Danuše Markovová: Výtvarná skupina In Signum

Rubrika: Publicistika – Doporučení

Výtvarná skupina In Signum představuje svoji tvorbu
v Olomouci v nádherných prostorách Galerie G
  |   4.11. – 28.11.2009 

Olomoucké výstavy se zúčastnilo pouze pět členů skupiny - Antonín Gavlas, Karol Hercík, Lenka Kovalová, Danuše Markovová a Václav Návrat (zbývající čtyři výtvarnice - Hanka Albrechtová, Eva Damborská, Mirka Filipová a Kateřina Gavlasová jsou zaneprázdněny v současné době jinými individuálními výtvarnými aktivitami).
Na výstavě je možno zhlédnout více než padesát výtvarných děl vytvořených různými výtvarnými Vernisážtechnikami. Zastoupeny jsou především olejomalby, akryly, pastely, umělecké smalty, ale i fotomontáže.

Abychom pronikli do podstaty tvorby této generačně i názorově jednolité skupiny, vraťme se na její začátek

Výtvarná skupina vznikla v Ostravě v roce 1995 jako volné sdružení profesionálních výtvarníků v rámci organizace UVU ČR. Jednotlivé umělce pojí především názorová příbuznost, společný pohled na svět a na úlohu umění v něm. Chtějí poukázat na skutečnou krásu našeho světa a na různorodost života kolem nás.
Svými díly vybízejí k vnímání řádu, k zamyšlení se nad hodnotami lidského života a k odpovědnosti za jeho směřování.
Bohužel dnešní zvláštní chaotická devastace vztahů se v umění projevuje zásadními rozpory čitelnosti a rozlišitelnosti ideálu krásna. Novost a náhoda, drzost a perverze je vynášena v superlativech; za umění je možno považovat cokoli a šokování už nikoho ani tak nepřekvapuje.
Tyto negativní dopady autoři skupiny vnímají velmi citlivě, a proto na ně reagují ve své tvorbě zcela jinými prostředky: Koncentrováním se na duchovní problémy současného světa.
Autorům nejde o jakousi povrchní hru s materiálem, nýbrž o tajemné objevování mikrokosmu s makrokosmem, vnitřního a vnějšího, soukromého a společenského, o zodpovědné hledání a nalézání identity své osobnosti s celým lidstvem i vesmírem.

  Vesmírné opojení Lenky Kovalové Po vernisáži
  A. Gavlas u svých děl Symbolistní malby V. Návrata.

Odtud pochází její název In Signum čili V souhvězdí, Ve znamení...

Tyto motivy jsou také stěžejními pro mnoho členů skupiny nebo se od tohoto tématu často odvíjejí. Nejinak je tomu i na společné skupinové výstavě v Olomouci, která představuje díla z posledního období a uzavírá touto společnou výstavou letošní rok – pro skupinu již čtrnáctý - jejího tvůrčího snažení.

Tato umělecká kreativita vyústila téměř do třiceti společných výstav v celé České republice i v Polsku, ale především ve svém rodném kraji na Ostravsku.
Mnozí autoři se představili také individuálně na mnoha sympoziích, plenérech u nás i v zahraničí, a mají za sebou mnoho realizací a ocenění.

Fotografie zachycují atmosféru bezprostředně po instalaci výstavy a následně její vernisáž.

  Atmosféra po zahájení Atmosféra z vernisáže 

Za mikrofonem představuje skupinu její předseda Antonín Gavlas, hudebně zahajuje Václav Návrat, významný interpret barokní hudby, rovněž zakladatel mnoha hudebních těles v Praze.

  Zahájení výstavy A. Gavlasem Václav Návrat zahajuje ...

Vernisáže je do třetice přítomna Danuše Markovová (viz růže) a má také tu čest představit svou skupinu Pozitivním novinám, do kterých přispívá svými fejetony jako autorka a touto cestou děkuje za prezentaci v nich. 

 Ve třetím sále u svých obrazů D. Markovová před svými obrazy

www.uvuo.eu/uvuo.htm  

 

Foto © archiv autorky

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 17. 11. 2009.