Olga Szymanská: Sny - Situace - Hry Josky Skalníka

Rubrika: Publicistika – Doporučení

Galerie Smečky v Praze zahájila svou činnost na konci roku 2005 jedinečnou výstavou koláží Jiřího Koláře a Ladislava Nováka. Přehlídka děl Josky Skalníka je již magickou sedmou z expozic, v nichž se představují umělci, jejichž díla jsou nedílnou součástí unikátní sbírky české koláže Pražské plynárenské, a.s.

Současná výstava Sny – Situace – Hry probíhá k poctě životního jubilea malíře a grafika JOSKY SKALNÍKA, narozeného 1948 v Praze. Dlouholetého organizátora a souputníka kulturních a společenských aktivit, majících ve své době mnohdy zásadní a rozhodující význam. Po studiu užité grafiky na pražské uměleckoprůmyslové škole působil Joska Skalník jako výtečný grafik ve Státním divadelním studiu, později v Pražském kulturním středisku.
Byl zakladatelem nezávislé kulturní organizace Jazzová sekce, za jejíž činnost byl roku 1986 uvězněn. O dva roky později se stal zakládajícím signatářem volného tvůrčího sdružení Otevřený dialog a spoluzaložil kulturní organizaci Artforum.
V listopadu 1989 Občanské forum. Následně se stal kulturním poradcem a členem Kolegia prezidenta republiky Václava Havla.
Svého času spolupracoval s Divadlem na provázku a s Junior klubem Na Chmelnici. Působil jako výtvarný redaktor Originálního Videojournalu, dodnes je kmenovým výtvarníkem Činoherního klubu.
V roce 1991 si zvolil profesi svobodného výtvarníka – malíře a grafika. Do současnosti je organizátorem mnoha kulturních aktivit a uměleckých projektů. Vystavuje doma i za hranicemi, zejména ve Francii, Anglii, USA, Holandsku, Italii, Polsku, Mexicu, Japonsku, Indonésii, Malajsii, Thajsku, Indii, Jihoafrické republice, Zimbabwe, Číně a Jižní Korei. Svou tvorbou je zastoupen v desítkách galerií, muzeí a v soukromých sbírkách.

Cestu k umění Josky Skalníka formovalo legendární prostředí Činoherního klubu v Praze a všestranné aktivity Jazzové sekce. Trvalým tvůrčím zdrojem zůstává od dob zrání inspirace sny, situacemi a hrami. Jejich protřednictvím se naučil nahlížet na život z mnoha úhlů. Výtvarné vyjádření autora vychází vždy ze smyslových prožitků, které vnitřně přetavuje do obrazného zpodobení představ o světě přítomnosti. Zaujat magickou přitažlivostí přeměn nebeského prostoru volí v malířských motivech oblohy a mraků dominantní nejširší možnou škálu odstínů bělostí a modří.

Při využítí každé obrazové plochy nepřestává pokládat za závazné a výchozí vlastní velmi silné grafické cítění. Hluboká imaginace mu dovoluje včlenit do pláten výtvarná zamyšlení nad záhadami a jinotaji přírodního dění s až něžnými detaily z živočišné a z rostlinné říše.
Velmi ho slovuje různorodost a tvárnost všech zemí, které navštívil, i střídání nálad jejich klimatu. Je silně zaujat tím, nakolik se tyto podmínky zrcadlí v myšlení a cítění lidí, s nimiž se setkává.

S meditací o nepřestávajícím koloběhu uchvacujících jevů přírody J. Skalník rozšířil a obohatil svůj výtvarný výraz o koláž, která mu umožňuje skládat do obrazového celku fragmenty výtvarných prvků z barevných potisků, případně fotografií. Výsledný optický celek vypovídá o významové složce mnohá sdělení.
Velmi vhodným místem ke vzniku cyklů koláží se mu v posledních dvanácti letech stal pobyt na ostrově Bali. Snadno se sžil s tamní mentalitou a přírodou a tak sám sobě v sobě otevřel prostor k sebepoznávání. Tím nesmírně obohatil svou obraznost.

Výstavou koláží Sny – Sutiace – Hry, která je v Galerii Smečky otevřena do 10. května 2008, dává Joska Skalník nahlédnout do hájemství svého soukromí a seznamuje nás s důležitou součástí nejen své tvorby, ale zároveň své bytosti.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 02. 04. 2008.