Ondřej Suchý: Komici u psacího stroje (16) Arkadij Rajkin

Rubrika: Publicistika – J+O Suchý

Seriál  KOMICI U PSACÍHO STROJE

V sobotu 6.ledna 1986 jsem v sobotní příloze Svobodného slova KVÍTKO, jehož jsem byl tehdy sedmým rokem redaktorem, zahajoval svůj nejnovější seriál Komici u psacího stroje. Letos jsem se štosem už časem zažloutlých novin probíral a začetl se do tohoto seriálu, který jsem tenkrát doprovázel i karikaturami představovaných komiků-autorů, a najednou mi přišlo líto, že by texty některých z nich už nemusely spatřit více světlo světa. A tak se stalo, že jsem si vzpomněl na Pozitivní noviny a napadlo mne, že by mohlo být docela pěkné obnovit někdejší kvítkovskou „tradici“. Medailonky, kterými jsem literární ukázky uváděl, už zastaraly, což mi dává možnost je nyní rozšířit. Myslím totiž, že i ty mohou dnešní čtenáře zajímat. A tak zde tento seriálek ožívá, s mým přáním, abyste si jím například zpříjemňovali svá středeční dopoledne. 

KOMICI U PSACÍHO STROJE (16): ARKADIJ RAJKIN

V roce 1939 vzniklo Leningradské státní divadlo miniatur, jehož zakladatelem a uměleckým vedoucím byl herec a komik ARKADIJ RAJKIN (1911-1987).
Představovat jej u nás bývalo kdysi zbytečné; vždyť právě v Československu dostal v padesátých le­tech přezdívku „muž mnoha tváří" (tak se ostatně také jmenoval film režiséra Zdeňka Podskalského, nato­čený při první Rajkinově návštěvě Československa v roce 1958, a stejný název nese i obrazová publikace, která o rok později vyšla rovněž u nás, v nakladatelství Orbis).
Byl u nás se svým souborem mnohokrát — naposledy v roce 1977 — a jeho představení byla pokaždé dlouho dopředu vyprodána.
Arkadij Rajkln vystupoval také v Německu, Polsku, Anglii, Rumunsku, Maďarsku a v řadě dalších zemích. V tisku se často v souvislosti s jeho jménem objevovalo jméno samotného Charlese Chaplina, k němuž byl Raj­kin nadšenými kritiky přirovnáván. K jeho obdivovatelům patří či patřívali takoví umělci jako Marcel Marceau, Nazim Hikmet, Stefanie Grodźienská, D. B. Pristley, Gina Lolobirigida, u nás pak především Jan Werich, Jiří Trnka, Miroslav Horníček a mnoho dalších. Rajkinův podpis zdobil „podpisovou zeď" divadla Semafor, které několik­rát za svých pražských pobytů na­vštívil.
V neposlední řadě jsme se u nás setká­vali s Rajkinem i jako s autorem. V šedesátých letech uvedlo Divadlo ABC hru Tři pomeranče, na níž se autorsky podílel. (Úryvek z této hry a vyznání Jana Wericha Arkadiji Rajkinovi vyšly na CD Radioservisu „Jan Werich vesele i vážně“, v roce 2004.) Texty Rajkinových scének se objevovaly v repertoárových sbornících, určených pro potřeby souborů di­vadélek malých forem, i v povídko­vých magazínech („Veselé čtení“, SNPL 1961, „Humorem i satirou", Or­bis 1963, aj.) Řadu scének z repertoáru Rajkinova Divadla miniatur vydala také v sedmdesátých letech DILIA.
Rajkinův drobný skeč Láska na první pohled pochází z orbisovského sborní­ku „Humorem a satirou", který vyšel před 46ti lety…
Arkadij Rajkin
LÁSKA NA PRVNÍ POHLED
 
PAVEL: Buď zdráv, Jurko!
JURKA: Nazdar, jak se vede?
PAVEL: To víš, ujde to. A tobě...ale...co to vidím...co to máš, prosím tě, v ruce? - Snad ne kytici…?
JURKA: Kytici. No a? Co má být?!
PAVEL: Poslouchej... nezamiloval ses tak náhodou...
JURKA: Náááhodou ano. Strefil ses...budu se ženit.
PAVEL: Ale jdi...no tohle...ne­povídej…to snad ani...opravdu?l
JURKA: Na mou duši!
PAVEL: Nepovídej...A kde jste se seznámili?
JURKA: V rekreačním středisku. Přišel jsem - uviděl jsem - a zamiloval jsem se. Na první pohled!
PAVEL: To si dovedu předsta­vit... procházky při měsíčku...
JURKA: Ano...ano...Tak...Při měsíčku jsme si vyznali lásku a těsně před odjezdem jsme se dohodli, že se vezmeme.
PAVEL: Gratuluji...! Gratuluji…! To ti ten měsíc uběhl jako sen, viď?
JURKA: Jistě...jistě...však to znáš... Vlastně - co to poví­dáš? Jak měsíc...?!
PAVEL: No přece v rekreačním středisku - ne?
JURKA: Co tě napadlo?! Byl jsem tam jen přes neděli!
 
(Příště: Ferenc Futurista)
Kresba: Ondřej Suchý

Další díly najdete zde

Ilustrace © Ondřej Suchý

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 03. 06. 2009.