Ivan Kraus: Zpráva

Rubrika: Literatura – Fejetony

Tak vám teda píšu. Jsem tady v obci nejstarší, ale říkají mi, že mám pěknž rukopis. Taky nechodím na pole, takže mám dost času.

Matěj Sklenář v.r., kronikář v Horní Dolní.

Ze scénáře Ivana Krause „Zahrajte si kabaret“ - Dilia 1964.

My tu žijeme v horách, trochu stranou, tak se nedivta,, když dostanete dopis až zjara.
Ale tak stranou zase nejsme, aby k nám neproniknul tenhleten duch sicialismu. Právě o úspěších toho socialismu vám chci podat zprávu.

6ije nás tu celkem dvacet – to je sto procent.
A teď k tý životní úrovni.
Doprava se zlepšila o padesát procent. On si totiž mladej hrma koupil koně, a tak si ho půjčujeme.
Důchody jsou taky lepší, to se musí nechat. Stouply nám o pět procent. Mladý Blažek posílá totiž matce každý měsíc sto korun, a to se rozumí, že nám to pěkně zvyšuje průměr.
Nejvíc u nás stoupla tahleta kultura, protože nám přibyla dvě rádia, z toho jedno koupil Novák a jedno jsme našli. Tak to je stoprosentní pokrok.
Taky čistota a hygiena se lepší. Fáberovic si pořídili nová splachovací záchod, a hned jsme na tom oi padesát procent líp.
Pojištění nejsme nikdo, tak to je sto procent.
Co se bytů týče,na dvacet lidí je tu pět stavení, před tím to bylo pět stavení na dvaadvacet lidí. Dva nás opustili a zvýšili nám, poctivci, bytovou úroveň o devět procent.
A když jsme u toho, musím se znovu zmínit o zdravotnictví, protože po pohřbu těch dvou zabitých při minulém posvícení máme sto procent zdravých lidí. To je přece taky úspěch!
Pokud jde o jiné záliby, ty nám jedině klesly, když vávrovi uletěly včely.
Ale jak je vidět,i my tady, v horách, jdeme nahoru. Normálně to to bůh ví proč není moc vidět, ale tahleta statiszika hovoří přese docela jasně. Naši lidi tomu taky nejdřív nechtěli věřit a kroutili hlavama, ale sotva jsem jim ukázal čísla, ztichli.
Na závětr bych rád upozornil, že se naše celková
Životní úroveň úroveň zvýšila o 400 prosent, a to oproti roku 1620.
S pozdravem Za lepší pozítří!

Ze scénáře Ivana Krause „Zahrajte si kabaret“ – Dilia 1964.

Kresba: Ivan Kraus

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 01. 11. 2012.