Martina Roe: Sedm strategií (6)

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

             
Sedm strategií jak se vyrovnat  (6)

1. Nechte si dostatečný čas pro vypořádání se s vaší nemocí
2. Nejste sami - využijte co nejlépe pomoc podpůrných skupin
3. Udělejte si čas na sebe
4. Zvládněte to tak, abyste se cítili lépe
5. Soustřeďte se na současnost, nepřebývejte v minulosti anebo se nestrachujte o budoucnost
6. Pokuste se zbavit stresu
7. Vy jste tvůrcem svého vlastního štěstí

Nemoc nebo invalidita se u nás může projevit v několika formách. Některé nemoci mají lidé od narození, jiné se vyvinou v průběhu života. Mohou nás překvapit najednou nebo se vyvíjejí několik let, aniž bychom o tom věděli. Lidé jsou všeobecně geneticky předurčeni k nemocím, avšak nemoci mohou být také vyvolány následkem znečištění životního prostředí nebo životního stylu. Vyrovnání se s jakoukoliv nemocí není jednoduché a může trvat hodně dlouho, zvláště když nemoc překvapí najednou.
Představte si, že jste šťastni, daří se vám v životě dobře a jste velmi hrdi na to, co jste dokázali. Máte skvělou rodinu a kruh přátel, až jednoho dne se vám stane něco nešťastného. Onemocníte nebo máte nehodu a už nemůžete užívat života tak, jak jste mohli před nehodou nebo onemocněním. Najednou se celý váš svět zhroutí. Nyní se vyvine plno možných problémů, nebudete již schopni finančně podporovat svoji rodinu, možná ztratíte práci. Jednoduše všechny vaše sny se boří. Toto bude nejtvrdší období a samozřejmě, že se na vás nahrne řada depresivních myšlenek. Avšak s několika změnami budete schopni ještě žít naplno. Následující strategie by vás měly nasměrovat na správnou cestu. 


6. Snažte se zbavit stresu

Jak všichni dobře víme, stres přispívá ve značné míře mnohým nemocím. V malé míře je prospěšný, ale ve velkém měřítku může být velmi negativní. Jakmile naše tělo pociťuje nebezpečí, připravuje se k úniku a v tomto případě se zrychluje srdeční tep. Prožíváme-li takové stavy velmi často, následkem toho naše zdraví trpí. Čím pomaleji naše srdce bije, tím déle budeme žít. Dýchací cvičení nám mohou pomáhat ke zklidnění. Dýcháte správně? Vyzkoušejte si následující test, který vám tuto otázku pomůže zodpovědět.

Postavte nebo posaďte se rovně před zrcadlo. Nadechněte se zhluboka a pozorujte se.

Zvedla se vaše ramena? Jestli ano, dýcháte svou hrudí a nikoliv břichem, což není správné. Nyní položte své ruce na břicho a dále hluboce dýchejte. Cítíte, že se vaše ruce pohybují nahoru a dolů? Pak dýcháte dobře. Pokuste se praktikovat tato cvičení každý den pár minut. Později si osvojíte správné dechy automaticky po celý den, aniž byste na to museli myslet.

Máte-li problémy s usínáním, výše uvedené cviky vám také pomohou uklidnit se a usnout. Spánek je samozřejmě velmi důležitý pro regeneraci organismu. Každý den se snažte ve stejnou hodinu jít večer spát a ráno stávat. Potřeba délky spánku je samozřejmě pro každého různá. Snažte se osvobodit od všech starostí i jakéhokoliv hněvu, relaxujte před spaním při jemné hudbě, knize nebo při čemkoliv, co vám pomůže usnout. Nedívejte se na televizi těsně před tím, než jdete spát, a je-li to jen trochu možné, nemějte televizor v ložnici. Vzpomeňte si, jak rodiče ukládají malé děti do postele. Připraví pro ně koupel a udělají pěkné pohodlí v postýlce, čtou jim pohádky nebo zazpívají písničku na dobrou noc. Víme, že to funguje u malých dětí, ale sami na to nedbáme.

Měli bychom se pokusit žít v souladu se všemi lidmi, což nemusí být vždy jednoduché. Sama vím, že poměry v našem sousedství jsou často napjaté a totéž platí o rodinných vztazích. Sousedé v naší ulici vždy bojují o parkovací místa, obzvláště o víkendech. Jednoho dne naše sousedka nemohla najít místo, proto zaparkovala, že znemožnila přístup ke garáži našeho druhého souseda. Tomu se to ale nelíbilo a požádal ji, aby své auto přeparkovala. Nakonec se začali hádat, hádka skončila násilím a nutným zásahem policie. V takovýchto sporech je těžké posoudit, kdo je vinen, protože se na vině podílejí obě strany. Z těchto situací se ale můžeme poučit, jak se vyhýbat takovým hádkám, anebo se naučit, jak se s nimi vyrovnat konstruktivně. Jestliže jste se na někoho rozzlobili a máte na něj vztek, nadechněte se několikrát zhluboka a vysvětlete důvod svého hněvu i to, co je třeba podle vás udělat. Nenadávejte nikomu a neobviňujte ho, že je idiot. Zachováte-li se rozumně, odpověď bude méně nepřátelská. Napište na kus papíru něco ve smyslu následujícího citátu.
„Mohu vyjádřit svou zlobu, podrážděnost a záchvat vzteku zdvořile a účinně. Nezáleží na tom, koho jsme naštvali anebo o koho se jedná.“
Naše sousedka se poučila a přestala parkovat před dveřmi garáží ostatních rodin. Někdy je lepší vyhnout se konfliktním situacím, i když to znamená trochu úsilí. V případě naší sousedky se jedná o nepohodlí, že musí parkovat trochu dál od svého domu a tím pádem trochu více chodit. Ale malá procházka je prospěšná, dokonce se tím může dělat něco pro naše lepší zdraví. Vlastně ona se nyní učí používat své nohy trochu více, protože jela autem pod vlivem alkoholu a na rok jí byl odebrán řidičský průkaz. Mezitím se odstěhovala, od té doby, co měla povoleno jezdit autem, byla opět chycena policií, když řídila pod vlivem alkoholu, a tentokrát bude muset vydržet bez svého auta poněkud déle. Přes veškeré problémy jsem se snažila zůstat její dobrou kamarádkou. Velmi mne podržela, když jsem byla na dně a toho si moc vážím a nikdy nezapomenu na podporu, kterou mi poskytla v době mé tísně. Má přirozeně své chyby, ale my je přece máme všichni. Někdy je složité vžít se do situace druhých a pochopit, proč se lidé chovají tak, jak se chovají. Když jsem byla mladší, vídala jsem děti na ulici, jak se chovají velmi špatně, lehají si vzteky na dlažbu a já nechápala, jak jim jejich rodiče dovolí chovat se takovým způsobem. Ale když jsem po letech sama vyšla do ulic se svými dětmi, zažila jsem scény podobné těm, nad kterými jsem se před lety pohoršovala. V těchto momentech jsem si říkala, že všichni ostatní kolem mne odsuzují, jaká jsem špatná matka, tak jako já kdysi kritizovala jiné rodiče, kteří nebyli schopni ovládnout své neposlušné děti.

Nové komunikační a informační technologie nám ulehčují život a zvláště ti, kteří nejsou příliš mobilní, mohou jimi hodně získat. Ale přirozeně mají i své stinné stránky. Jednak podporují méně zdravý a více sedavý životní styl a také nás často zbavují nutného lidského kontaktu. Děti mají větší problémy, když si spolu hrají poté, co tráví hodiny na počítači. Mnoho rodin se nyní rozhoduje úplně se zbavit počítače a televize, neboť tím víc se zbaví stresu. Dětem se něco takového za začátku samozřejmě nebude líbit, ale později se stanou tvořivějšími a zlepší se jejich vztahy s rodiči, sourozenci a kamarády. Mohl by to být dobrý nápad, kdybyste zvážili, zda používáte moderní technologie zodpovědně, a jestli je to možné, omezili jejich používání. Je vždy příjemnější osobně se setkat se svými přáteli, než jim posílat jen maily.

Též jsem přišla na to, že modlitby vám mohou pomoci ke zklidnění a pozitivnímu postoji. Pracují v podobném smyslu jako třeba hypnóza; věříte v nějakou vyšší spirituální bytost, která vám pomůže překonat problémy. Jako dítě jsem vyrostla v Praze za komunistického režimu. Tenkrát nebylo opravdu povoleno praktikovat jakékoliv náboženství a občané to museli dělat tajně. Má rodina chodila do kostela každou neděli, ale protože za komunismu nebyla podporována diskuse, nikdy jsem jako dítě nepochopila koncept Boha. Představovala jsem si Bibli jako pohádkovou knihu, kde Ježíš zajišťuje vítězství dobra nad zlem, ale nevěřila jsem pravdivosti příběhů. Teprve kolem patnácti let jsem trochu lépe začala chápat, co je to náboženství; v té době se začal rozpadat komunistický režim. Od té doby jsem někdy silně věřila, ale stejně jsem, jako každý jiný, měla občas své pochyby. Jestliže se cítím lépe, pevně věřím v Boha, ale jakmile se cítím zle, pochybuji o jeho existenci. Nicméně cítím, že to není v pořádku. Vy sami můžete procházet podobnými smíšenými pocity. Ale já jsem si jista, že Bůh mi bude vždy k dispozici a odpustí mi, i kdybych příležitostně o něm pochybovala. Jednou jsem shromáždila modlitby a poslala je na internetovou stránku. Můj známý léčitel mi říkal, že stránka oněch modliteb byla plná energie. Jeho konstatování mě ujistilo, že s dobrými úmysly budete vždy obklopeni velmi pozitivní energií.

Přirozeně špatné úmysly nás zaplaví pouze negativní energií. Je to proto, že naše svědomí nám připomíná naše nepěkně vykonané činy. Ze svého dětství si pamatuji takové situace velmi dobře. Jednou jsem čekala po vyučování v šatně na svou oblékající se přítelkyni, abychom mohly jít společně domů. Ona mě ale ignorovala a bavila se se spolužákem. Nesnesla jsem čekání a na oplátku jsem popadla její oblíbenou čepici a hodila ji do šatny jiné třídy. Měla jsem špatný pocit a bylo mi o to hůře, když její matka o této události smutně vyprávěla. Jednou jsem neúmyslně zaměnila naše boty. Měla jsem chlapecké otevřené sandály, zatímco ona nové dívčí střevíce, které jsem obula ve víře, že jsou mé. Jednoduše jsem udělala chybu, boty měly stejnou barvu a nepřemýšlela jsem, že by mohly patřit někomu jinému. Když jsem přišla domů, divila jsem se, že jsou tak pěkné. Příštího dne se učitelka snažila najít viníka. Uvědomila jsem si, že jsem to byla já, ale nechtěla jsem to přiznat. A nikdy jsem je nevrátila. Mé vlastní sandály zůstaly v šatně do té doby, než je někdo konečně odstranil. Byla jsem překvapena, že jsem nikdy nebyla vyslýchána více třídní učitelkou ani rodiči mé přítelkyně, ale přestála jsem to. Nechala jsem si ty boty a nosila je alespoň další tři roky. Brzy po přivlastnění bot jsem se dostala na jazykovou školu a jejich nošení bylo pro mne o to snazší. Rodina mé přítelkyně byla jedna z mála, která se odvažovala riskovat návštěvu kostela v neděli. Někdy jsem byla tak pošetilá, že jsem si obula její boty a pamatuji se, že jsem je schovávala pod lavicí, aby je ona neviděla. Nicméně všechny tyto roky jsem se cítila špatně, mé svědomí mě zneklidňovalo. Ale nakonec jsme se vyrovnaly, protože má přítelkyně prý poškodila mé bačkory a babička mi musela koupit jiné. Zvláštní je, že se na to vůbec nepamatuji.

Já sama se modlím jednoduché modlitby každý den, děkuji Bohu za všechny krásné věci, které mi dal, za to, že mě naučil dobře vycházet s každým i že jsem se naučila nemít svým nepřátelům nic za zlé. Nemusí to ani být tak, že bych recitovala modlitby, ale prožívám je v každém okamžiku svého života. Poznala jsem, že Bůh je v každém z nás, ale závisí, nakolik si ho všimneme. Modlitby nám pomohou stát se šťastnějšími, zdravějšími a bohatšími. Též nám mohou pomoci při usínání.

Je též dobře známo, že lidé, kteří chodí pravidelně na bohoslužby, prožívají zdravější, delší a šťastnější život. Často to bývá společenský styk a podpora věřících, což ve velké míře přispívá k plnějšímu životu. Ale dejte si pozor na sekty, které si ukradly boží jméno, aby mohly rozšiřovat zlo. Tito lidé dělají kampaně, aby přitáhli co nejvíc členů do svých řad, a zvláště ti, kteří jsou zranitelní, se nechají rychle napálit a řeknou „ano“. Znáte-li dobře Bibli, příslušníci sekty vás nebudou tolik obtěžovat. Pamatuji se, že po pádu komunismu sekty, které do té doby mohly existovat jen v tajnosti, se najednou začaly vynořovat a nabírat členy do svých řad. Jednou přišli i za mým otcem, a ten, protože nevěděl, o koho jde, pozval je dovnitř. Když příslušníci sekty přišli na to, že můj otec zná Bibli dobře, velmi rychle odešli a víc ho nikdy neobtěžovali.


• Naučte se správně dýchat a trénujte hluboké dýchání
• Relaxujte před spaním. Zajistěte si dostatečný odpočinek a choďte spát i vstávejte vždy ve stejnou dobu
• Naučte se žít v harmonii tím, že dokážete vyjádřit zlost konstruktivním způsobem
• Modlitby vám pomohou, jak se v životě přenést přes stres a získat naději a víru v sebe sama 
 

Pokračování...
Další díly najdete zde

6.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 04. 03. 2009.