Miroslav Sígl: Sobota se světovou šampionkou v paměti

Rubrika: Publicistika – Zbývá dodat...

Celý den nám přednášela, obsluhovala přitom svůj diaprojektor, psala a ukazovátkem vysvětlovala na velkém plátně diagramy, tabulky a memogramy, žonglovala s míčky, testovala schopnosti účastníků kursu, aby v samotném závěru odpovídala na desítky zvídavých otázek. A neváhala – ač viditelně unavená v pozdním odpoledni - a na požádání nás vyzvala, abychom jí nadiktovali 30 dvojciferných čísel. Vzápětí je hned za sebou všechna vyjmenovala bez jediného zaškobrtnutí. Obrovský potlesk se rozlehl halou Kulturního domu Vltavská v Praze. První zmínku o ní jsem uvedl již v článku v Pozitivních novinách 23. června (viz).

Trojnásobná světová šampionka soutěží v paměťových schopnostech, držitelka Guinnesova rekordu v téže disciplíně, nositelka titulu Grand Master, což je nejvyšší ocenění v memosportu, a mezinárodní trenérka dětí a dospělých – MUDr. Michaela Buchvaldová (*1970).
A její největší výkon? Dokázala si během jedné hodiny zapamatovat tisícimístné číslo (například nekonečné číslo Ludolfovo...). Nedávno provdaná za doktora Gunthera Karstena (*1961), šampiona mezi muži na světě, trenéra evropských i světových mistrů, moderátora paměťových pořadů v německé televizi. Ten si dokáže zapamatovat 400 číslic vyslovených během 13,5 minuty.

Každý rok na Silvestra si oba manželé po dobré večeři stanovují cíle pro rok příští. Pomáhá jim v tom metoda SMART, čili podle jednotlivých písmen: S - specifický cíl, čeho chtějí dosáhnout, M – měřitelný cíl, přesné stanovení kvantikovaně vyjádřené, A – ambiciózní, tj. dosahovat nadprůměrnosti, R – reálné cesty k tomuto cíli, T (anglicky Time), čas, do kdy toho cíle dosáhnout. Důležitá je přitom motivace – proč si takový cíl kladu, jaký z toho bude užitek pro mne či dokonce pro veřejnost a společnost? Takový soupis si vystaví doma viditelně na očích pro kontrolu v jakémkoli období a čase.

Náš průkopník v patofyziologii a diagnostice Alzheimerovy choroby, patologický anatom a známý lékař MUDr. František Koukolík se už několikrát vyjádřil k těmto lidem se „zázračnou“ pamětí. Budí od pradávna pozornost světových neuropsychologů – čili těch, kteří se pamětí zabývají. O manželích Karstenových ví mnohé, zejména je si vědom, že větší zkušenosti v tomto paměťovém oboru má jen málokdo. Proto bez velkého přesvědčování napsal předmluvu k jejich srozumitelné knížce Úspěšná paměť (vydalo pedagogické nakladatelství Scientia, 186 stran). Za to, že vyzrazují na sebe „jak se to dělá“, zaslouží náš obdiv.

Bylo nás v tom sále kolem 250, kupodivu mladí tvořili polovinu, všichni ostatní před seniorským věkem anebo již dávní senioři – několik nejstarších nad 80 let. Všichni dychtiví poznávat nepoznané nebo méně známé. Náš mozek je fascinující zásobník dat a celých jejich souborů. Buďme bez obav: ani v tom vysokém věku nemůže být přetížen. Množství nervových buněk zvaných neurony se pohybuje kolem 300 miliard a jeden jediný neuron je schopen vytvořit až 10 000 nervových spojení! Lidský potenciál je tedy pravděpodobně závislý právě na jejich celkovém množství. A podle vědců lze tréninkem paměti možné množství těchto spojení nadále zvyšovat. Považte – v každém věku! Dokonce až o několik stovek procent – říkají vědci. Věřte, nevěřte.

K čemu všemu je to dobré? Cožpak kolem sebe nevidíme jedince, kteří nejsou schopni samostatného života? Kteří netrefí domů, snadno zabloudí, nedbají na hygienu tělesnou, o duševní ani nemluvě, ohrožují své okolí hromaděním zapáchajících zbytečností, puštěným a nezapáleným plynem, usnutím s hořící cigaretou na peřině... Kteří vás nepoznávají, třebaže se vidíte denně, pletou si slova, tváře, karty, neznají ani své telefonní číslo, natož čísla dalších svých známých... Anebo – jak se cítíte ve společností lidí bez fantazie, bez smyslu pro vtip a humor? A co ostatní? Pletete si levou a pravou ruku či stranu, nepomáhá vám ani uzel na kapesníku?

Asi není nutné pokračovat. Sobota strávená s „paní doktorkou paměti“ – poprvé u nás v republice – vyvolá zcela jistě zájem i jinde. A to bude dobře. Naši společnost zčásti zdemoralizovanou staví do lepšího světla právě podobné aktivity, na něž se lidé hlásí dobrovolně a jsou ochotni vystát frontu a ještě zaplatit. A potom - dokáží-li přenést získané bohatství mezi ostatní, jsou užiteční svému okolí dvojnásob.
OHLASY NA ČLÁNEK

Vážený pane Sígle,
mockrát děkuji za zaslání článku, je moc pěkný. Na semináři jste mne moc pomohl a za to bych se ráda ještě jednou poděkovala. Jste báječný milý člověk a těch si já vždy velice vážím. Jsem také vděčná za informaci o Pozitivních novinách, již jsem si v nich dnes ráno pročítala a jsou velice zajímavé a přínosné.  Přeji Vám z celého srdce, ať Váš život nadále provází radostný a pozitivní přístup k životu.
Pěkný týden přeje a brzy zase někde na shledanou 
Michaela Karsten, 30.11.2007 


Článek je výborně napsán. Dal několika tisícům čtenářů PN nahlédnout do záhad mozku a paměti. Nedávno jsem kdesi četl, že kdosi za pár vteřin nebo minut bez papíru a tužky vypočítá třináctou odmocninu devítimístného čísla. Když teď čtu o doktorce Karstenové, uvědomuji si úžasnou mozkovou kapacitu těchto lidí. O to cennější je, že sdílejí v knize i přednáškách i nám ostatním, jak si paměť cvičit. Škoda, že v pozornosti a popularitě veřejnosti jsou vynikající duševní  výkony jen pouhým outsiderem proti všelijakým superstarům z obrazovky. 
Zdraví Vás V. D.  01.12.2007

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 30. 11. 2007.