Milan Dubský: Nedokončený a nikdy nekončící 17. listopad

Rubrika: Publicistika – Komentáře

V ten den před devatenácti roky jsme zvonili klíči.
Mnozí, později převlečení zvonili s námi, ale už tehdy přemýšleli, jak to „zaonačit“, aby se jim nežilo hůř, a kuli plány. Přispěli jsme svým skromným dílem k pádu špatného, zpuchřelého režimu a systému. Většina chtěla, aby byla obnovena občanská společnost, která by respektovala práva občanů a vytvořila podmínky pro lepší a spravedlivější život.
Ale občanská společnost není u nás zatím tím nejsilnějším faktorem, jak se někteří myslitelé a politici domnívají. Mají ji více, hlavně politikové, v ústech než v činech. Naše česká „občanská“ společnost, jak se ukazuje, nenachází a ani se moc nesnaží pochopit obsah a smysl slova a pojmu občan.
Vzala si a stále bere ve své většině z té velké změny bohužel pouze možnost vycestovat z dříve uzavřené klece socialismu a začala se měnit z občanské společnosti na společnost konzumní. Cestovat, kupovat, spotřebovávat i to, co tak zcela nepotřebujeme, a ukazovat se sousedům a lidem okolo, jací jsme kabrňáci, kde všude už jsme byli a kolikrát, co máme a hlavně lepšího než náš soused a ti ostatní.
Přitom je velká část tohoto „sebevědomí“ pořizována na dluh. Jezdíme v autech na leasing, bydlíme v bytech a domech pořízených na hypotéky, díváme se na televizi a užíváme drahé spotřební zboží-pračky, ledničky, myčky nádobí, bazény u domů a chat a mnohé další zboží, které bylo „zakoupeno“ na půjčky a splátky.
Mnoho z nás jezdí na drahé zahraniční dovolené, na něž jsme si nenašetřili, ale půjčili. Je velmi pravděpodobné, že dost velká část zadlužených není a nebude schopna, někteří ne svojí vinou, splácet své dluhy.Pak přijdou ke slovu exekuce.

Tuto, ne právě nejsprávnější a nejlepší, cestu nám narýsovali a ukazují ti, kterým vůbec nejde o rozumnou společnost, o společnost občanskou.Velkou část kormidel mají v rukou bývalí veksláci, estébáci, velcí i menší funkcionáři KSČ a „národofrontovci“, kteří seděli ve vysokých funkcích, měli kontakty a víc informací, o co vlastně „šlo a jde“. Hodně jich sedí opět ve vysokých funkcích, v dozorčích a správních radách ve všech odvětvích ekonomiky a ve vysokých patrech naší společnosti.
S nimi plují mladší rodinní příslušníci a přítelíčkové oslněni penězi, lapeni touhou po požitcích, slávě a moci, kteří nemají vytvořenu správnou stupnici hodnot jako jsou lidskost, rozum, tolerance, láska k bližnímu, soucit s trpícími a ubližovanými, spravedlnost, účinná sebekritika a doznání, které platily v minulosti, platí v přítomnosti a budou platit v budoucnosti, pokud občané budou opravdu chtít žít v dobré občanské společnosti.

Ne, že by byla naše zem v popisovaných skutečnostech zcela výjimečnou, ale jsme mezi všemi ostatními opravdu první ligou. A navíc, proč se v tomto směru srovnávat s jinými zeměmi?! Je to naše věc a naše problémy a my si je budeme muset vyřešit sami. Nelze ovšem žít v iluzích, že vítězila a bude vítězit vždy a na dlouhou dobu jenom to dobré, co je zmiňováno v té správné stupnici hodnot. A vůbec nejhorší by bylo, když ke šlendriánu a nepravosti, které se tolik v našich luzích pomnožily, budeme mlčet anebo nadávat pouze doma a v hospodách u piva, a nepokoušeli se tuto nedobrou a neblahou skutečnost měnit a změnit.  

Originální ilustrace pro Pozitivní noviny © František FrK Kratochvíl 
http://frk60.aspweb.cz    http://frk1.wordpress.com

OHLASY NA ČLÁNEK

Jestli ono to nakonec tehdy nebylo jinak a dnes je to opět jinak úplně z jiného důvodu než můžeme dohlédnout.
Taky mi přijde že tehdejší občanské nadšení a smysl pro realitu se někde vytratily v záplavě globalizace a jiného způsobu života.
Za posledních 20 let se i z našeho domácího světa v českém rybníku naprosto vytratily základní atributy duševní rovnováhy - Rovnost, Volnost, Bratrství. Jinými slovy, jestli tehdejší Gloria Dei nebylo předčasné.
**
Mimojiné i proto například dnes fungují Pozitivní noviny. Rozumný prostor se vytváří virtuálně. Proč tomu tak ale je, to už je spíše námět pro jiné médium než je virtuální tisk.

Hodně slunce do duše
autoru panu Dubskému přeje
Zdeněk Wachfaitl , 23.10.2008
Zdenek.Wachfaitl(a)fnmotol.cz

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 23. 10. 2008.