Vladimír Vondráček: Eliášovy pranostiky (2) 7.1.-13.1.

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

ELIÁŠOVY PRANOSTIKY  ( 2.týden)
od  7.1. do  13.1.2008

Naši staří předci milí, s přírodou se přátelili,
vyzráli na její triky, vymysleli pranostiky.
Ano, ano lidé zlatí, pranostiky stále platí.
Jisté to však někdy není, všecko na světě se mění!

7.1.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
•••
Zeptejte se dneska Vilmy, jaké preferuje filmy?
Odpoví vám, že asi, katastrofy v počasí!

8.1.
O svatém Erhartu zima leze do nártu.
•••
Čestmír Moudře kývá, že tomu tak bývá,
na léto pomýšlí, přesněji na Martu!

9.1.
O svatém Baziliši zima všude čiší.
•••
Na zimu jsme malí páni, o tom nemáš ani zdání,
Vladanovi to nevadí, má po ruce plnou číši.

10.1.
Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.
•••
Když Břetislav sváděl Jitku,
marně sháněl v zimě kytku.
Když skončily týdny medové,
mráz vyrobil květy ledové.

11.1.
Na svatého Hygina pravá zima začíná.
•••
Dneska Bohdaně asi – nezbývá, než souhlasit.
Přitom se je smutně kouká, jak se kouří z komína.

12.1.
V lednu – za pec si sednu.
Mám tam připravenou bednu.
•••
Pravoslav se nerad klouže, zvláště když zamrznou louže.
Přitom se však dívá zpříma, jak zvolna vrcholí zima.

13.1.
Dlouhý střechýle – dlouhý len.

•••
Edita s ohromnou kuráží,
rampouchy ze střechy poráží.
Když tu krásu polituje, celý týden medituje.

****

To je tedy odkaz našich předků milých,
upravili jsme ho ve svých dlouhých chvílích.
Učme se od předků lásce a pokoře,
pokoře k přírodě v té naší oboře!
Klima je příjemné, zem se tu nechvěje,
v létě je sluníčko, v zimě zas závěje,
jaro se zkracuje a podzim taky,
po jasném počasí připlují mraky.
Uprostřed Evropy v zemičce malé,
tam je náš domov a bude stále!

Pokračování příště...          
  

Autor se tímto omlouvá, že fušuje do řemesla našim moudrým předkům a děkuje všem živým i mrtvým sběratelům této lidové moudrosti, kteří se v minulých stoletích zasloužili o to, že naše lidové pranostiky stále žijí!

Ilustrace exkluzivně pro Pozitivní noviny © František FrK Kratochvíl  http://frk60.aspweb.cz

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 07. 01. 2008.