Josef Fousek: Fouskoviny pro lidi (11)

Rubrika: Publicistika – Fouskův svět

FOUSKOVINY PRO LIDI  (11)
Aforismy, epigramy, myšlenky

♦  Oplzlé texty jsou upozorněním, že se chce zviditelnit někdo, kdo se v budoucnosti bude pokládat za ušlechtilého.

♦  Každé hovno najde svoji podrážku!

♦  Byl by to významný vynález, kdyby v každé porodnici byl přístroj, který by signalizoval: Pozor, na svět přichází ambiciózní blbec!

♦  Šoubyznys, folkbyznys, čmoudbyznys mají společnou ochrannou známku: Made in Prachy.

♦  Cirkusy hynou na úbytě. Mají silnou konkurenci vně plachty.

♦  „Hledá se klaun!“ značka „Je přešaškováno!“

♦  Manželství je podmíněno vzájemnou tolerancí k vůním, pachům a jednání.

♦  Budou-li všichni ignorovat politiku, vždy se najdou ti, kteří jim to ignorování vytlučou z hlavy.

♦  Kdyby se utajené myšlenky staly skutečností, vzpomínali bychom na horory jako na nevinné pohádky.

♦  Usilovná práce je důkazem ctižádosti, ale i strachu z budoucnosti. Líní lidé mohou být filozofy, ale jsou příliš líní na to, aby domysleli hrůzu svých konců.

♦  Starý člověk je jako kompjútr. Má spousty poruch, je často opravován a přesto je rád, když mu omakávají klávesnici.

♦  Opravdu velké blbosti dokáží udělat blbci vzdělaní. Nevzdělaný blbec nedomyslí svou blbost do konce.

♦  Největší diktátoři tvrdí, že všechno dělají pro blaho svých poddaných. Ti, co tomu uvěří, najdou místa na obrovských hřbitovech a pod křížem mají napsáno: „Zemřeli pro vlast!“

♦  Je pozoruhodné, že je na světě spousty soch Neznámých vojínů, ale žádná Neznámého diktátora.

♦  Všechny totalitní režimy s nálepkou Vláda lidu podpořili revoluční intelektuálové. Když nastala vláda šibenic a teroru, zalezli do sklepů a mansard a kolaborovali do té doby, než diktatura skončila. Potom se postavili do čela demokratických změn, aby časem demokracii znevážili a nařkli, že je málo demokratická.

♦  Jsem ochoten sloužit těm, kteří mne nepovažují za sluhu!

♦  Zloději jsou nepřátelé xenofobie. Nic lidského jim není cizí.

♦  Říkat pravdu není prostředkem k zbohatnutí, ale schůdkem k úctě.

Epitaf IV.


Sám jsem žil ač vprostřed davu
Jako všichni dokola
Teď je ze mne představte si
Nepříjemná mrtvola
Pozůstalým budou chodit
Ó jak je to dojemné
Upomínky s modrým pruhem
Že neplatím nájemné


Epitaf V.

Přetvářkou a falší žil jsem
Za svou slušnost neručím
Na ty co mně budou klnout
Zadek z mraků vystrčím
Nohy jste mi podráželi
Zmizte jděte do háje
Doufám že vám Pán Bůh nedá
Vízum nikdy do ráje 

 
Bez rozdílu

Piju kávu v baru
Bez cukru a mlíka
Přemýšlím zda dělám
Lidem tajtrlíka
Nakonec si říkám
Všechno je věc fádní
Před smrtí je nulou
Šašek i pan radní


Josef Fousek
FOUSKOVINY PRO LIDI

Aforismy, epigramy, myšlenky

Copyright © Josef Fousek 2004
V roce 2004 vydalo nakladatelství Jindřich Kraus - PRAGOLINE
jindrichkraus@volny.cz    www.pragoline.cz

© Ilustrační fotografie: Tomáš Fousek

Spisovatel, písničkář, textař, básník a fograf Josef Fousek v oblíbených pořadech na ČR2-Praha

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 16. 02. 2010.