Dr. Batmanghelidj - M.Adams: Léčba vodou

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

Doktor Batmanghelidj
Toto je exkluzivní rozhovor reportéra M. Adamse s Dr. Batmanghelidjem, autorem knihy Water for Health, For Healing, For Life (Voda pro zdraví, léčbu, život).
Dr. B. je také zakladatelem National Association for Honesty in Medicine (Národní asociace pro čestnost v medicíně) a autorem knihy Your Body's Many Cries For Water (Mnohá volání vašeho těla po vodě).
Doktor Batmanghelidj studoval účinky vody na lidský organismus a zjistil, že funguje jako jeden z nejlepších existujících odstraňovačů bolesti a jako preventivní léčba.
Reportér Mike Adams byl zřejmě posledním novinářem, který s Dr. Batmanghelidjem udělal exkluzivní rozhovor. Dr. Batmanghelidj již nežije.

Ve fascinujícím hodinovém telefonním rozhovoru sdílí Dr. B. následující informace:


• Jaké běžné neduhy a "nemoci" jsou ve skutečnosti způsobené dehydratací.
• Proč mnoho lékařů používá antihistaminika regulující vodu pro zmírnění bolesti.
• Jak Dr. Batmanghelidj nechtěně objevil léčivé vlastnosti vody.
• Proč trpí většina lidí chronickou dehydratací a příznaky dehydratace, které jsou označeny za "nemoci".
• Jaké látky v nealkoholických nápojích poškozují tělesné zásoby vody.
• Proč není žízeň spolehlivým ukazatelem dehydratace.
• Proč tělo produkuje cholesterol a jak jej voda udržuje v rovnováze.
• Proč Dr. Batmanghelidj věří, že je veřejnost o tématu AIDS uváděna v omyl.
• Jak dehydratace zhoršuje psychické funkce.
• Proč chtějí některé organizace před veřejností skrývat informace o alternativní léčbě.
• Jak nedostatek vody způsobuje deprese.
• Proč nejsou oblíbené nápoje náhražkou vody.
• Jak dehydratace způsobuje zúžení cév, což vede k hypertenzi.
• Jak rozpoznat příznaky, že vaše tělo začíná dehydrovat.
• Proč vás restaurace tlačí k tomu, abyste pili choroby podporující nealkoholické nápoje.
• Proč a jak voda účinně léčí bolest a zánět.
Objev vodní léčby

• Mike: Vítejte všichni, tady Mike Adams z Truth Publishing. Dnes je mi velkým potěšením, že můžeme přivítat Dr. Batmanghelidja, autora knihy Water for Health, For Healing, For Life. Vítejte, doktore.
Dr. B: Mnohokrát děkuji za pozvání do vysílání a za možnost sdílet své myšlenky o budoucnosti medicíny v této zemi.

• Mike: Myslím, že nás poslouchá mnoho lidí, kteří četli Vaše knihy. Lidé jsou zaujati myšlenkou, že voda může být léčbou, léčivou látkou pro lidské tělo. O co s tou vodou jde? Jak jste se poprvé dozvěděl o těchto léčivých vlastnostech vody?
Dr. B: No, je to velmi bizarní. Jak víte, jsem normální doktor, MUDr. Měl jsem tu čest a privilegium, že jsem byl vybrán jako jeden z rezidentních lékařů a měl jsem tu mimořádnou čest být jedním z posledních studentů Sira Alexandera Fleminga, objevitele penicilinu. Zmiňuji jeho jméno, abyste věděli, že jsem byl pohroužen do studia medicíny a výzkumu.
A o několik let později jsem musel podat muži, který trpěl bolestmi břicha způsobenými jeho nemocí, dvě sklenice vody, protože jsem v tu chvíli neměl žádné jiné léky, které bych mu mohl dát. Trpěl nesnesitelnou bolestí a voda mu poskytla zázračnou úlevu. Ulevila mu - do tří minut se jeho bolest zmenšila a do osmi minut zmizela úplně. Zatímco před osmi minutami byl v křečích a nemohl ani chodit, úplně se z tohoto stavu vzpamatoval. Začal se usmívat od ucha k uchu a velmi šťastný se mě zeptal, co má dělat, když se bolest vrátí? Řekl jsem: „No, pijte více vody.“
Pak jsem se rozhodl naordinovat mu, aby každé tři hodiny vypil dvě sklenice vody. On to udělal, a to byl po zbytek doby, kdy byl se mnou, konec jeho bolesti vředů.

• Mike: A od té doby, co se stalo potom?
Dr. B: To mě probudilo, protože na lékařské fakultě jsem nikdy neslyšel, že by voda mohla léčit bolest, takový druh bolesti. A tak jsem měl příležitost vyzkoušet vodu jako lék v následujících více než 3.000 podobných případů. A pokaždé se ukázalo, že je voda účinným lékem. Z tohoto pokusu jsem pochopil, že tito lidé měli žízeň, a že žízeň se může v organismu projevit bolestmi břicha až do takové míry, kdy může být člověk při vědomí jen napůl, jak jsem zažil. A voda je pokaždé povzbudila.
Takže když jsem přišel v roce 1982 do Ameriky, šel jsem na University of Pennsylvania, kam jsem byl pozván, abych pokračoval ve svém výzkumu a studoval vlastnosti vody zmírňující bolest.
Ptal jsem se sám sebe, proč trvá farmaceutický průmysl na používání antihistaminik pro tento druh léků proti bolesti? Tak jsem začal zkoumat úlohu histaminu v organismu a tam byla odpověď - histamin je nervový mediátor odpovědný za regulaci vody a řízení sucha v těle. Když se to projevuje bolestí, ve skutečnosti to naznačuje dehydrataci.
Takže tělo dává dehydrataci najevo bolestí. V závislosti na tom, kde se dehydratace usadila, cítíte bolest. Velmi jednoduché. Představil jsem tuto koncepci jako přednášející host na mezinárodní konferenci o rakovině a vysvětlil jsem, že lidské tělo dává najevo dehydrataci tím, že produkuje bolest, a bolest je známkou nedostatku vody v těle a nedostatek vody ve skutečnosti stojí za většinou zdravotních problémů v naší společnosti.
Protože, když se podíváte na to, co dělá farmaceutický průmysl, vidíte, že vyrábějí tolik různých antihistaminik jako léky. Antidepresiva jsou antihistaminika, léky proti bolesti jsou antihistaminika, ostatní léky jsou přímo i nepřímo antihistaminika.
Takže tehdy byla moje práce zveřejněna. Vědecký sekretariát 3. konference mezivědního výboru o zánětu mě v roce 1989 pozval, abych přednesl tuto prezentaci o histaminu na konferenci v Monte Carlu. To jsem udělal, takže všichni pochopili, že histamin je regulátor vody v těle. Ale bohužel se tato informace prostřednictvím lékařské komunity nedostává k veřejnosti, protože to není výdělečné.
Tehdy jsem začal uvažovat o psaní pro veřejnost, aby se mohla veřejnost dozvědět o tomto problému přímo bez zásahu lékaře. A tímto způsobem předávám všechny své lékařské informace veřejnosti.
Samozřejmě, že jsem značně publikoval i pro vědeckou komunitu, ale nikdo to neregistruje. Ve skutečnosti měl Ústav alternativní medicíny Národního zdravotnického institutu svou první konferenci po vzniku tohoto ústavu a byl jsem požádán, abych přednesl svou prezentaci, ale když ke konferenci došlo, byla moje prezentace cenzurována.
Skupina lidí v Národním zdravotnickém institutu drží mé informace pod pokličkou, aby neunikly na veřejnost, protože jsou samozřejmě více nakloněni farmaceutickému průmyslu, protože je nyní zcela jasné, že jim tento průmysl platí.

• Mike: Především si myslím, že je to úžasný výčet toho, co se děje, a myslím si, že je fér také říci, že farmaceutický průmysl a organizované lékařství obecně opravdu nechce podporovat nic, co by bylo průměrnému pacientovi poskytováno zadarmo nebo téměř zadarmo. Sluneční světlo je zdarma, voda je téměř zdarma...  Souhlasíte s názorem, že si myslí, že kdyby si lidé mohli léčit své nemoci a dosáhnout dobrého zdravotního stavu sami s těmito bezplatnými látkami, snížilo by to jejich zisky a důležitost?
Dr. B: Určitě. To je důvod, proč jsem vytvořil organizaci nyní zvanou National Association for Honesty in Medicine. Protože si myslím, že je zcela nečestné, ve skutečnosti trestné, léčit osobu, která je jen žíznivá, a dávat jí toxické léky tak, že onemocní a zemře dříve, než je obvyklé.

• Mike: Mimochodem, můžete mi dát webovou adresu této organizace?
Dr. B: Můj web je http://www.watercure.com  - můžete si vybrat, na kterou stránku půjdete - buď na WaterCure.com, nebo na National Association for Honesty in Medicine. Všechny své vědecké články o dehydrataci jsem publikoval na mých internetových stránkách a také mnoho dalších bezplatných informací.


AIDS a farmaceutický průmysl

• Mike: Chci zatleskat tomu, čemu říkám Vaše vědecká zvědavost. Myslím, že toto je ten druh zvědavosti, který se z tolika západních medicín vytratil, kde opravdový vědec pozoruje přírodu a interakci mezi lidmi a přírodou, je stále zvědavý a otevřený všem možnostem, a pak po důsledných testech zformuluje závěry. Myslím, že moderní věda vypracovala mnoho chybných závěrů, protože opravdu nezůstala svobodomyslná…
Dr. B: Ano, jedním z těch nejhorších je AIDS. Protože každý předpokládá, že AIDS je vlastně virové onemocnění, což je klamné prohlášení těch lidí, kteří jej prezentovali, neboť lidský organismus mnoho a mnoho let bojoval s různými virovými onemocněními, a přežil.
Existují neštovice, dětská obrna, spalničky, a všechny ostatní viry, které mohou velmi snadno zabít. A tělo má možnost nasadit systém obrany proti těmto rychlým virům, virům, které mohou skutečně velmi rychle zabít. Ale když jsme přežili tyto viry, jak je možné, že by nás mohl ve jménu AIDS zabít pomalý virus? To nechápu.
Provedl jsem na toto téma rozsáhlý výzkum a ukázal jsem, že AIDS je metabolický problém, kdy tělo začne pojídat své vlastní tkáně, protože mu v přírodních látkách, které dostává prostřednictvím jídla či nápojů, chybí některé prvky.
Organismus osoby, která dostane AIDS, má ve skutečnosti nedostatek celkem velkého počtu stavebních kamenů - aminokyselin. Má nedostatek tyrosinu, methioninu, cysteinu, histidinu, a spousty jiných látek má nadbytek.
Takže jak můžeme očekávat, že organismus, který závisí na jiných aminokyselinách, přežije?

• Mike: Opět vidíme, že AIDS je obrovským obchodem pro farmaceutický průmysl.
Dr. B: Samozřejmě že ano. A existence celého farmaceutického průmyslu je založena na předkládání nepravdivých vědeckých závěrů a na jejich propagaci. Vtloukají je do mysli důvěřivých lidí, kteří nejsou zvědaví, proč tomu tak je.

Dalším klamným závěrem je otázka cholesterolu.
Cholesterol je jedním z nejdůležitějších prvků pro přežití lidského těla. Když začne tělo produkovat více cholesterolu, má k tomu důvod. Tímto důvodem rozhodně není blokovat srdeční tepny. Hladinu cholesterolu v těle měříme z krve, kterou odebereme z žil. Nikde v dějinách lékařství neexistuje jediný záznam o případu, kdy cholesterol zablokoval žíly v těle.
Takže problémem není lepivost cholesterolu, jak farmaceutický průmysl lidem vštěpuje: cholesterol je lepkavý; snižte jeho hladinu, jinak budete mít zablokované tepny. To je všechno nesmysl.
Cholesterol ve skutečnosti zachraňuje lidské životy, protože funguje jako obvaz, vodotěsný obvaz, který si tělo samo vyprojektovalo.
Když se krev stává koncentrovanou a kyselou a proudí staženými tepnami nebo kapilárami při dehydrataci, dochází v arteriálním systému k odřeninám a trhlinám; samozřejmě nejprve v kapilárách srdce.
Kdyby tam nebyl cholesterol, aby zakryl trhliny a oděrky, dostala by se krev pod membránu, sloupla ji a tato osoba by okamžitě zemřela.
Cholesterol je vlastně prozatímní zachránce, který dává tělu čas, aby se ze svých problémů zotavilo. Nikdy jsme to nepochopili. Jsme impulzivní lékaři. Myslíme si, že když je něčeho moc, je třeba to snížit, a když je něčeho málo, je třeba to zvýšit. Neptáme se, proč je toho málo nebo moc.

• Mike: A farmaceutické firmy vědí, že léčení cholesterolu je obrovský průmysl…
Dr. B: Je to desetimiliardový průmysl. Existuje zpráva, že tyto statiny, léky snižující hladinu cholesterolu, ve skutečnosti způsobují amnézii. Jinými slovy: mozek zcela ztratí představu o tom, co se děje. Tato zpráva byla zveřejněna vynikajícím lékařem. Byl lékařem u letectva a je výzkumníkem v NASA. Ví, o čem mluví. Sám měl tento problém.

• Mike: Právě jsem se chtěl vyjádřit k počtu nežádoucích účinků, které byly zaznamenány při užívání statinů. Někteří lidé trpí extrémní bolestí svalů. Zdá se, že amnézie, kterou jste zmínil, je velmi častým nežádoucím účinkem. Avšak právě vyšla studie, viděl jsem to dnes ráno, která říká, že borůvky obsahují fytoživiny, které prokazatelně snižují hladinu takzvaného mastného cholesterolu LDL silněji než statiny.
Dr. B: Je to zajímavé, protože když tělo zvýší hladinu produkce cholesterolu, dělá to v rámci nouzové situace. V normálním stavu má cholesterol v těle vytvořit buněčné membrány, mozkové buňky, izolace nervů a samozřejmě hormony a vitamin D. Takže to jsou základní součásti, které cholesterol v těle vytváří.
Nikdy bychom neměli zasahovat do cholesterolu, aniž bychom věděli, proč začalo tělo zvyšovat jeho hladinu.


Žádná náhrada za vodu

• Mike: Mám pro vás otázku o vodě: Spousta lidí si myslí, že se hydratují, když konzumují nealkoholické nápoje, mléko nebo Gatorade nebo všechny ty ostatní nápoje…
Dr. B: Gatorade je možná v pořádku, ale obsahuje cukr, což není nijak zvlášť dobré pro lidi, kteří by dokonce mohli dostat hypoglykemii, nebo by to mohlo způsobit sekreci inzulínu. Tato sekrece inzulínu vyvolá pocit většího hladu a vede k přejídání. Ale pití Gatorade je v pořádku, když jste uprostřed golfové hry a slouží vám jako dočasný sportovní nápoj. Okamžitě vám poskytne trochu minerálních látek, které jste pravděpodobně ztratili pocením.
Ale nic nenahrazuje vodu - vůbec nic. Žádný nápoj - žádná káva, žádný čaj, žádné alkoholické nápoje. Ani ovocné šťávy. Každý z nich má svůj vlastní program.
Vaše tělo je zvyklé na tekutinu, která žádný program nemá, protože tělo závisí na svobodě této tekutiny, vody, neboť v těle jsou dva druhy vody. Je zde již používaná a "zaměstnaná" voda, která není vhodná pro nové funkce. Tělo potřebuje vodu novou, či volnou k tomu, aby mohlo nové funkce vykonávat. Když dáte tělu nápoje obsahující cukr nebo kofein, tyto dvě látky mají v těle svůj vlastní chemický program.
Maří účel potřeby vody.

• Mike: Hovoříte zde také o nealkoholických nápojích...
Dr. B: Mluvím o nealkoholických nápojích, limonádách, kávě obsahující kofein, nebo o čaji. Také mluvím o alkoholu, protože alkohol vlastně zastavuje nouzové systémy přívodu vody do důležitých buněk, jako jsou například buňky mozkové. V procesu reverzní osmózy Vaše tělo filtruje a vstřikuje vodu do buněk, tomu říkám reverzní osmóza. A k tomu musí zvýšit krevní tlak, aby mohlo překonat osmotický tah vody ven z buněk, a opětovně vstříknout vodu do buněk. To je důvod, proč se u nás při dehydrataci objevuje vysoký krevní tlak. A tento proces reverzní osmózy je zastaven alkoholem. Alkohol zastavuje filtrační systém. Chronické onemocnění způsobené nedostatkem vody.

• Mike: Dovolte mi začít tuto další část tím, že vás požádám o vysvětlení vztahu mezi konzumací vody a chronickým onemocněním. Existuje mnoho nemocí, které zmiňujete ve svých knihách, jež se vztahují k dehydrataci. Zajímalo by mě, zda byste mohl dát našim čtenářům krátký výčet toho, o jaká závažná onemocnění se jedná a proč se zhoršují nebo jsou podporovány chronickou dehydratací.
Dr. B: Jistě, Miku. Napsal jsem knihu s názvem Water Cures and Drugs Kill (Voda léčí a léky zabíjí). Je to kniha, která vysvětluje, proč je dehydratace příčinou bolesti a nemocí, a jak farmaceutický průmysl tyto informace maskuje nebo ukrývá, a místo toho, aby nechal lidi pít vodu, inzeruje používání svých produktů, které skutečně zabíjejí.
Nedávné údaje ukázaly, že léky na předpis, ačkoliv používané v souladu s pokyny lékařů, zabíjí více než 106.000 lidí a 2 milióny lidí jsou z nich více nemocní, než před jejich užitím. A pak je tu další skupina, která umírá na špatné nebo chybné recepty.
Takže asi 250.000 lidí zemře na problémy souvisejícími s léky a léčivy. To v zemi dělá z užívání léků zabijáka číslo tři - chráněného a licencovaného vraha.
Srdeční onemocnění zabíjí asi 700 nebo 800.000 lidí, rakovina zabíjí asi 500.000 lidí, léky zabíjí 250.000 lidí.

• Mike: Takže je fér říct, že léčiva, tak jak je dodává moderní medicína, jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí v této zemi.
Dr. B: Určitě; a jsou k ničemu, protože většina léků, které používají, zakrývá příznaky a komplikace dehydratace v lidském těle.
Lidský organismus projevuje dehydrataci řadou symptomů a příznaků - jinými slovy - mozek vnímá dehydrataci či únavu během dne nebo hned ráno, když chcete vstát z postele a jste unaveni - to je známka dehydratace. Pak hněv, rychlá reakce, deprese, to všechno jsou známky dehydratace, když má mozek velmi málo energie z vody na to, aby se s informací vyrovnal nebo jednal. To jsou některé postřehnutelné známky dehydratace.
Pak má tělo svůj program pro zvládání sucha, což jsou alergie, hypertenze, diabetes a také onemocnění imunitního systému.


Souvislost mezi astmatem a dehydratací

Mike: Chtěl bych, abyste trochu více rozvedl téma astmatu a představu, že tělo řídí svou dodávku vody záměrně tak, že produkuje symptomy, které se nazývají astma.
Dr. B: Ano, víte, řízení sucha znamená, že musíte zalepit díry, kudy se voda z těla ztrácí. Voda je nejcennější komoditou uvnitř vašeho těla, a pokud se do něj nedostává dostatečné množství a více vody mizí, tak je to pro vaše tělo špatná situace.
Vtip v designu vašeho těla je v tom, že se nastartuje program řízení sucha a pak se objeví alergie, které jsou známkou dehydratace, protože systém, který reguluje vyvážení vody v těle, potlačuje v této energeticky náročné situaci imunitní systém. Pak dostanete astma.
Dýcháním ztrácíme každý den asi litr vody. V podstatě povrchové napětí v alveolech plic produkuje kontrakce těchto malých membrán a vzduch je vytlačen. A v tomto procesu voda odchází spolu se vzduchem. Tak ztratíte dýcháním asi litr vody. Ten potřebujeme doplnit. Když jej nedoplníme, tak tělo svírá průdušky a ucpává díry. Tomu říkáme snížené proudění vzduchu v plicích v důsledku dehydratace a označili jsme to pojmem astma.

• Mike: Dobře. Vždy jsem žasnul nad ochotou moderní či západní medicíny přijít s těmito složitě znějícími pojmy nebo názvy pro nemoci, které by měly mít ve skutečnosti jednodušší jména.
Dr. B: Roztrušování žargonu je cesta komerční medicíny. Nezdravý systém přežívá a prosperuje z toho, jak tlačí tyto žargony do myslí lidí, protože lidé jim nerozumějí, slyší je a nedokáží si je přiřadit k ničemu v těle, ale pouze ke strachu, který je do jejich myslí vtloukán.
V Americe je 17 milionů dětí, pravděpodobně víc, protože čísla každým rokem rostou, které mají astma.
A důvodem je, že děti konzumují stále více a více limonád. Za posledních deset let zkonzumovaly děti ve věku od tří do pěti let třikrát více limonády než v předcházejícím desetiletí.
Takže tito lidé se stávají dehydrovanými, pijí více limonád, což nefunguje stejným způsobem jako voda, a to je důvod, proč dostanou astma. Dejte těmto dětem vodu a jejich astma zmizí velmi rychle. V řádu několika málo hodin se dýchání stává zcela normální. Inhalátory již nebudou potřeba.
A když jsem kontaktoval NIH a toto všechno jim vysvětlil, muž, který to měl na starost, řekl, že vůbec nechápu, o co tady jde. Chtěl bránit svůj subjektivní názor, a tak tyto informace ignoroval, i když jsem šel za prezidentem Clintonem a požádal ho, aby zasáhl a vrátil zpátky dech těmto dětem. NIH byl ale vůči užívání léků neoblomný.
Vlastně mi napsali a oznámili, že jsou spokojeni s tím, jak je astma léčeno. Tak taková je situace. 17 milionů dětí v Americe by se mohlo během několika dnů uzdravit, kdyby každý v této zemi začal s astmatiky komunikovat a říkal: voda je to, co byste si měli vzít.
Dokážete si představit tak jednoduché řešení?

• Mike: Ano. Ano, dokážu. A existuje mnoho takových řešení, která jsou k dispozici k léčbě velkého počtu chronických onemocnění, stejně, jako jste zde popisoval. Samozřejmě, myslím si, že by byl farmaceutický průmysl zděšen, kdyby se tyto informace rozšířily.
Dr. B: Ano, protože to, co říkám, je naprosto proti byznysu. A nemluvíme tady o několika set tisících dolarů, ale o několika miliardách dolarů ročně.
Neměli bychom čekat, až budeme mít žízeň, protože voda je hlavním zdrojem energie. Do doby, než dostanete žízeň, ztratíte energii z vody, kterou jste měli vypít dříve, než jste dostali žízeň.
Takže pokud nedovolíte, aby benzínová nádrž vašeho automobilu vyschla, než zastavíte a natankujete, proč byste měli dovolit, aby vaše tělo dostalo žízeň, než si ve stánku u silnice koupíte nějakou vodu?


Léčba hypertenze vodou

• Mike: Pro farmaceutický průmysl je existence onemocnění obchodní otázkou, protože, přiznejme si, farmaceutický průmysl je proziskové odvětví. Zisky jsou vždy na prvním místě, a přinejmenším já jsem přesvědčen, a zdá se, že Vy také, že každá léčba, která konkuruje těmto ziskům, je minimalizována, opomíjena nebo otevřeně napadena.
Dr. B: Ano, nedávno byla v televizi jedna reklama. Bylo to velmi zajímavé - zpočátku jsem si to neuvědomoval, ale nyní vím, že hovořila ke mně. Jinými slovy byla to reklama proti mým tvrzením. Protože já jsem řekl, že pálení žáhy je známkou dehydratace v lidském těle a měli byste pít vodu.
Chlápek v reklamě přijde a sedne si k baru a říká: "Dejte mi sklenici vody, to pálení žáhy mě zabíjí." Nebo tak něco. A ta žena za barem říká: "Pálení žáhy voda nevyléčí - tento lék ano."
Tak vidíte, takto farmaceutický průmysl bojuje s informacemi, které jsem zveřejnil. Ale přesto lidé, kteří zjistili, že voda mohla vyléčit jejich pálení žáhy, jsou chytřejší než lidé, kteří kupují ten reklamní kousek.

• Mike: Vypadá to jako by byly ve Spojených státech téměř dvě odlišné skupiny lidí. Existují lidé, kteří jsou závislí na mnoha lécích, aby jimi vyléčili všechno, každý symptom, který mají. Mění chemii svého těla a mozku pomocí léků. A pak tady jsou ti, kteří se sami vzdělávají o skutečných příčinách zdraví. Pijí vodu, vyhýbají se přísadám v potravinách, cvičí - zdá se, jako by mezi těmito dvěma skupinami existovala propast, která se zvětšuje.
Dr. B: Určitě. To je důvod, proč došlo k oživení alternativní medicíny a stále více lidí jí dává přednost před konvenční medicínou. Víte, za posledních 10 let jsem prodal nejméně přes 600.000 výtisků mé knihy Your Body's Many Cries for Water (Mnohá volání Vašeho těla po vodě).
A tak jsem měl za posledních 10 let několik tisíc rozhovorů v rozhlase. Informace se dostávají do rukou veřejnosti, a tak musí přirozeně farmaceutický průmysl zvýšit svou reklamu, aby tyto informace anuloval. To je důvod, proč tato reklama vznikla - a vlastně je jednou z mnoha.
Každopádně mluvili jsme o programech řízení sucha v těle. Hypertenze je další z těchto problémů. Když není v těle dost vody, nebo když se tělo stává dehydratované, pochází 66% ztráty vody z nitra buněk. 26% je z prostředí kolem buněk a pouze 8% se ztrácí z cévního systému.
Ale cévní systém je pružný - stahuje se a uvolňuje, takže nezjistíte problém, který se děje uvnitř buněk vašeho těla testováním krve, které probíhá při tak velkém množství stavů. Kdyby lidé pili vodu v pravidelných intervalech a přijímali dostatek soli a minerálů pro rozšíření kapilárních lůžek, hypertenze by zcela zmizela.
Existuje 60 milionů Američanů, kteří si neuvědomují, že hypertenze je vlastně jedním z projevů programů řízení sucha v těle, kdy tělo zahájí proces reverzní osmózy, aby dodalo vodu dovnitř těchto buněk, které trpí z 66% nedostatkem vody. Farmaceutický průmysl a lékaři arogantně a nevědomě léčí hypertenzi diuretiky.

• Mike: Zbavme se vody!
Dr. B: Zbavují se vody v těle velkým, jak bych to řekl, úsilím.

• Mike: Není příklad arogance moderní medicíny v přesvědčení, že ví víc než příroda, že ví víc než tělo?
Dr. B: My, jako lékaři, jsme ve skutečnosti agenty 007 farmaceutického průmyslu. Jsme zcela zaslepení a nevědomí a farmaceutický průmysl se lékařství zmocnil.
Pár let se učíme fyziologii, a jakmile přejdeme ke klinické stránce, jsme požádáni, abychom na to zapomněli a začali se učit farmakologii, abychom mohli příznaky léčit, spíš než pochopit hlavní příčinu zdravotního problému.

• Mike: Ale vy jste byl vyškolen klasickým, tradičním způsobem…
Dr. B: Musel jsem se vzdělávat sám.


Nekonvenční myšlení

• Mike: Co Vás přimělo, abyste zkoumal za hranicemi konvenční medicíny?
Dr. B: Vždycky jsem zvědavý. Byl jsem zvědavý od narození, pokud vím. Jednou k nám do domu přišel zloděj a já jsem byl jen dvouapůlletý chlapec. Šel jsem k němu a řekl: "Co tady děláte? Nevidíte, že všechny děsíte? Proč nejdete pryč?" Neměl jsem strach, byl jsem jen zvědavý. Takový jsem po celý život, a proto, když jsem zjistil, že voda léčí bolest, tak to pro mne byl začátek, abych tomu přišel na kloub a zjistil, co je příčinou. A tehdy jsem zjistil, že je moje vzdělání k ničemu. Nenaučil jsem se medicínu, naučil jsem se trochu anatomie a trochu histologie, což mi bylo ku prospěchu, abych pochopil zbytek věcí.

• Mike: Jsem si jistý, že posluchači by souhlasili, když řeknu, že si zasloužíte potlesk za to, že jste se odvážil za hranice konvenční medicíny.
Dr. B: Jsem jen léčitel, protože to je můj způsob myšlení. Nepřemýšlím o penězích, protože pokud uděláte dobrý skutek, peníze přijdou jako vedlejší produkt.

• Mike: V tom s Vámi z celého srdce souhlasím.
Dr. B: Nesmíte se pokoušet vysát poslední kapku krve z člověka, který za vámi přijde, aby se mu dostalo pomoci. To je proti mé povaze. Proto jsem na internetu zveřejnil informace pro každého a pouze pro další použití nebo další vzdělávání jsem napsal své knihy a tak dále. A bohužel náklady na tisk a distribuci mě nutí uvalit na tyto informace v knihách cenu. Kdyby měl farmaceutický průmysl informace, které by chtěl prodat, například jako informace v mé knize Your Body's Many Cries For Water, chtěli by za knihu 10.000 dolarů, ne 14,95.

• Mike: A kdyby mohli, tak by vodu patentovali…
Dr. B: Oni by to patentovali.

• Mike: A snažili by se ji prodávat za 100 dolarů za dávku, ne?
Dr. B: To je pravda. Takže to je v podstatě to, co se děje v medicíně v Americe. Bolesti kloubů, bolesti zad, artritidu způsobuje chronická dehydratace. Lidské tělo má také svá tísňová volání po vodě.
Jsou to lokalizovaná tísňová volání.
Říkáme jim pálení žáhy, revmatické bolesti kloubů, bolesti zad, migrény, bolesti zánětu tlustého střeva, chronické bolesti ve svalech a dokonce angina pectoris - příznaky dehydratace v těle.
Mechanismus je velmi jednoduchý - když není dostatek vody, aby byla rovnoměrně distribuována, a některé části těla pracují, ale nedostávají dost vody, aby se vypořádaly se svým toxickým odpadem a metabolismem, a toxický odpad se v této oblasti nakupí, nervová zakončení v této oblasti pomocí mozku zaregistrují chemické změny životního prostředí. A mozek převádí tyto informace pro vědomou mysl ve formě bolesti.

• Mike: Takže je to jen výklad?
Dr. B: Je to výklad, ano. Takže vědomá mysl dostane informace, že tuto oblast už nemůžeme použít, má nedostatek vody. Samozřejmě, vědomá mysl by to měla vědět, ale špatné vzdělání nás o takovou informaci okradlo. Myslíme si, že tato bolest je nemoc.

• Mike: Převládající diagnózou tady toho by, samozřejmě v myslích mnoha lidí a zejména u většiny lékařů, bylo, že došlo k nějakému fyzickému nebo strukturálnímu oslabení v této oblasti.
Dr. B: Samozřejmě, oslabení je, když je tkáň dehydrovaná, je měnící se strukturou. Z buněk jako blumy se stávají buňky jako sušené švestky.
Vysušené buňky nefungují stejným způsobem jako buňky hydratované. Takto vznikají příznaky. Tyto příznaky znamenají: dejte nám složky, které tělo potřebuje. Když mluvíme o dehydrataci, musíme si uvědomit, že voda přináší do buněk i mnoho dalších dobrot. Když jsme dehydrovaní, tak nejsou dodávány ani tyto dobroty. Takže potřebujeme nejen spravit dehydrataci, ale také dodat minerály a vitamíny, a tak dále, aby se mohlo tělo opravit.


Vnímání žízně není spolehlivé

• Mike: Rád bych, abyste pohovořil o tom, jak se lidé mohou dozvědět, kdy potřebují pít vodu. Protože ve své knize píšete o tom, jak některé známky dehydratace, klasické příznaky, nemusí být jedinými známkami. Také byste nám mohl říct, kolik by měl průměrný člověk vypít?
Dr. B: Za prvé a především: nečekejte, až dostanete žízeň, protože to je chyba. Bohužel Národní akademie věd a někteří další donedávna lidem říkali: Počkejte, až dostanete žízeň, což je hlavní chyba, kterou jsme zdědili před 100 lety od člověka jménem Walter Bradford Cannon.
V té době žil Francouz, který říkal, že dehydratace nebo žízeň je obecný pocit a že bychom ji měli studovat. A Walter Bradford Cannon řekl: Ne, žízeň je jen otázkou sucha v ústech.
Když je sucho v ústech, máme žízeň, což je arogantní prohlášení, a bohužel západní medicína se tím řídí. To je důvod, proč máme nemocný systém péče. Od věku 20 let se postupně nepozorovaně stáváme dehydratovaní, aniž bychom o tom věděli. Ztrácíme naše vnímání žízně.
Když se dostaneme do věku 70 let, můžeme být naprosto a viditelně žízniví, a přesto nerozpoznáme potřebu pít vodu, i když by byla voda položena vedle nás.
Toto bylo děláno jako experiment. Vědec požádal skupinu starších lidí, aby po dobu 24 hodin nepili vodu. O to stejné požádal skupinu mladých lidí. Po 24 hodinách, když byla voda k dispozici, starší lidé nepoznali, že mají žízeň.

• Mike: I po 24 hodinách bez vody?
Dr.B.: Ano. Dokonce i když byla voda postavena vedle nich, někteří po ní nesáhli. Ale mladí lidé vodu pili a napravili tuto dehydrataci. Toto je velký problém a důvod, proč je tolik starších lidí naší společnosti nemocných, protože jsou zcela dehydrovaní a nepoznají to.
Takže čekání na žízeň znamená zemřít předčasně a velmi bolestně. To je vlastně název článku, který jsem zveřejnil na svých internetových stránkách a také na NAFHIM, Národní asociace pro čestnost v medicíně.
Neměli bychom čekat, až budeme mít žízeň, protože voda je hlavním zdrojem energie. Takže pokud nedovolíte, aby benzínová nádrž vašeho automobilu vyschla, než zastavíte a natankujete, proč byste měli dovolit, aby vaše tělo dostalo žízeň, než si ve stánku u silnice koupíte nějakou vodu? 
Llidé by nikdy neměli dovolit, aby dostali žízeň - měli by pít po celý den. Člověk potřebuje dva litry vody denně. Průměrný člověk však ve skutečnosti potřebuje čtyři litry vody denně, ale dva litry musíme dodat. Další dva litry dostáváme z metabolismu jídla a obsahu vody v potravinách.
Potřebujeme toto množství vody k výrobě alespoň dvou litrů moči, aby se nezatěžovaly ledviny. Když pijeme dostatečné množství vody tak, že je moč bezbarvá, je to dobré znamení. Když moč zežloutne, znamená to, že se tělo začíná dehydratovat, a když zoranžoví, pak je tělo skutečně dehydratováno a některé části těla touto dehydratací trpí.

• Mike: Takže toto je velmi jednoduché znamení, kterému mohou lidé věnovat pozornost.
Dr. B: Určitě.

• Mike: Nepotřebují lékařský diplom, aby viděli barvu své moči.
Dr. B: To je důvod, proč bychom měli být pozorní vůči naší tvorbě moči. A dýchání - když máme krátký dech, znamená to, že jsme dehydratovaní.

• Mike: Existují další podobné jednoduché příznaky, kterým mohou lidé věnovat pozornost?
Dr. B: Kůže - je-li kůže hezká, uvolněná a hladká, pak jsme hydratovaní. Pokud bude zmuchlaná a seschlá, znamená to dehydrataci. Krabatý povrch na obličeji starších lidí je známkou dehydratace. Krůtí krček pod bradou je známkou dehydratace.
Všechny tyto příznaky jsou uvedeny v mých knihách Your Body's Many Cries for Water a také Water For Health, For Healing, For Life. Každému doporučuji přečíst si Water Cures, Drugs Kill, protože v této knize jsem identifikoval více než 90 zdravotních problémů, které jsme v lékařství nazvali nemocemi, a přesto je voda léčí.
Takže když má tělo nedostatek vody a podávají se mu na to léky, tato osoba přirozeně zemře, protože léčba umlčuje mnohá volání těla po vodě, ale nenapravuje dehydrataci. Takže musíme chápat tyto příznaky dehydratace, a kniha Water Cures, Drugs Kill, Vám k tomu pomůže.

• Mike: Připravujete knihu o obezitě, rakovině a depresi, že ano?
Dr. B: Ano, mám knihu s názvem Obesity, Cancer and Depression: The Common Cause and Actual Cure (Obezita, rakovina a deprese: jejich společná příčina a léčba)
Určil jsem, proč jsou tyto tři nemoci vlastně větvemi jediného stromu a každá přirozeně produkuje jiný problém v různých věkových skupinách, ale všechny souvisí se stavy, které se v průběhu času vyskytují v důsledku dehydratace. Čas je podstatný. Když se postupně stáváme dehydratovanými, začnou vysušené buňky transformovat. Některé z nich se stanou rakovinnými, a to jsem všechno vysvětlil v této knize. Vysvětlil jsem, jak dehydratace potlačuje imunitní systém, přímo či nepřímo, a tak dochází k většině onemocnění včetně rakoviny.


Limonády způsobují dehydrataci

• Mike: Tak teď tady máme další otázku, která lidi zajímá - když jdou na jídlo do restaurace, je tu obrovské množství ekonomického tlaku z hlediska řetězců restaurací, nebo majitelů restaurací, aby jim podávali něco jiného, než vodu. Vzpomínám si, že jednou proběhla nějaká kampaň v řetězci restaurací Olive Graden. Kampaň byla nazvána Just Say No to H2O (Řekněte vodě ne), a odměňovali číšníky za to, že si lidé koupili nealkoholické nápoje místo toho, aby pili vodu.
Dr. B: To proto, že všichni jdou po rychlých dolarech, a to i na úkor zdraví někoho jiného. Tyto restaurace se neliší od farmaceutického průmyslu, když propagují něco, co tělo nepotřebuje. Samozřejmě, že to nevědí, nedělají to vědomě. Nikdo je nemůže vinit. Je to špatným vzděláním, a my si myslíme, že tyto nealkoholické nápoje jsou synonymem vody.
Ve skutečnosti se z mnoha dětí, které pijí limonády, stanou "hlupáci", ale jakmile jim tyto limonády vezmete, jejich známky se ohromně zlepší - z trojek a čtyřek se stala dvojka. Takže něco v kofeinu potlačuje enzymy z tvorby paměti. A to je přesně to, jak přežívá, protože kofein je toxická chemická látka - je to chemická válka. Cokoliv, co by ji snědlo, by ztratilo své umění maskování, ostražitost, dobrou reakci, dobrou odezvu a stalo by se snadnou kořistí pro predátory vlastního potravního řetězce.

• Mike: Ano, kofein je technicky insekticid.
Dr. B: Kofein je technicky insekticid. Také morfin a kokain. Jedná se o stejnou skupinu léků - neurotoxických látek.

• Mike: Je ještě něco, čeho by si naši posluchači měli být vědomi, nebo by měli dělat pro posílení svého zdraví prostřednictvím informací, které zpřístupňujete?
Dr. B: Ano, mohou zůstat v kontaktu. Mohou pravidelně navštěvovat mé internetové stránky, na kterých publikujeme informace a dopisy, které si vyměňujeme, a tak dále. Mohou se stát součástí hnutí pro zavedení čestnosti zpět do medicíny. Protože když jsou to mladí lidé, mají před sebou mnoho let, a bohužel mohou být v nečestné formě lékařské praxe zranitelní.

• Mike: Tato stránka je ...
Dr. B: http://www.watercure.com .

• Mike: A ta druhá je http://www.nafhim.org ?
Dr. B: Ano, ale z http://www.watercure.com  mají možnost přejít i na tuto druhou stránku. Tyto informace jsou zdarma, jsou to nejnovější informace v oblasti lékařské vědy, je to budoucnost vědecké medicíny, je to základ budoucí vědecké medicíny, a mohou je využívat zdarma. Jediné, co musí udělat, je, začít být zvědavý, jak se učit. A informace jsou psané tak jednoduchým jazykem, že je pochopí kdokoliv. Nepoužívám žargon. Používám velmi jednoduchou angličtinu, abych vysvětlil složité problémy.

• Mike: Děkuji vám moc za vaši velkorysost, ochotu najít si čas a sdílet své vědomosti se světem.
Dr. B: Miku, je mi potěšením a děkuji vám. Jsem tady, abych byl slyšen. Vy mi to umožňujete a já jsem vám vděčný.

• Mike: Jistě, nápodobně. Lidé jako vy změní způsob léčení, a to je to, co dnes potřebujeme.

Zdroj: Internet
Pro Pozitivní noviny objevila a připravila Jitka Dolejšová
Článek ke stažení ve wordu

OHLASY NA ČLÁNEK

Dobré letní ráno,
děkuji za tento článek o důležitosti vody pro zdravého člověka.

Je málo lidí zabývajících se tímto tématem, a pokud ano, nejde jim zpravidla o kvalitu, ale bohužel o tržby.
Kvalita vody je jedním z důležitých faktorů pro zdraví člověka, neboť vše, co s vodou přichází, přináší život nebo smrt. To je citát.
Příroda je mocná a mnohdy vlivem člověka nemocná. Proto je potřeba se pozastavit nad lidským faktorem v řetězci života na zemi. Apeluji na kupující balené vody. Když už ji musíte kupovat a necháváte tady po sobě téměř nesmazatelnou stopu v podobě plastového obalu, nepohazujte prázdné láhve po okolí, zkuste je prosím donést do kontejnerů k tomu určených. Buďte láskyplnými rodiči svých, ale i ostatních dětí a odpusťte si tuto lahůdku. Používejte vodu z kohoutku, a pokud Vám nechutná, je spoustu možností, jak ji dochutit.

Dovolím si ještě jeden čerstvý vlastní zážitek, který se vztahuje se k důležitosti vody v organizmu. Byl jsem na návštěvě, a po silnici před domem šly do kopce maminka s asi jedenáctiletou dcerkou. Paní volala již zdáli, jestli bychom děvčeti dali do láhve vodu, samozřejmě že ano, děvče se rozeběhlo a podávalo mému známému láhev, její výraz ve tváři vypovídal o vyčerpání a ruce se jí třásly jako stařeně. Jakmile dostala vodu do rukou, okamžitě ji pila s takovou vervou, že bylo nutno ji zpomalit, aby nedošlo k prudkému ochlazení. Tento výjev ve mně nechal hluboký zážitek a utvrdil mě v tom, že takové články o významu „obyčejné“ vody by měly být zveřejňovány v hojné míře.

Člověk může kvalitu vody ovlivnit modlitbou, pozitivní energií a sílou lásky. Nejlépe je začít u sebe a vysílat lásku těm, co milujeme. Lásku tu nejvřelejší a opravdu bezpodmínečnou. Voda ovlivněná vyslanou láskou nejlépe působí v těle příjemce, metabolizmus je v harmonii a klidu.

Doporučuji všem úžasnou knihu autora Masaru Emoto: „Léčivá síla vody“.

František Pavlík, 29.6.2010
pavlfra/a/seznam.cz


Doplnění (Jitka Dolejšová):
Vážený pane Pavlíku, děkuji Vám za přínosný a zajímavý ohlas. Na doplnění uvádím informace k uvedené knížce:

Léčivá síla vody - Masaru Emoto a Jürgen Fliege,
vyd. Eminent, 1. vydání r. 2005.

Řadu let fascinují celý svět ojedinělé výzkumy, které provádí japonský badatel Masaru Emoto. Používá k nim „obyčejnou“ vodu. Tento pradávný symbol lidské duše však dokáže zjevit neuvěřitelné skryté skutečnosti. Výpravná publikace Léčivá síla vody, na jejíž přípravě se podílel německý pastor Jürgen Fliege, podává přesvědčivé důkazy toho, o čem psali zasvěcenci všech dob, co věděli i staří alchymisté a velcí duchovědní badatelé. Voda, jak se dozvíte na stránkách této strhující knihy, je schopna vstřebat a předat dobré nebo špatné vibrace a myšlenky, má vynikající sotva očekávanou paměť a lze ji různými způsoby ovlivnit, a to jak pozitivně, tak i negativně. Voda vnímá hudbu, protože reaguje na její vibrace. Dokonce se ukazuje, že „umí číst“, že je schopna reagovat na duše a podstatu slov a jejich morfogenetická pole.

E-mail kolující po internetu je důkazem, že tento článek padl na úrodnou půdu:

Předmět: Udělejte něco pro sebe

Moji milí kamarádi, přátelé i známí. Ze své vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že to, co vám posílám na odkazu, je pravda pravdoucí. Jak většina z vás ví, máme u nás dvě babičky, a tak věřte, že mám zkušenost. Přišly k nám a každá polykala svou sadu prášků a živily si svůj strach z toho, že by neposlechly doktory. A ejhle, babičky se dostaly do prostředí mezi lidi, neusínají samy a probouzí se zase ve společnosti...tím si pomalu rovnají svoje strachy. No a doslova s bičem nad nimi stojíme s hrnkem vody. Jakmile nejsme důslední, nehlídáme přísun vody, nastane nějaký zdravotní problém. Babičky se u nás "vyžehlily", jejich pleť se zjemnila. Ve svých 87 a 85 letech přestaly brát prášky. Stojí to spoustu času a dohadování, hlídání a přesvědčování. Kdo nezažil, nepochopí. Ale stojí to za to. Proto čtěte a vnímejte, co se vám snaží Dr. Batmanghelidj sdělit. Vy, co mne znáte víc, víte, že už hodně dlouho piji teplou vodu. Kdekoli...v hospodách, doma, na návštěvách ... číšníci nade mnou kouleli očima, nechápali, že někdo může pít vodu celý večer a přitom se bavit, jako po lahvi vína nebo šesti pivech. Dokonce jeden na Moravě si mne kontroloval, jestli nemám pod stolem schovanou kořalku. Ale já věděla, že to funguje a to je důležité. Teď, když se mi dostal do ruky tenhle článek, všechno mi doklaplo jako puzzle. Nevědomky jsem dělala to nejlepší, co jsem mohla. Když se poslechneme, tak farmaceutický průmysl může jít klidně do háje a my si můžeme dopřát bezvadnou dovolenou za ušetřené peníze. A tak vás touto cestou moc a moc zdravím a přeji vám trpělivost, pokoru, laskavost a lásku ve vás i okolo vás.

https://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2010010045  

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 13. 01. 2010.