sebou a vše řešil až na místě. Toto minimalistické pojetí mu dávalo cestovatelskou svobodu a umožňovalo pružně reagovat na aktuální podmínky, zejména na počasí. Na druhou stranu klade tento způsob cestování podstatně vyšší nároky na psychickou i fyzickou kondici.
K logistice využíval zejména autobusů Adventury, které mu zajišťovaly střídání jednotlivých dopravních prostředků.
Na otázku co mu cesta přinesla Jarda Lhota odpovídá takto:
„Opět jsem se přesvědčil o tom, že největší zážitky člověku dává pohyb vlastní silou. Uvědomil jsem si, jak málo věcí člověk ve finále potřebuje, ale jak důležité je mít kolem sebe lidi, kteří pomůžou, když je potřeba. Díky této cestě jsem se seznámil se spoustou lidí, které bych jinak nikdy nepoznal.
Zajímavá byla zkušenost, že jsem schopen jen s několika jednodenními odpočinkovými dny urazit bez vnější podpory slušné denní etapy v diametrálně odlišných klimatických podmínkách, od mrazu a sněhu severu až po tropická vedra jihu. Moje tělo se nečekaně dobře přizpůsobilo pravidelním denním dávkám a celou cestu jsem zvládl bez nejmenších zdravotních problémů.
Překvapilo mě, jak rozdílný přístup mají jednotlivé evropské země ke svému životnímu prostředí, krajině a vytváření možností trávit volný čas aktivně. Potěšilo mě, že Česko z tohoto srovnání vůbec nevychází špatně. Máme hustou a dobře značenou síť cyklistických i turistických tras, kvalitní popisy a základní infrastrukturu pro vodáky, vznikají i „koňské“ stezky. Ve srovnání se Španělskem, kde jsem dlouhé úseky musel jet prakticky po dálnici, neboť podle pobřeží jiná silnice nevede, nebo s Norskem, kde jsou silnice lemovány odpadky, je Česko opravdu ráj. Naopak jsem si znovu uvědomil, jak bezohlední a arogantní jsou čeští řidiči.“
Během celé cesty Jarda Lhota posílal prakticky denně reportáže na svůj blog http://live.adventura.cz. Tyto reportáže byly pravidelně doplňovány i fotografiemi. Díky tomu si mohlo mnoho lidí toto velké dobrodružství alespoň virtuálně užít s ním. Ze své cesty přivezl Jarda Lhota několik tisíc fotografií, které nyní zpracovává a chystá se z nich vytvořit diashow, které bude prezentovat na různých místech Česka. Časem by měla vzniknout i kniha, dokumentující tento projekt.
Celkový souhrn procestovaných zemí a uražených kilometrů:

RNDr. Ing. Jaroslav Lhota
* 1957 Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT a Matematicko-fyzikální fakutu UK. Do roku 1988 pracoval jako vědecký pracovník ČSAV. V roce 1990 se zúčastnil založení dobrodružné cestovní kanceláře Adventura, ve které je společníkem, spolupracovníkem a průvodcem nejnáročnějších zájezdů. Mezi jeho koníčky patří kromě cestování také psaní a fotografování. Je všestranně sportovně zaměřený.

Kontakty
Adventura s.r.o., Voroněžská 20, 101 00 Praha 10
Jaroslav.Lhota@adventura.cz
Tel: +420 603 417 220
http://live.adventura.cz
www.adventura.cz

Foto © Jiří Heller

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 15. 10. 2007.