Vladimír Vondráček: Paradoxy češtiny (8)

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

Dnes musíme začít malou (nebo možná dokonce velkou) omluvou. V minulých Paradoxech se nám vloudila „chybička“ do počítání, a tak musíme uvést na pravou míru fakt, že naše nejdelší slovo nemá 25, ale dokonce 27 písmen! No – kdo to má pořád počítat, že? 
 
Nyní se ale domluvíme, že v následujícím textu budou problematická slova podtržená, tak jak to označuje při našem psaní většina počítačů. Víme, že odvozená česká slova se tvoří zejména pomocí přípon a předpon, ale podle našeho mínění je ta tvorba velmi, ale opravdu velmi chaotická. Tak od slovesa říkat máme sice odvozené říkadlo, ale prý už ne říkátko, od slovesa mluvit pak naopak máme mluvítko a nikoliv „mluvidlo, neboť mluvidla jsou pouze pomnožná! Od dalšího slovesa povídat, které asi vzniklo tak, že se mluvilo o viděném, je odvozena třeba povídka nebo povídkář, od vídat ani od vidět ovšem není odvozena ani vídka, ani vídkář, ani vídátko, ani vidítko, prostě nic! Jaká to strašná nesystematičnost! A existují-li snílci, bohužel nemáme bdílky. Podobných příkladů bychom při troše přemýšlení našli v naši řeči hned několik habadějů! Další pro nás nevysvětlitelné paradoxy nacházíme při tvoření následujících nových slov: čaj – čajovna a káva – kavárna. Nikdo asi neví, proč nemáme naopak čajárnu a kávovnu a podobnou odvozeninu od kakaa snad ani nebudeme pro jistotu tvořit!
 
Přímo ukázkovou nesystematičnost do nebe volající nacházíme u velmi frekventované předpony „ne“. V tomto odstavci tedy uvedeme celou řadu slovních dvojic, z nichž se vždy většinou ujalo pouze jedno slovo. Asi by ani nebylo třeba upozorňovat na to, které slovo je běžně přijímané a které je vlastně na indexu, ale pro lepší ilustraci tedy z jedné vody na čisto: Nešvar – švar, neřest – řest, nedouk - douk, nenávist – návist, nekňuba – kňuba, nevěrnice – věrnice, nestyda – styda, nehorázný – horázný a tak dále a tak podobně, ale kupodivu – nezdvořák i zdvořák! Samozřejmě podobné příklady najdeme i ve slovech cizích. Tedy na příklad: nekrolog – krolog, nekropole – kropole, negativní – gativní, negr – gr, negativní – gativní, neutrální – utrální. Kromě zdvořáka chytrý počítač nepodtrhl a tím tedy akceptoval druhé slovo už jen ve dvojici urolog – neurolog! Dobře víme, že některá novoslova, jako gativnígr, nejsou zrovna příliš košer, ale nám se prostě líbila a jak se říká – proti gustu žádný dišputát!
Když už jsme skončili u gustování, tak dnes něco absolutních rýmů gastronomických:
 
                      Navštívil rybářskou baštu, dal si tam pořádnou baštu.
                          Pouze v Ústí nad Labem, pořádně se nadlabem.
                          Tohle všechno asi nesní, o tom se mu ani nesní.
                             Už od mládí byl si jist, že nebude maso jíst,
                        proto těžko pozná, je-li to, ovar, tlačenka či jelito.
                       Prozraď, jestli raděj spíš, nebo spíš luxuješ spíž?
                    V prvním případě pak sníš, v druhém prostě všechno sníš!
 
                          Přestane-li Slunce sálat, neurodí se nám salát.
                             Vylezli jsme na jedli, a tam jsme se najedli.
                      K jídlu kladný vztah ho pojí, tak milerád něco pojí.
                  Banány, ač očividně nejsou její, ráda má a i nezralé je jí.          
                      Tak nám tady dneska zbyly rohlíky a housky z Billy.
                      Kéž by naše nová Billa jednou z nejlevnějších byla!
 

Originální ilustrace pro Pozitivní noviny © František FrK Kratochvíl 
http://frk60.aspweb.cz    http://frk1.wordpress.com

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 18. 02. 2009.