Pavel Loužecký: Obecně prospěšné projekty hodné obdivu

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

Než jsem se setkal s Dr. Tomášem Fingerem osobně, přiznám se bez mučení, že se ke mně informace o projektech s tajuplným názvem ONKOCET EUROPE ani VÁLKA A PAMĚŤ nedostala. O to více jsem byl překvapen tím, jak jsme se ve většině názorů na pozitivní myšlení a potřebu dělat něco opravdu užitečného pro lidi shodovali.
Na samém začátku byl vlastně e-mail pana Fingera, ve kterém vyjádřil své poděkování za to, že vydáváme Pozitivní noviny spolu s přesvědčením, že právě ony mohou v budoucnu sehrávat pozitivní roli ve spolupráci s neziskovými organizacemi, na jejichž založení se podílel a které dosud řídí. 
A protože při prvním kontaktu se zajímavými lidmi mě pokaždé nejvíce zajímá, čím v životě prošli, kým jsou a čemu se věnují, našel jsem si na stránkách stručný osobní profil Dr. Tomáše Fingera, který si dovolím uvést i v  tomto článku, neboť díky němu bude laskavý čtenář velmi rychle "v obraze".


Dr. Tomáš Finger
, generální ředitel


Spoluzakladatel neziskových organizací ONKOCET EUROPE o.p.s.VÁLKA A PAMĚŤ o.p.s. se narodil v Kutné Hoře v roce 1954.
Dvaadvacet let byl vojákem z povolání. Jeho specializací byla kultura a umění.
Poslední čtyři roky (1990 – 1994), kdy oblékal uniformu, působil jako náčelník Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého (AUS VN).
Absolvent školy vnitřního vedení Bundeswehru je také spoluzakladatelem Pražské komorní filharmonie.
Během podzimu 1994 byl členem parlamentní delegace, která měla na starost vyjednávání o integraci ČR do NATO. To byla jeho „poslední mise“ coby vojáka.
O rok později po zrušení AUS VN odešel do civilu a začal podnikat.
Seznámil se blíže s Albánií a tam pomohl založit zastoupení různým podnikatelským subjektům.
V roce 1997 se stal Tomáš Finger členem nadace fotbalových internacionálů a zorganizoval v Praze utkání Československo – Brazílie.
Další vítězné „bitvy“ svedl v neziskové sféře. V letech 2007 a 2008 pořádal pod hlavičkou Ligy proti rakovině Praha Eurokoncerty proti rakovině, v té době byl manažerem LPR.
Poté stál u vzniku Onkocetu.
Tomáš Finger je propagátorem elektroimpedanční mamografie, kterou se snaží prosadit do diagnostické praxe, a spolupracuje také na projektu Normální je nekouřit.
Otec čtyř dcer je velmi všestranný. O tom svědčí i fakt, že společně s dřívějším náměstkem ministra obrany A. Raškem vydal knížku z vojenského prostředí – Kristova noho aneb za Veselého jen vesele.
Kromě literární činnosti také manažersky pomáhal mladým umělcům, než si vydobyli místo na slunci uznání, byli jimi například Lucie Bílá či Petr Malásek.
V roce 1994 uspořádal v Rudolfinu první jazzový koncert skladatele Simona „Reqiem za zemřelé, pro které byla hudba životem“ v podání Českého armádního a Amerického armádního Big Bandu pod taktovkou Vladimíra Válka. Orchestry zpěvem doprovodili Lucie Bílá a J. Webb.


Obecně prospěšná společnost
ONKOCET EUROPE


se zabývá podporou výzkumu a uvádění do praxe nových diagnostických a léčebných metod v oblasti onkologie a dalších oblastech medicíny, jakož i podporou, organizací a prováděním vzdělávacích programů a zdravotnické osvěty, zejména v oblasti prevence.
K tomu, aby mohla tato společnost podobné aktivity realizovat je však nutné seznamovat veřejnost se všemi souvisejícími činnostmi a upozorňovat na ně významnými akcemi.
ONKOCET EUROPE se vydala cestou pořádání velkých charitativních akcí. Ten letošní ročník byl již třetí vysoce prestižní společenskou akcí v pořadí a uskutečnil se 22.9.2009  pod názvem ONKO EUROPE PRAGUE ´09 pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Miloslava Vlčka a Slovenského velvyslance v ČR  Petera Brňa.
Součástí programu byl mimo jiné Dětský den plný her, soutěží, smíchu, zábavy a ponaučení s názvem „Úsměv pro zdraví“.

 Stanislav Hložek
 
Stanislav Hložek s Václavem Vydrou 

Pravou perlou a vyvrcholením se však nesporně stal Reprezentační galavečer, který se konal v HOTELU PRAHA. Jeho moderátorkou byla Ivetta Blanarovičová a o hudební doprovod se postaral mimo jiné také Orchestr Gustava Broma. 

Ivetta Blanarovičová Orchestr Gustava Broma

V rámci bohatého kulturního programu proběhlo předávání darů a ocenění Smích léčí“.
Tuto cenu obrželi režisér a scénárista Zdeněk Troška, televizní, divadelní a rozhlasový scénárista Gustav Oplustil, vedoucí uměleckého provozu VUS ONDRÁŠ Čestmír Komárek, sanitářka z kutnohorské nemocnice Jitka Kočí, herečky Jiřina Bohdalová, Zuzana Krónerová a Dagmar Havlová-Veškrnová,  a in memoriam získal tuto cenu také slovenský filmový, divadelní a televizní herec Jozef Króner. 

 

Dále se uskutečnil slavnostní EUROKONCERT, Ohnivá balónová show, a přislíbeno bylo překvapení v podobě osobní účasti hollywoodského producenta Paula Maslanskyho, v jehož produkci vznikla úspěšná komediální série Policejní akademie.
O půlnoci vystoupilo skvělé brazilské duo Brothers of Brazil bratří Joaa a Eduarda Suplicyových, kteří skloubili do své hudby dva naprosto odlišné styly: klasický rock, punk a tradiční brazilskou hudbu – sambu a bossa novu. 

               Paul Maslansky Brothers of Brazil

Během večera byl v prostorách HOTELU PRAHA prezentován projekt ex-ministra školství ČR Mgr. Eduarda Zemana  NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT a návštěvníci mohli také shlédnout ukázky elektroimpedančních mamografů, uhlíkových obvazů TECASORB a BIOSYNCHRON Medical Therapy.

 
 
                                                Více informací najdete v AKTUALITÁCH.

Tolik tedy malé představení části aktivit pana Dr. Tomáše Fingera, se kterým jsem se domluvil na úzké mediální spolupráci, jejíž výsledky budou moci čtenáři Pozitivních novin pravidelně sledovat na stránkách tohoto internetového magazínu.

Foto © Martin Frýzl  a webové stránky  www.onkoceteurope.cz

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 26. 10. 2009.