Miloš Ondrášek: Mimóza a jeho blahorodí blahovičník

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

Pamatuji si, že v lepších květinářstvích v předválečné republice byly vždy těsně před Vánocemi k dostání ratolesti exotické žlutě kvetoucí mimózy. Dívali jsme se na ně do výkladů, tušili jsme jejich cizokrajnost a dálky.
V květinářství přecházely krásné slečny, které jemnými dotyky upravovaly noblesní kytice a balily je do nafialovělých hedvábných archů.

                               Mimoza-Nizza msketch-mimoza 

Když jsem se v dětství na tyto větvičky dívával přes sklo výkladů, ani mne nenapadlo, že strom, který je nese, se jmenuje akácie, česky kapinice. Jsou to tropické suchomilné stromy nebo keře, je jich přes tisíc pět set druhů a polovina z nich je domovem v Austrálii, kde kvete vegetace po celý rok, každý rod a druh jindy. To není proto, aby příroda země byla zkrášlená jak je rok dlouhý, hmyz včetně včel zde nezazimuje, a tak stále potřebuje nektar. Do českých květinářství ovšem mimózy nebyly importovány od protinožců, ale z jižní Francie, kde jsem mnohem později narazil na vesnici Bornes-les-Mimosas, blízko města Hyeres, kde se jarní rovnodennost slaví, či spíše světí slavností, které se říká Fete du Mimosa.
I silnice Route des Mimosas tam oslavuje jaro. Kdo je tam ve správný čas, je udiven akáciovým lesem, jeho barvami a vůněmi.
Ve východní Africe jsem viděl kapinicové plantáže zakládané a udržované na těžbu třísla pro kožedělný průmysl. „Wattle and daub“ tam Angličané říkají zdím chýší v domorodých vesnicích. Jsou to propletené tyče a větve omazané jílovitou hlínou. „Wattle“ může také znamenat proutěnou dostihovou překážku nebo dokonce ohrazení ovcí v proutěné ohradě. Ale větvička mimózy zůstala pro mne symbolem té zvláštní doby, od Vánoc po první jarní den, kdy jsem vídával krásné slečny balit větvičky se žlutými květy do hedvábných papírů.
Kde ty sněhy jsou!

Narušení ekosystému rozvojem průmyslu, zemědělství, dřevařství či dopravou ohrožuje flóru a faunu na celém světě, Austrálie není výjimkou. Sedmdesát druhů kapinic je zde ohroženo, nedávno ale byli milovníci přírody, o botanicích ani nemluvě, rozrušeni zprávou, že dva turisté objevili v lesích Viktoriánských Alp červeně kvetoucí kapinici, jedinou mezi stovkami se žlutým okvětím.
Staří Římané, když se přeplavili přes Středozemní moře, prohlásili: Africa locuta, causa finita. O Austrálii to nemůžeme prohlásit, stále se na tomto světadílu objevuje něco nepoznaného, či spíše dosud nepopsaného. Evropané se na australských březích vylodili před 230 lety, to není z historického hlediska tak dlouhá doba na prozkoumání celého světadílu. Kapitán James Cook ale tehdy okamžitě zjistil, že tam neprší zespodu nahoru, jak se domnívali staří Řekové o zemích protinožců.

Kapinice se podílí na lesním porostu Austrálie jen asi desíti procenty, jinak většinu tvoří eukalypty – blahovičníky. Akácie rostou nejen ve volné přírodě, pro svou atraktivitu se sází v zahradách, v parcích, podél silnic. Jedna z nich (Acacia pycnantha) se vyznačuje masami spadajících hroznovitých květenství zlaté barvy, které představují národní emblém Austrálie. Kvete jako žlutá pochodeň v době australské zimy a časně z jara, to je od začátku června do konce září.
Kůra některých druhů se používala ke třísločinění při zpracování kůží. Acacia victoriae, druh kapinice, které Australané říkají elegantní, roste v semiaridních oblastech na jihu Austrálie a je tam velmi rozšířená, původní obyvatelé, kterým čeština říká Australci, ji pokládali za zdroj potravy s léčebnými účinky.
Etnobotanika ji doporučila k výzkumu farmakochemikům a ti zjistili, že tento druh kapinice může podstatně omezit růst rakovinných buněk u myši. Výzkum se domnívá, že listí tohoto stromu obsahuje chemické látky zvané aviciny, které ji chrání proti škodlivým vlivům, redukují stres, kterému jsou rostlinné buňky vystaveny, anebo vyvolávají apoptosis, fyziologické buněčné odumírání v růstové fázi rostliny.
Pokusné myši byly vystaveny karcinogenním látkám, které jsou obsaženy v tabáku. U„avicinových“ pokusných zvířat byl snížen výskyt tumorů o 90 procent se srovnáním s „neavicinovými“ myškami. Od potlačení karcinomatózní tkáně u pokusných zvířat k použití této látky jako karcinostatika u lidí vede však dlouhá a náročná cesta. 

             Eucalyptus bridgesiana

Mezi nežádoucí přistěhovalce do Austrálie je považována řada zvířat, králíci, myši, krysy, buvol bahenní a jiní, z ptáků mimo jiných špaček kobylkový a z rostlin např. ostružiník. Méně se již mluví o škůdcích, kteří se dostali do světa z pátého světadílu. V jihoafrické Kapské provincii je to právě australský symbol – zlatá kapinice.
Byla tam ještě s dalšími dvěma druhy importována s úmyslem upevnit sypké písky. To se jí podařilo, silně se ale rozšířila, utlačuje tam místní vegetaci a mění přirozenou ekologii krajiny.
Australské kapinice jsou také náročné na vodu, což může v oblastech s nízkými deštovými srážkami kriticky ovlivnit vodní režim. Navíc některé druhy kapinic shazují mnoho kůry a listí,a tak vytvářejí podmínky pro lesní požáry, které na rozdíl od Austrálie v Jižní Africe neprospívají ke germinaci a navíc negativně ovlivňují chemické složení půdy.
Australská prosperita je založena na chovu importovaných zvířat, obilí a ovocných stromů, podobně je tomu v Jižní Africe, na druhé straně neuvážené zásahy člověka do biotypu vyvolaly a stále působí nemalé problémy.
Typickým australským stromem je ale blahovičník, bylo jich popsáno 450 druhů a nespočet druhů a forem.
Anglosaská botanika nazvala strom, jehož okvětní lístky zůstávají pevně uzavřeny i po dobu květu, eukalyptem, toto slovo převzaly i jiné jazyky. V řečtině jsme se blahé paměti učívali, že eu znamená dobře a kalypto skrývám, zatajuji. Eukalyptos a ve středověké latině se již vyskytující eucalyptus překládáme “dobře skrytý“ a více snad již nemusím rozebírat. Jen pro zajímavost dodávám, že podobný slovní kořen má apokalypsa, slovo vytvořené z řeckých apokalypto (odhaluji) a apokalypse (zjevení), původně tento výraz znamenal pouze Zjevení sv. Jana popisující zánik světa.

Vraťme se ale k našemu stromu. Blahovičník se podílí 90 procenty na lesním porostu v celé Austrálii a tvoří ekologické prostředí pro většinu její suchozemské zvířeny. V Rostlináři, který napsal Jan Svatopluk Resl v letech 1820-35, je poprvé uveden termín blahovičník, i když plně nevystihuje z řečtiny odvozené botanické pojmenování. Cítíme, že český přírodozpytec slovo vytvořil pod vlivem panslavismu, byl to projev slovanské vzájemnosti a snahy o odtržení od cizích předloh.
Před 40 lety byl v Austrálii na stáži vědecký pracovník Karel Ulbert, který přeložil z angličtiny do češtiny australskou lidovou poezii, knížka vyšla v Praze s titulem “Oheň z dříví eukalyptu“, tyto balady byly pak nazpívány s kytarovým doprovodem na gramofonovou desku. Že by blahovičník nezněl mladým Čechům dostatečně exoticky? Tak stejně nemohu nabídnout zdůvodnění, proč říkáme eukalyptový a nikoliv blahovičníkový olej. Když mne v dětství trápívala rýma, maminka ordinovala eukalyptovou silici do hrnce s vařící vodou, ten přikryla i s mou hlavou ručníkem, kterému říkala froté, musel jsem inhalovat a horní dýchací cesty se pak uvolňovaly působením těchto aromatických par.

Důvěrně jsem tedy poznal australskou přírodu již v dětství a tak se připravoval na život u protinožců. Ten rabín, který kdysi prohlásil, že „Bůh nemůže být všude, proto stvořil matku“, měl pravdu.

 Převzato z časopisu 

který je nezávislý celoaustralský krajanský list, a těší se značné oblibě krajanů nejen v Austrálii ale i v České republice. Časopis spojuje české a mezinárodní aspekty našich životů, - vrací se k příběhům krajanů a jejich vzájemnosti a zároveň se věnuje tomu, co zajímá české krajany po celém světě.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 07. 01. 2009.