Jaroslav Volf: Exkluzivní rozhovor s pračlověkem Janečkem

Rubrika: Literatura – Zábava

Pračlověka Janečka uvedl do povědomí čtenářů v roce 1931 Karel Čapek v apokryfu „O úpadku doby“ a byla to ve své době mile štiplavá parafráze jednak na generační problém, který byl, je a bude („to za našich časů nebejvalo - naopak všechno bylo lepší“), jednak na svou dobu.

Nemohl tehdy tušit, že určité myšlenky pokroku, pacifismu a humanismu, tam vtipně podsunuté, se za několik málo roků obrátí proti němu samotnému. Že se stane svědkem degradace těchto vznešených myšlenek, a to nejenom v Německu, kde nacismus za přihlížení civilizovaného světa pozvedl hlavu, ale že bude svědkem lhostejnosti i těch států, které humanismus, svobodu a jiné vznešené ideály silně doporučovaly jiným, ale v konkrétním případě samy tyto ideje odložily.

Že bude muset spolknout hořkou pilulku Mnichova, alibisticky hloupé nečinění Anglie a Francie, k nimž tolik vzhlížel. Že se stane terčem útoků z řad českých umělců a intelektuálů, jimž ani jejich křesťanská orientace nebránila se na něho zuřivě vrhnout v čase pro něho víc než osudovém. Kdo správně pochopil závěr jeho dramatu Matka, ví, o čem píši a co to muselo Čapka stát, aby se k tomu přihlásil. Proto neberme pračlověka Janečka jenom jako vtipný apokryf.

 

Tento exkluzivní rozhovor se pokusil vyjádřit více než jenom určitý - zdánlivě „úplně nepoužitelný a mylný“ Janečkův pohled na věci, s nimiž se stýkáme či potýkáme. Je také o tom, aby se přestalo nekriticky věřit hlasatelům takových hezkých „moderních“ idejí, kteří je v době tísně odhodí jako první a ještě s nimi hodí nepříteli jako chutné sousto důvěřivce, kteří jim sedli na lep. Na to by se nemělo zapomínat, historie přinesla i tuto krutou zkušenost, o němž se dnes sice nerado píše, ale to neznamená, že neexistovala. Je zde určité memento, neboť historie má zálibu mimo jiné v tom, že se ráda opakuje. Stačí se jen trochu rozhlédnout po současném dění ve světě i u nás. Jsou totiž věci v člověku, jakožto živočišném druhu, které jsou mu vlastní, ať si to chce přiznat nebo ne...


Záznam exkluzivního rozhovoru k aktuálním tématům s pračlověkem Janečkem na rozhlasové stanici Mamut3
 
Redaktor:
Pane Janečku, jsem rád, že jste přijal naše pozvání k rozhovoru. Naši posluchači vám jistě budou vděčni za nestranný, a řekněme tak nějak nadčasový pohled na události současné doby.
Janeček:
Děkuji za pozvání, rád jsem je přijal. Tys pozval ještě někoho, že říkáš, že vám budou vděčni? A neříkej mi pane, nejsem náčelník. To víš, jiné časy, jiné mravy, jiné hodnoty, jiné myšlení.

Redaktor:
Jsem téhož názoru. Řekni nám tedy nejprve něco o sobě - pozval jsem jenom tebe, to vykání je záležitost pozdějších časů a stalo se zvykem, zatímco na onikání a na vladařské mykání už se zapomnělo.
Janeček:
Sice nerozumím všemu, co říkáš, ale tedy něco o Janečkovi.

Redaktor:
Skvělé, tak začni.
Janeček:
Narodil jsem se za temné noci v měsíci tahu mamutů. Tehdy jsme museli utíkat před přesilou sousedního kmene, který si dlouho dělal zálusk na naši jeskyni. Až využil nepřítomnosti bojovníků kmene, když byli na jiné válečné výpravě. A snadno se jí zmocnil. Ale štěstí jim nesloužilo, mamuti odtáhli jiným směrem, naopak se sem stěhovali šavlozubí tygři a pěkně si na nich pochutnávali. Dodnes se tam válí jejich kosti, Vlastně nám svým zánikem v naší jeskyni pomohli přežít. Tedy úplně jinde.

Redaktor:
To je úžasné, jak to umíš říci jasně a srozumitelně. A co náčelníci tvého kmene, jak na ně vzpomínáš teď, když už jsi dospělý?
Janeček:
Nejlepší byl „Mamutí děs“. To byl chlapík všeho schopný, a uměl také bojovníky kmene zvednout do jakékoliv bitvy, třeba to někdy vypadalo jako předem prohrané. Ale měli jsme skvělé zbraně, naše pazourky byly pevnější a lépe broušené než měli ti druzí, a tak jsme vyhrávali, Říkám jsme, protože jsem se toho časem sám účastnil a ochutnal ještě horkou krev nepřátel.

Redaktor:
Raději přejdeme k současným otázkám. Co říkáš oblečení dnešních lidí?
Janeček:
Nelíbí se mi, Zakrývá tělo až moc, takže nevíš, jestli máš před sebou válečníka hodného toho názvu nebo jen loutku na hraní. A také nejsou z kožešin či kůže, ulovené jimi samými, což také ukazuje na jejich neschopnost přežít. Barevně je to sice místy pěkné, ale žádné zvíře takhle barevnou kožešinu nemá.

Redaktor:
Co říkáš našemu náboženství?
Janeček:
Vždyť žádné nemáš, ani ty ani tvoji lidé. Nemáš strach před bohy, myslíš si, že jsou jako ty, a že mají tvoje starosti a choutky a zájmy. Myslíš si, že jim jde jenom o tebe a tobě podobné. Ale oni tvoří všechno živé i neživé, celou zemi a její tvory, hvězdy a vůbec všechno. Umíš to pochopit? Ne? Tak buď jako můj kmen a netvař se, že je máš ochočené.

Redaktor:
Jak se ti líbí naše hudba a zpěv?
Janeček:
Na zahánění zlých duchů a dravé zvěře to může být docela účinné. Jinak ne.

Redaktor:
A co naše literatura?
Janeček:
Já číst ani psát neumím. A ani nepotřebuji. Kopí, mlat či luk a plný toulec šípů jsou mými pomůckami. Kéž bys to pochopil ty i tvoji lidé.

Redaktor:
Promiň, nechtěl jsem se tě dotknout.
Janeček:
Mne ses nedotkl. Dotkl ses slabosti své doby. Ta si myslí, že písmo a napsané přetrvá čas. To je omyl, stačí oheň a je po všem. I po tobě. Zatímco opracovaný kámen, třeba i pazourek, to přežije.

Redaktor:
Co říkáš sjednocení Evropy?
Janeček:
Kdybys mi předem neřekl, o co se jedná a co je to ta evropa, nemohl bych ti odpovědět. Ale takhle můžu. Nelíbí se mi to. Náčelník má být jen jeden a spřízněný rodem s těmi, jimž je na čele. Takhle velké kmeny, které nejsou nijak příbuzné, musí porazit v první válce kdokoliv, protože každý v takovém velkém kmeni bude mít jinou představu o vítězství a jeho smyslu. Když to bude rodově založená evropa, bude bojovat úplně jinak, protože jí půjde o přežití. A tehdy nepřítel, ať člověk nebo zvíře, nebude mít naději vyhrát.

Redaktor:
A co společná rada starších nebo moudrých?
Janeček:
To je k ničemu. Starší už nemohou bojovat a jimi předstíraná moudrost je ti v boji na nic. Tam rozhoduje odvaha, síla a umění použít kopí, mlat nebo i luk a šípy, které jsme vynalezli. A právě s našimi skvělými pazourkovými hroty se staly vynikající zbraní.

Redaktor:
A nemyslíš, že je možné žít vedle sebe v míru a přátelsky mezi sebou obchodovat - tedy vyměňovat si výhodně zboží? Med, mamutí maso, látky, kůže, a třeba i pazourkové předměty?
Janeček:
Tak to si opravdu nemyslím. Tedy takhle. Možná nějakou dobu, než shromáždím dost válečníků a zbraní na to, abych se zmocnil takového kmene, co už umí jenom vyrábět a vyměňovat věci, ale ne bojovat. Víš, on se tě jiný kmen nebo tygr nebude ptát, jestli máš něco na výměnu, ale půjde po tobě, po tvé jeskyni, po tvém mase!

Redaktor:
Brrr! Takže ani společná měna – tedy něco namísto plátna, medu, masa, kůží nebo jiných věcí - ti nepřipadá rozumná?
Janeček:
Ne. Můžu se sice dohodnout na nějakém europazourku, jestli dovolíš to jméno, ale stejně nebudu věřit tomu druhému, že mi za něj nedává menší hodnotu, než mu dávám sám. Že nebude používat křehký nebo jinak špatný pazourek a ode mne bude získávat jen to nejlepší. Myslím, že člověk - nejen pračlověk - je pořád stejný a chce vyzrát nad tím druhým. To je princip přežití. Když jsme u nás založili prvotně pospolnou společnost, hned někdo vykradl sklad pazourků. A o tom to je, třeba to lidé tvé doby dělají jinak.

Redaktor:
Co říkáš hvězdným válkám?
Janeček:
Kam chodíš na tahle slova? Taková složitá. V boji musíš mít rychlá a jednoduchá slova, přece jdeš bojovat a ne řečnit. To říkal právě „Mamutí děs“. Prý kdo žvaní, není bojovník. Ale k tvé otázce. Hvězdy jsou na nebi. Jestli s nimi nebo pod jejich maskou chce někdo válčit, tak je blázen, protože vždycky prohraje. Mají lepší bojovníky než my na zemi. Náš kouzelník nám zakázal si na cokoliv nakreslit či vyřezat nebo vypálit obrázek hvězdy nebo ve tvaru hvězd si něco zhotovit. Ani na zbraně! Hvězdy patří bohům a jim se nelze rovnat. Za to přijde trest, ať hned, ať časem.

Redaktor:
Co říkáš současné hospodářské krizi?
Janeček:
Vždyť už jsem to říkal. Kus masa je kus masa, Zvířecí kůže je zvířecí kůže. Pazourkový hrot kopí je pazourkový hrot kopí. To má nějakou hodnotu. Ale ty tvoje europazourky nebo světopazourky - těmi se nenajíš, neoblékneš a ani neubráníš. Zvláště, kdy jim jiní snižují hodnotu a tváří se, že ne.

Redaktor:
Ještě malou otázku na závěr. Kolik je ti vlastně roků?
Janeček:
Já je nepočítám, ale rozhodně víc než mám prstů. Můžeš si myslet, že jsem věčný.

Redaktor:
No to je skvělý závěr. Víš, že si to opravdu myslím?
Janeček:
Tak to jsem moc rád. Pak můj kmen nebojoval nadarmo...


Text rozhovoru Copyright © 2009 Jaroslav Volf. Všechna práva vyhrazena!

trilobit.studio@atlas.cz

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 01. 04. 2009.