Milan Dubský: Lidský rozměr jednoho internetového serveru

Rubrika: Publicistika – Postřehy

I VY MŮŽETE PŘISPĚT NA KONTO POZITIVNÍCH NOVIN!

 

ŽIVOT A ŽELEZO, NORMÁLNÍ A NENORMÁLNÍ
Lidský rozměr jednoho internetového serveru
Pár slov ke 4. výročí založení Pozitivních novin
(1.8.2008)

Charakterizujeme-li něco přívlastkem lidský, znamená to, že má nejen dobré a vynikající vlastnosti, ale také chyby, někdy mnoho, protože to je lidskému objektu vlastní. Člověk není odlit z ryzího kovu, který by nepodléhal korozi času a nepříznivému okolí a nebyl náchylný k opotřebení.
Na dobrovolně nalezeném území Pozitivních novin se sešli a scházejí a doufám, že i nadále budou scházet dobří lidé, významní a nadaní autoři, lidé s nadprůměrnou tvůrčí potencí a obětavostí.
Pozitivní noviny objevují nové talenty v literatuře, próze, poezii, publicistice, kresbě, fotografii i v dalších oblastech.
Pro hodnotu materiálů, pro poutavost a uměleckou hodnotu autorských příspěvků nachází tento magazín desetitisíce čtenářů. Má hodně zahraničních autorů i čtenářů, většinou našich krajanů, jimž přibližují naši současnou skutečnost a tvorbu.
Oni to vnímají, a proto se na druhé straně stávají autorskými spolutvůrci, čtenáři a příznivci tohoto ojedinělého projektu. Všichni, ať už autoři nebo čtenáři, se shodujeme v tom, že je to hodnotný server, dobrý počin, jehož četba nám přináší dobré pocity, uspokojení. Ale to nestačí.
V předešlých řádcích jsem psal o lidském rozměru, tj. o kladech a chybách Pozitivních novin. Kladů mají PN hodně. Ale mají také nedostatky, respektive většina z nás autorů a čtenářů, kteří všichni tvoříme tento živoucí organismus.
Tento nedostatek vidím v tom, že jej dostatečně nepodporujeme. Ta podpora může být pouze v ocenění a obdivu slovním. Jestliže mají Pozitivní noviny naplňovat své programové cíle a dále se rozvíjet, košatět a sílit, je nutno je podpořit finančně. Nelze to nechat pouze na malé skupině obětavců a nadšenců.


Zatím se PN brání reklamě, i když by se o této záležitosti dalo uvažovat. Ovšem ne reklama zboží, chraň Bůh, tou jsme již všichni napolo přiotráveni. Ale například reklama oznámení vzdělávacích a kulturních projektů, institucí, jejichž posláním je poskytovat vzdělání, esteticky vychovávat, reklama kulturních pořadů, reklama činnosti institucí, jež jsou financovány z veřejných prostředků.
Našly by se subjekty, které by mohly inzerovat na tomto našem serveru a neporušovaly by náš program a naše zaměření. Ale to je trochu odlišný problém, a tím se nyní nechci zabývat. Chci jen dokončit svoji myšlenku a záměr, s nímž jsem přistupoval k napsání článku ke 4. výročí vzniku tohoto serveru – Pozitivních novin.
Výročí je den, kdy se dovršuje rok nebo více roků od něčeho významného, co existuje a žije, nebo kdy se něco významného stalo a skončilo a na co je záhodno se vší vážností a úctou třeba vzpomenout.

Apeluji a vyzývám všechny autory, čtenáře a příznivce Pozitivních novin, aby svůj a náš společný magazín podpořili nejen autorsky, nejen čtenářsky a přízní vyjadřující ocenění pouze slovní, ale finančně, jestliže nám na tomto nádherném, hodnotném a kolektivním díle záleží.
Oslavme tak toto mladé výročí Pozitivních novin. Nějaká výročí existují každý den. Protože každý den se něco rodí a zaniká. Obě tyto skutečnosti pak mají svá výročí. Jedno k existenci, pokud za něco stojí, druhé ke vzpomínce, pokud předmětný objekt za něco stál.
Vezměme toto výročí jako podnět, abychom je mohli ještě mnohokrát opakovat a oslavit. Neobcházejme modré obdélníkové políčko se žlutým nápisem Konto Pozitivních novin, které se nachází pod názvy rubrik na levé straně úvodní stránky, jak se dosud u naší drtivé většiny děje.

Život a železo mají trochu společného. Používáme-li je, nerezaví. V životě platí a existuje normální i nenormální. Pokud by platilo jen jedno, bylo by to nenormální.

Originální ilustrace pro Pozitivní noviny © František FrK Kratochvíl 
http://frk60.aspweb.cz    http://frk1.wordpress.com

OHLASY NA ČLÁNEK

Zde může být i Váš ohlas:

Chceš být na bedně?

Nemusíš být ani Barbora Špotáková nebo Roman Šebrle. Stačí tak málo. Nebýt pohodlný, vystartovat včas a cíl je na blízku…
Když jsem se dozvěděl, že Pozitivní noviny čte kolem 70 000 čtenářů, nevěřil jsem vlastním očím.
Když jsem potom vytvořil níže uvedenou upoutávku k dárcovství ke čtvrtému výročí vzniku těchto oblíbených internetových novin, byl jsem jejím výsledkem zklamán. Dárci se dali spočítat na prstech obou rukou. A navíc to většinou byli autoři či přispěvovatelé.
Takže svojí druhou upoutávku uvedu slovy: „Připravit se ke startu, pozor, teď !“
Já vím, řeknete si, proč se mám namáhat od počítače a ještě někam startovat?
Vždyť i sám Pierre de Coubertin razil heslo: Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!
No a tady právě zvítězíme, pokud se zúčastníme, všichni. Autoři, přispěvovatelé, čtenáři, ale hlavně naše Pozitivní noviny.

František FrK Kratochvíl, 6.10.2008
frk1(a)seznam.cz

                

Rád se připojuji k výzvě pana Fr. Kratochvíla, FrK-a, která mi připadá velmi nápaditá, stejně jako ilustrace, kterou k této příležitosti vytvořil - autoři, ilustrátoři a čtenáři aby přispěli symbolickou částkou 200,- Kč na Pozitivky a tím podpořili jejich činnost. Je to zcela určitě schůdné pro každého a je to naprosto na dobrou věc.
Přidejte se i Vy, ostatní tvůrci a příznivci Pozitivních novin, a to nejen tuzemští! Na webové stránce o Kontu Pozitivních novin naleznete způsob odeslání peněz ze zahraničí do ČR včetně všech potřebných informací k platební transakci. Každá dobročinnost potřebuje podporu!
Hojnost štědrých dárců tak jako autorů a čtenářů přeje milým Pozitivkám
 
Otakar Štorch, Vallentuna, Švédsko
6.8.2008

otakar.storch(a)spray.se
 
Všechno nejlepší!
 
Moji milí pozitivní čtenáři, autoři, ilustrátoři,
jsem šťastná, že mě před pár lety Alenka Heinová „přivedla“ na stránky Pozitivních novin.
Od té doby se stalo mnohé. Objevila jsem své oblíbené periodikum a získala spoustu přátel. Za tu dobu, co se známe, vím o Vás všech dohromady jednu super věc. Že se na Vás můžu spolehnout. Jmenovitě?
Pavel Loužecký
Milý Pavle, díky za neuhasínající ohňostroj Tvých nápadů, podnětů a myšlenek. Ne každé se podaří dobýt světlo světa, ale – podívej se, kolik toho už vyšlo! Já vím, jak je to těžké, ale doufám, že budeš pokračovat dál.
Václav R. Židek
Milý Vašku, díky za všechno, co na dálku děláš pro to, aby „soukolí“ Pozitivek fungovalo, poučilo a rozveselilo co nejvíce lidí. S holkami „autorkami“ jsme se svorně shodly, že když nás „péruješ“ o termíny, fotky, texty a informace, tak to děláš tak roztomilým způsobem (a to ještě navíc z dalekého Kolína nad Rýnem), že se prostě nedá odolat a musí se to splnit.
Jitka Stošická a Míša Stošická
Moje zlaté holky! Díky za Váš zájem o moje verše, úžasnou spolupráci při výběru ilustrací do Galerie IN a hlavně – za Vaše přátelství a přízeň.
Alena Heinová
Alenko, děkuji mockrát za Vaši podporu a za to, že mám o stovky přátel více, než před pár lety.

Promiňte, moji další pozitivní přátelé (Jarmilo, Cecilko, Jitko, Milane, Stando, Strašlivej Náčelníku, Ivetko a další … vidíte, kolik nás už je?), že nemůžu oslovit jednoho každého z Vás. Byl by z toho román a pan šéfredaktor by mi to asi zatrhnul, protože by to bylo strašlivě dlouhé.
Takže se připojuji s dárkem pro Pozitivky a na účet posílám (dnes již symbolické, také díky originální ilustraci FrKa) dvě stokoruny.
 
Hodně štěstí do dalších let!!  Vaše
Petra Haasová
4.8.2008

Ačkoliv se v jedné písničce zpívá, že "Štěstí si za prachy nekoupíš", přidávám se se svým skromným příspěvkem 200,- Kč k výzvě pana Františka FrK Kratochvíla a nechť nás všechny spojí, poněkud upravené úsloví "Jeden za všechny, všichni pro Pozitivní noviny!"

Připojte se, prosím Iveta Kollertová, 2.8.2008 
mejse.hezky(a)seznam.cz

Sígl Miroslav
Milane,
byl´s to Ty, kdo mne před lety přivedl mezi tak dobrou sestavu Pozitivních novin, a za to Ti děkuji. Nemohu proto nevyslyšet ani Tvé dnešní přání a proto v pondělí 4. srpna 
odesílám na uvedené konto desetinu svého důchodu Uskrovním se jinde a jinak, stejně žiju od důchodu k důchodu, ale zdůrazňuji slovo "žiju" nikoliv "přežívám".
K úrovni Pozitivních novin bych mohl zopakovat  slova, která jsem zcela nedávno adresoval  ušlechtilým tvůrcům  a kolegům V. Židkovi a P. Loužeckému o tom, že dělají záslužnou práci, podporují svobodné, nezávislé a skutečně pozitivní psaní na českém internetu.
Než si Ona "pro mne přijde" chci být vyrovnán se svým životem, protože smrt i život jsou dvojjediným fenoménem, jemuž jsem věnoval svou knihu Co víme o smrti, kterou vydala Epocha v roce 2006.
Pevně věřím v naše další směřování, k němuž nás může vést především rozumová střízlivost, kritický duch a smysl pro humor. A to vše nacházím právě v myšlenkách, pocitech a názorech tvůrců a spolupracovníků Pozitivních novin. To je velký dar, který každý den hned po ránu rozbaluji...
Díky!   

Miroslav Sígl, 2.8.2008
miroslav.sigl(a)seznam.cz
.

Sígl MiroslavDubský Milan
Text dopisu odeslaný pánům Milanu DubskémuMiroslavu Síglovi, 2.8.2008
 
Vážení pánové,
nesmírně si vážím vaší obětavosti jak po stránce autorské, tak i finanční, kterou prokazujete Pozitivním novinám. Věřte mi, že to není jen pouhá zdvořilostní fráze....
Nevím sám, co si počneme na tomto světě, až tu jednou mezi námi nebudou lidé s vaší odpovědností, poctivostí, moudrostí, rozhledem, citem a pochopením. Lidé, které si já osobně zařazuji pod nostalgicky prachavý pojem "stará škola". Pojem s příchutí čehosi, co se z našeho života pomalu a bohužel bez náhrady vytrácí ....

Úplně mě mrazí při pomyšlení, kolik peněz již věnoval pan Dubský ve svých 79 letech (právě dnes oslavuje své narozeniny!) Pozitivním novinám prostřednictvím sponzorského daru určeného na tisk letáku PN.
A stejně tak mi nezbývá než hluboce smeknout před panem Síglem, který je schopen věnovat našim novinám desetinu svého důchodu.

Zároveň přiznávám, že je mi docela smutno z faktu, že drtivou většinu dárců, jež přispěli na konto Pozitivních novin, tvoří ti, kteří by měli za svoji práci pro PN a obětavost od nás naopak peníze dostávat - a nikoli je PN ještě darovat.

Na druhou stranu mě však nesmírně hřeje pomyšlení, že díky našemu společnému, dnes již dá se říci gigantickému literárnímu a uměleckému kolektivnímu dílu - Pozitivním novinám, jsem dostal příležitost poznat tolik skvělých lidí.
Kdyby před čtyřmi roky nevznikly Pozitivní noviny, nikdy bych je nepoznal, protože by nevzniklo ono kouzelné spojení: TOUHA PO DOBRÉ NÁLADĚ, OPTIMISMU A POHODĚ.
A za to rozhodně stálo mně a mému věrnému kamarádovi Vaškovi Židkovi, jakož i řadě dalších spolupracovníků, věnovat čtyři roky každodenní práce na tomto projektu.

Takže ještě jednou vám, milí kolegové, za všechno děkuji a panu Dubskému přeji k jeho dnešním narozeninám nejen hodně zdraví, ale také potěšení, lásky a radosti ze života.

S pozdravem
Pavel Loužecký
vydavatel Pozitivních novin
pavel(a)louzecky.cz

Kratochvíl FrantišekVšechno, co pan Milan Dubský napsal, plně podepisuji! Také jsem se rozhodl hned v pondělí poslat přes Českou spořitelnu sice pouhých 200,- Kč, ale zároveň vyzývám zbývajících cca 70 000 čtenářů ke stejnému gestu. 200,- Kč nikoho nezruinuje a hlavně to pomůže v dalším úspěšném vydávání "našich" Pozitivních novin.
Předem děkuji všem, kteří se k mé výzvě přidají. Zároveň zasílám ilustraci k tomuto tématu.

František FrK Kratochvíl, 1.8.2008
http://frk60.aspweb.cz  
http://frk1.wordpress.com  

Vykopalová JitkaMoje milé Pozitivní noviny!
Jsem moc ráda, že jste na světě a že se vám daří a že na vás v den narozenin obzvláště lidé rádi pamatují a reagují. Jelikož se sluší a patří k narozeninám pogratulovat, ráda bych se připojila také, a kromě pár milých slov - mnoho štěstí a úspěchů v další činnosti - bych ještě přidala i malý dárek v podobě malé obálky s finančním obnosem 1000 švédských korun na další váš vývoj a rozvoj...

Srdečně ze Stockholmu zdraví a hezký narozeninový den přeje 
Jitka Vykopalová, 1.8.2008

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 06. 10. 2008.