Milan Dubský: První srážka satelitů

Rubrika: Publicistika – Komentáře

První srážka satelitů
 
Kolem naší planety Země obíhá v blízkém vesmírném prostoru již více jak 17.000 objektů větších jak 10 cm. Jejich váha je od několika kg až po tunové hmotnosti. A stále přibývají další. Kosmická dálnice kolem Země se zahušťuje. O nebezpečí srážky těchto předmětů se vědělo, ale bylo bráno jako příliš teoretické a málo pravděpodobné. Poprvé v historii se srazily 12. února 2009 dva satelity. Jeden ruský, již nefunkční, přesněji řečeno mimo kontrolu, s hmotností téměř jedné tuny, vypuštěný v roce 1993. Druhý komerční, systému Iridium. Řeknu o něm více, protože jsem byl přítomen na tiskové konferenci v Praze v kongresovém paláci v roce 1992, kde čeští i zahraniční novináři byli informováni o tomto projektu americké společnosti Motorola. Odnesli jsme si odtud hodně silnou složku dobře zpracovaných materiálů.
Již tehdy se rychle rozšiřovaly mobilní telefony po celém světě. V Česku obzvlášť rychle. Patříme k nejvíce mobilními telefony hovořící populací ve světě. Dovolání bylo možné v těch zemích, kde byly instalovány základnové stanice. A ty nebyly zdaleka ve všech zemích. Motorola tehdy přišla s návrhem systému obráceným vzhůru nohama a to tak, že základnové stanice budou na družicích na nízkých oběžných drahách. Nazvali jej Iridium, prvek s číslem 77 v Mendělejově tabulce chemických prvků. Družic mělo být tedy 77. Později byl jejich počet snížen na 66 a pět družic záložních. Všechny byly vyneseny během 15 startů americkými raketami Delta (9 startů, při každém 9 družic), ruskými Protony (3 starty a při každém 7 družic) a čínskými Long March 2C/SD (3 starty, při každém 2 družice).
V září 1998 bylo všech 72 družic na oběžných drahách v šesti rovinách, ve výšce 780 km. Každá družice váží 790 kg. Celý projekt byl a je financován mezinárodním konsorciem telekomunikačních a průmyslových společností s hodnotou 4 miliard USD. Od září 1998 je možné díky tomuto systému volat odkudkoli a kamkoli po celé planetě. To umožňuje mít při sobě a dostávat důležité informace státníkům, obchodníkům, manažerům, technikům, výzkumníkům a ovšemže i novinářům a publicistům bez jakéhokoli technického omezení. Tehdy jsem se zeptal mluvčích referujících o tomto , tehdy převratném projektu, zda existuje nebezpečí nějaké srážky, když se stále rychleji zvětšuje počet satelitů kroužících kolem Země. Po krátké přestávce ticha jsem dostal odpověď, že to je teoreticky možné, ale nepravděpodobné. 12. února letošního roku se tato pravděpodobnost naplnila. Druhým satelitem při této srážce je právě jeden ze systému Iridium, vypuštěný v roce 1997, o hmotnosti 560 kg.
Zatím tato srážka nepřivodila ztráty na lidských životech. Škodu doznal projekt, protože tato družice přestala plnit své úkoly. Jistě je v tomto směru nahradí přesměrování funkcí na ostatní satelity eventuálně další vyslaný satelit. Srážkou ovšem přibyly na oběžné silnici kolem Země desítky dalších menších obíhajících předmětů, které budou kroužit kolem zeměkoule, dokud neshoří při sestupu do zemské atmosféry, a to bude trvat dlouho. Mohou se ovšem srazit s dalšími satelity nebo např. s ISS Mezinárodní kosmickou stanicí, či s dalšími vysílanými kosmoplány. Proto by měly mít družice na palubě přístroj, který zajistí, že po skončení jejich funkčnosti budou bezeškodně zničeny. Jistě to bude možné i technicky zajistit.
Podobné nebezpečí srážek, možná ještě s většími důsledky hrozí, když dojde a dochází s lidskou blbostí. Po takových katastrofách trpí mnoho lidí, příroda a často po dlouhou dobu.
Takové srážky se odehrávají denně a ve všech částech světa. Jak těmto lze zabraňovat?
To je otázka pro naše čtenáře. Odpovědi by byly jistě zajímavé.  

 Originální ilustrace pro Pozitivní noviny © František FrK Kratochvíl 
http://frk60.aspweb.cz    http://frk1.wordpress.com

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 12. 02. 2009.