Josef Fousek: Existence duchů / Nejkrásnější den

Rubrika: Publicistika – Fouskův svět

Existence duchů

Vážení přátelé, společně s Bohuslavem Balbínem se zamýšlím nad jazykem českým. Dovolte mi pár obyčejných slov.
V dnešní hektické době koaličních a opozičních nomenklaturních leasingů, postgraduálně korespondujeme s privatizační kompetencí. Analytická transformace garantuje anorganickou pasivitu psychiatrické pofidérnosti.
Delirium tremens parlamentní imunity je etapou novelizace stupidního harmonogramu, který konsoliduje motivaci, kvalifikací mafií demokratického socialismu.
Terorismus metálrockové psychoterapie evokuje morbidní supermarket na bázi referenda. Moderátoři paralyzují kooperativu anorganických idiotů bez regionálního patriotizmu v relaxaci schizofrénického repu.
Potažmo, prostým jazykem, musím avizovat, že softbalová erekce erotické diference golfového dementa je demonstrována v paralýze legislativy. Infikuje variabilitu image plastické servility.
Masturbuje scénickou populaci politické impotence internacionálního proletariátu.
Liberální tradice statistické struktury urguje masochismus celebrity periodického centra. Nihilismus atakuje asociaci substancí reciprocity. Restituce transcendentní obezity je koeficientem exkomunikace.
Katastrální prostituce trpaslíkové kultury definuje anarchii oligarchických sporadismů a populistických kremací. Socialistický realismus je utopií s kuriozitou polucí a korupcí kosmopolitní protekce. Sexuální promiskuita aktivizuje neurózu optimismu.
Funebrální fekálie transformace kriminality je globálně periodická v byrokratismu magistrátu. Je smysluplné, že existence duchů v naší zemi je nevyvratitelná.
Má cesta kolem parlamentu mne v tom utvrdila. Slyšel jsem tolik duchaplných vět, že jsem porozuměl a řekl si: „Až podlehnu zcela chmurnu – na leasing si vezmu urnu!“

Nejkrásnější den

Dnešní den je pro mne zázrakem.
Státníci všech zemí naší planety se shodli na vytvoření spravedlivého světa.
Jsou rozpuštěny všechny politické strany, zrušeny armády, policie, milice, strážní služby, ochranky.
Není jich třeba. Lidé zmoudřeli. Chovají se k sobě ohleduplně a laskavě.
Poslanci všech parlamentů se těší na svá původní povolání.
V obchodech se přestalo krást a okrádat.
Politici plní sliby a nelžou.
Dívky u dálnic již nestojí v mrazu a v dešti. Provdaly se a mají šťastné rodiny.
Kostely se nezamykají. Není zlodějů.
Pytláci, lovci, nimrodové přestali zabíjet zvěř.
Mafiáni a zločinci se dali na víru a meditaci.
Šílené krávy uzdraveny, pasou se na rozkvetlých loukách.
Jsou zacementovány všechny atomové elektrárny.
V potocích se hemží pstruzi, kapři, cejni, raci.
Ze zdí rodinných domů zmizely ostnaté dráty a bezpečnostní zařízení.
Majetní se spojili s lidem v podhradí.
Dveře a vrata nehyzdí závory, zámky, mříže.
Krajinu neprzní bezduché reklamy.
Děti nejsou týrány.
Nejsou rozvody. V rodinách vládne porozumění.
Televize vysílá moudré seriály o lásce a přátelství.
Ekologické hnutí přestalo existovat.
Svět je oáza čistoty.
Nepodplatitelní policisté pomáhají stařenkám přejít silnici.
Bohatí občané darovali svůj majetek na humanitní účely.
Úředníci magistrátů vítají klienty něžným kukučem a šálkem lipového čaje.
Na svět se vrátila láska.
Dva vlídní pánové v bílých pláštích stojí ve dveřích.
„Láska a pravda zvítězí nad lží a nenávistí,“ volám a pánové mi zdarma navlékají módní kazajku.
„Tak pojď, kamaráde,“ hladí mne jeden z pánů.
Ano. Poznávám je... Přišli pro mne andělé...Ukázka z knihy  
FOUSKOVY FEJETONY,
kterou vydalo v roce 2006 nakladatelství
Jindřich Kraus - PRAGOLINE

 

Foto © Jitka Vykopalová

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 02. 07. 2008.