PhDr. Marie Otavová: Tajemství bednářského řemesla

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

Bednářské výrobky mistrů bednářů z Plzeňského Prazdroje
DEVÁTÝ ROČNÍK
SVÁTKŮ DŘEVA V ŽAMBERKU
ZASVĚCENÝ
BEDNÁŘSKÉMU ŘEMESLU


Ve dnech 19.-21.6.2009 se uskutečnil v areálu žamberského zámku již IX. ročník Svátků dřeva, který nesl podtitul - Tajemství bednářského řemesla.
Naším cílem bylo představit rozmanité spektrum bednářských výrobků, které byly vyráběny ze dřeva a ještě před padesáti lety byly každodenní součástí života.
Velkoobjemové sudy na uchovávání vína, pivní soudky, putny, kádě, vědra, štoudve, ale také přítomnost mistrů bednářského řemesla zaslouženě poutaly pozornost účastníků.
Vždyť práce bednářů, bečvářů a nádobníků, provázela člověka po staletí. Dřevěné nádoby sloužily k uchovávání lahodných vín, hřejivé pálenky, dobrého piva, ale také soli, cukru i střelného prachu.
Obdivovatelé krásného přírodního materiálu – dřeva, byli také letos potěšeni rozmanitostí uplatnění tohoto materiálu v pestré škále výrobků, které zde prezentovalo po tři dny na 40 vystavovatelů.

První den Svátků byl jako každoročně určen především školám, v expozicích se žáci a studenti mohli dozvědět, k čemu sloužila díže, jaký byl princip stloukání másla v dřevěných máselnicích a které nádoby byly určeny k uchovávání vody.
starosta města pan Jiří Dytrt a Doc. PhDr. Václav Šplíchal, CSc.,
V sobotu dopoledne zahájil IX. ročník Svátků dřeva starosta města pan Jiří Dytrt, ředitel SŠ OŘS Ing. Eduard Dvořák a Doc. PhDr. Václav Šplíchal, CSc., který představil účastníkům Zlaté listy řemesel č. 1 s podtitulem - Bednáři. Jsou určeny čtenářům, které zajímá historie a současnost řemesel. 

Najdeme zde například pohled do historie nejslavnějšího pivovaru Plzeňský Prazdroj, základní informace o Zámeckém pivovaru v Žamberku i ČVZ.
Pokud by Vás zajímalo, k čemu byly užívány „modly“, „kozlík“, „skoble“, „pachole“ nebo jak vypadal „kocour“ a uběrací „beránek“, odpověď najdete právě v tomto sešitu.

 Organizátoři Svátků dřeva -Marie Otavová ( Muzeum Žamberk),Ing. Eduard Dvořák(ředitel SŠ OŘS Zámek 1, Žamberk), Jiří Dytrt ( starosta Města Žamberk) Bednářské výrobky zapůjčené z Muzea řemesel v Letohradu

Pro návštěvníky byly vytvořeny expozice z muzejních sbírkových předmětů, ale také výstavy současných mistrů řemesel. Martin Petr a Jan Rázek vytvořili galerie svých plastik přímo pod širým nebem. Účastníci mohli sledovat za hřmohného zvuku elektrické pily zrod nového předmětu.
Řezbáři nabídli našim účastníkům možnost vyzkoušet si, kolik trpělivosti a přesnosti vyžaduje práce řezbářskými dláty. Výrobci hraček svými výrobky rozvíjeli kreativitu a důvtip našich nejmenších. Práce ze šustí, slámy, suchých květin i dalších přírodních materiálů zase přesvědčily o precizností provedení i důmyslném využití všudypřítomného materiálu. Každý z vystavovatelů by si zasloužil samostatnou pozornost a poděkování. Blíže informací se o nich dozvíte na webech www.zamberk.cz/svatkydreva  a www.zamberk.cz/muzeum  a www.svatky-dreva.webzdarma.cz  

Během sobotního odpoledne přišel na řadu dlouho očekávaný okamžik kompletování velkého vinného sudu. Skoro se nechtělo věřit, že z bezvládně ležících dužin a kovových obručí se znovu zrodí velkolepý sud. Tady mohli naplno uplatnit své umění bednářští mistři z Plzeňského Prazdroje, a.s., kteří spolu se zaměstnanci Muzea řemesel v Letohradé sklízeli vskutku zasloužené uznání přítomných i zřizovatele muzea, pana Pavla Tacla.

  Kompletování sudu zleva Antonín Gronych, zprava mistr bednář Josef Hrůza z Plzeňského Prazdroje,a.s. Dokončování  kompletace sudu

Oproti předchozím ročníkům vzrostl v roce 2009 počet samostatných výstav - bylo možné obdivovat fotografie Spolku pražských amatérských fotografů, dokladující těžbu dřeva, bonsaje Martina Valáška, meditativní obrazy umělecké intarzie Jana Maříka z Dolní Dobrouče, nádherné stylizované dynamické dřevěné řezby Pavla Špeldy z Červeného Kostelce i bohatou kolekci řezeb poznamenanou lidovými motivy z dílny Jaroslava Buncka z Rajhradic.
Také tvorba Bedřicha Šilara z Lanškrouna a Petra Steffana z Městečka Trnávky, jako obvykle, příjemně oslovila návštěvníky. Také živá prezentace řezbářské práce výtvarníka Mgr. Petra Stančíka z Rychnova zasloužila obdiv a pozornost návštěvníků, stejně tak akvarely a kresby Josefa Nyklíčka ze Žamberka a krajinomalby Jiřího Ondry z České Třebové.
Výstava Vladimíra Zejdy ze Žamberka měla tak trochu výjimečné postavení, prezentovala totiž průřez jeho celoživotní tvorbou a byla uspořádána k jeho nedožitým 80. narozeninám.
Rádi připomínáme úspěšnou tvorbu Ing. Karla Jedličky ze Žamberka, Josefa a Ladislava Faltuse z Jablonného n. O. i zajímavou prezentaci modelů letadel, kterou se také letos představil Modelářský klub Orlík ze Žamberka.
Návštěvníky výrazně oslovila samostatná výstava sochaře a výtvarníka Stanislava Vacka z Letohradu, který se představil zajímavou, stylizovanou tvorbou plastik, s jeho příznačným rukopisem. Jeho velkým námětem je věčně inspirující ženský akt.
Omlouváme se, že jsme nemohli jmenovitě připomenout všech čtyřicet „mistrů“ aktérů, kteří se nejen úspěšně zúčastnili, ale zároveň povýšili kvalitu a úroveň celého IX. ročníku.

Ke Svátkům dřeva neodmyslitelně patří bohatý doprovodný program. Harmonickou atmosféru vytvořil malý dechový orchestr ZUŠ Petra Ebena pod taktovkou Věry Foglové.
Vystoupením taneční skupiny Amarilis, ukázkami bojového umění karatistů, půvabným tancem s pejskem i okouzlujícími country tanci obohatilo nabídku sobotního odpoledne DDM Animo Žamberk.
Skvostné prostředí zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie bylo místem konání koncertu pěveckého sboru Campanula z Dolní Dobrouče.
Tam byli návštěvníci seznámeni s úspěšně dokončeným projektem, který si kladl za cíl vytvořit polychromovanou plastiku Madonky s dítětem a trvale ji umístit do výklenku nad vchodem zámecké kaple. Projekt byl dokončen, plastika předána do kaple a Petr Stefan z Městečka Trnávky, autor jemné plastiky, kterou pojednal s obrovským citem a láskou, byl při předávacím aktu představen.

  Vystoupení pěveckého sboru Campanula z Dolní Doubrouče Vystoupení Jaroslava Rendla – hra na sólovou kytaru

Tanečním uměním, nápaditou choreografií i originálními úbory upoutaly pozornost tanečnice skupiny Pouštní růže. Náročná vystoupení plná dramatických zvratů, soutěže i ohnivou produkci předvedli členové šermířské skupiny BALESTRA

  Vystoupení country skupiny ALABAMA Vystoupení Natálky Dunglové – Tanec s pejskem

Atmosféru nedělního odpoledne osvěžilo dramatické vystoupení taiwanského folklorního souboru Tendrum art percussion. Svěžími lidovými písněmi a tanci z Polabí a východních Čech obohatil a okořenil program folklorní soubor Baldrián z Pardubic. Role moderátorů se ujali a profesionálně ji zvládli Martin MimraVladimír Fabián.
Naši vystavovatelé přesvědčili, že dokáží vyrobit krásné, účelné a trvanlivé předměty. Nepochybně jsou živým důkazem úsilí o zachování materiálního i nemateriálního kulturního dědictví, které si právem zaslouží získat celosvětovou podporu. 

 Vystoupení skupiny historického šermu BALESTRA Vystoupení skupiny TENDRU MART PERCUSSION z Taiwanu

S radostí můžeme konstatovat, že zájem návštěvníků byl značný. Bezprostředně, už při prohlídce či na jejím konci vyjadřovali svoje uspokojení. Zcela spontánně vnímali vysokou kvalitu a rozmanitost živé prezentace tvorby našich „mistrů“. Pochvalně také kvitovali pestrost doprovodného programu. Jsme přesvědčeni, že IX. ročník zcela obohatil a rozvinul už zcela tradiční dialog, vedený na počest dřeva, jako stále obnovitelné suroviny i tvůrců, kteří používali a stále využívají jeho nádherných vlastností.
Děkujeme všem návštěvníkům, kteří přijeli do Žamberka na Svátky dřeva. Naše poděkování si také zaslouží všichni, kteří sebemenší měrou přispěli k jejich zdárné realizaci, všem sponzorům, Střední škole obchodu, řemesel a služeb, zvláště pak městu Žamberk, které vytvořilo příznivé podmínky k jejich realizaci, bylo vstřícným garantem i hostitelem všech účinkujících i návštěvníků z širokého okolí i ze vzdálených míst republiky.

PhDr. Marie Otavová 

Foto © archiv autorky

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 07. 07. 2009.