Milan Dubský: Mocenské menšiny a různé pakultury

Rubrika: Publicistika – Postřehy

Stále agresivnější propaganda, propagace a marketing je vynořujícím se důkazem strachu o zisky, pozice, vliv a moc. Současný systém uspořádání společnosti nenachází další nové nástroje, aby mohl existovat v přijatelné a většinou společnosti akceptovatelné formě.
Častěji se vynořují problémy, které současnými obvyklými metodami a opatřeními, jež používají státní aparáty, vlády a politika velkých firem, nadnárodních seskupení a monopolů, jejichž součásti mají různá jména, nejsou s to uspokojivě řešit...
Příkladů je kolem nás dost. Mezi bohatými firmami a společnostmi je dostatek volného kapitálu, a tak hledají stále nové oblasti pro jeho uplatnění. Takovou oblastí je např. stavebnictví.
Výstavba rodinných domů a bytů. Konjunktura, jakou prožívá stavebnictví, tady dosud nebyla. Firmy nemají dost pracovníků. Dnes jsou ve stavebnictví lidé, kteří dříve dělali úplně v jiných odbornostech a všichni jsou dnes stavaři. Je to přechodný boom.
Za poslední rok poklesl o 15% zájem o nové byty. Nejen proto, že jsou předražené, ale také proto, že trh začíná být pomalu nasycen. Dosud trvající přehřátá konjunktura ve stavebnictví přestane. Pak ti, kterých se dnes majitelé rodinných domků musí doprošovat, aby jim obložili m2 obkladačkami kuchyň nebo koupelnu, budou ochotnější.
Další příklad. Ropa, nafta, benzin. Jejich cena závratně stoupá a neodpovídá jejich hodnotám. Ceny vůbec nevyjadřují u celé řady zboží a prací jejich skutečnou reálnou hodnotu. Jsou spekulativní. Cena nafty za barel překročila 100 US$. Není to tím, že je jí nedostatek. Těžba se naopak zvyšuje. Její cenu nezvyšují producenti nafty, i když jim její růst vyhovuje a plynou jim z toho zisky.
Cenu ovlivňují obchodníci, kteří stojí ve frontě na její odkup, aby urvali větší podíl, nahromadili zásoby a pak s ní spekulovali. Názory analytických ekonomických odborníků jsou často povrchní až směšné.
Další spekulativní oblastí s krycím názvem bio je potravinářství. Dovedli byste rozpoznat banány bio od těch, jež nejsou označeny tímto názvem? Těžko. Ale na pultech obchodních řetězců s potravinami je rozeznáte. Jsou zabalené, ačkoliv banán je produkt, který není nutno balit, tak jako např. meloun. Přesto jej tito ekologičtí mágové balí, čímž do domácností včleňují další odpad. A jsou podstatně dražší než ty „ne bio“.
Daleko otřesnější je trend, který se bohužel již rozběhl.
Biopaliva, bioetanol. Místo potravin se pěstují plodiny, jež nemají sytit lidi, ale mají sloužit k výrobě paliv pro motory. Tato skutečnost ovlivňuje růst cen potravin. Škodí tak dvakrát. Za prvé jsou v uhlíkovém řetězci dvojnásobně větším producentem CO2, kysličníku uhličitého, než je například jaderná energetika a přesto se halí do roucha ekologie a zachránců a ochránců přírody...
Za druhé pak podporují intence výrobců automobilů rozmnožit tyto ocelové brouky na celé Zemi tak, že se bude za třicet let prodávat vzduch balený v lahvích, jako se dnes prodává voda. Krásná to perspektiva, že ano?
Převrácený význam slov. V současné reklamě se používá slovo supercena ve smyslu, že zákazník ji má chápat jako velmi nízkou.
S tím přicházejí marketingoví a reklamní šamani, kteří na objednávky svých zaměstnavatelů a chlebodárců se snaží přijít s něčím , čím by ještě více zmasírovali spotřebitele, aby kupovali ještě více, více jedli, více zaplňovali své domy a byty věcmi, které se za pár týdnů, měsíců či roku stanou nepotřebnými krámy, protože nebudou „up to date“ nebo „cool“.
Tak se říká těm výrobkům, které se tváří, že jsou nové, nejmodernější, nejžádanější a objevují se každou sezónu jako top reklamní produkt. Ale stejně jako desítky a stovky podobných, které zestárly, okoukaly se, pak jdou v ohromných super akcích, ve dnech jarních, letních a zimních superslev v obchodních řetězcích vstříc vyhecovaným televizní, novinovou a časopiseckou reklamou a bilbordy koupěchtivým lidičkám. Všechno toto zboží bylo již dávno zaplaceno v cenách před zlevněním, takže i kdyby je obchodníci a supermarkety rozdali zadarmo, již by nic neprodělali..
Potřebují se posezónního zboží zbavit, aby mohli nabízet nové super výrobky, nové šaty, pozměněné ve střihu, barvě, v nepodstatných detailech, vychválených otupující reklamou do té neskutečné důležitosti.
Totéž se děje s produkty farmaceutických molochů. „S našimi tabletkami zhubnete a můžete jíst, jak chcete a co chcete“. „S naším krémem zmizí vaše vrásky“, „Naše rtěnky vyživují, zvýrazní a zkrášlí vaše rty a obličej.“ Podobné nesmyslné průpovídky a slogany slyšíme denně z televize, rozhlasu a čteme v různých reklamách.
Všechny ty tisíce produktů, jejichž reklamy visí v čekárnách ordinací takřka všech doktorů a poliklinik, na chodbách nemocnic a všude možně jinde, spíše zhoršují zdravotní stav obyvatel než zlepšují. Ale každopádně přinášejí enormní zisky, z nichž je placena tato otupující a všudypřítomná reklama.
V roce 2007 se protočilo v televizní reklamě, v inzerátech novin, stovkách časopisů, kde na počet stran převažuje často reklama nad vlastními redakčními texty a články, na bilbordech a v komerčních rozhlasech více jak 10 miliard korun. O tyto částky, vynakládané na reklamu, mohly být ceny mnoha výrobků nižší. Nebrojím tím proti rozumné reklamě, která má mít informační náboj s charakteristikami výrobků a argumenty, proč by si je měl spotřebitel koupit.

Originální ilustrace pro Pozitivní noviny © František FrK Kratochvíl 
http://frk60.aspweb.cz    http://frk1.wordpress.com

OHLASY NA ČLÁNEK

Krásné povídání o hlouposti nás všech! Ale když nám není pomoci. Navíc se  vytahujeme, že reklamě a módním výstřelkům nepodléháme, ale kdyby nás někdo sledoval, všechny by nás přistihl, jak horlivě kupujeme nesmysly, jak se "modernisujeme" a necháváme nachytat všelijakými aktualisacemi, které činí i naše počítače za nějaký ten pátek již nepoužitelné, zastaralé, nedokonalé a tak si musíme pořídit nový, přesně dle plánu výrobců!
                                                                          
Karel Bůna, 02.03.2008
Bukar(a)email.cz

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 02. 03. 2008.