Josef Zeman: Korenica - s medvědy na pivě

Rubrika: Publicistika – Letem-světem

Cestujete-li po Chorvatsku k PLITVICKÝM JEZERŮM, určitě se zastavte ve známém restaurantu MACOLA, kde se můžete posadit skutečně ke stolu a pít pivo s medvědy! Také tu mažou karty zajíci s liškami, není nouze ani o divočáky a další zvěř.
Výborný turistický tahák nejen pro rodiny s dětmi, které zde mají rozzářené oči. Neodolají ani rodiče s focením, občas se tady také nechá vyfotit i průvodce zájezdů jako já.

 

Jedeme od ZÁHŘEBU, kde se jižně 130 km rozkládá na téměř 295 km2 chráněná přírodní rezervace PLITVICKÁ JEZERA (Naciolnalni park).

 

Můj chorvatský kolega průvodce ZVONIMÍR nás informuje, že Plitvická jezera se nacházejí v LICKO-SENJSKÉ župě v Chorvatsku. Nachází se na horním toku řeky Korana mezi horskými vápencovými masivy VELKÁ a MALÁ KAPELA a PLEŠEVICA mezi městy KARLOVAC a ZADAR v blízkosti hranice s BOSNOU a HERCEGOVINOU.
Zvonimír nám přibližuje krasová jezera, která jsou prý terasovitě rozložena a spojena průtoky. Nachází se zde 140 vodopádů, 20 jeskyní a zřídel. Procházíme bukovými, jedlovými,
smrkovými a tisovými lesy. Upozorňuje nás také na medvědy, lišky, srny a divoká prasata.
Vysvětluje, že označení Plitvická jezera bylo použito v roce 1777 knězem Dominikem VUKASOVIČEM. 8.4. 1949 pak byl založen národní park na ochranu unikátní kaskády (převýšení 156m) a v r. 1979 byl zařazen do světového dědictví UNESCO.

 
 

Do roku 1958 byl pro turisty nepřístupný. Poté byl park zpřístupněn turistům. Na jaře 1991 se území parku stalo místem velikonoční krvavé bitvy, prvního vojenského konfliktu, který si vyžádal oběti v rámci Jugoslávské občanské války. Ještě po roce 2006 se tu vyskytovaly miny!
Unikátní plocha nejen Chorvatska, ale i celé Evropy. Mezi nadmořskou výškou od 500m do 600 m. Je tu stupňovitě rozloženo 16 jezer (čtyři dolní a dvanáct horních), z nichž snad každé má jinou barvu vody, pospojovaných vzájemně vodopády, vysokými od 3 metrů do 76 m.
Režim rezervace nechrání však jen jejich vodu, faunu a floru, ale také zdejší lesy a jejich květenu a na 14 krasových jeskyní v dolní části areálu o délce dobrých 8 km.
Obvyklý přístup k jezerům je po silnici od Karlovacu, která vstupuje do oblasti u nejsevernějšího z dolních jezer, u Novakoviča Brod, v krasové pánvi bez lesů. Míjí přitom jezero Kaludjerovac-Pečina. Za Govanovacem a Milanovacem dosahujeme dělícího bodu mezi dolními a horními jezery, Kozjackého mostu a pak největšího z Plitvických jezer, Kozjaku s jeho 84 hektary plochy.

 
 

16 jezer a několik menších má rozlohu 217 ha. Celkem se nacházejí na 5 řekách (Korana, Crna, Biela, Plitvice - spadá do kaňonu 78 vysokým vodopádem, Rječica – soustava 8 jezer, z nichž největší je jezero Kozak).
Horní jezera jsou pak: Prosčansko jezero, Ciginovac, Okrugljak, Batinovac, Vir, Veliki Jovinovac, Mali Jovinovac, Galovac, Milino jezero, Gradinsko jezero, Veliki Burget, Kozjak.
Dolní jezera: Milanova, Galanovac, Kaluderovac, Novakoviča – Brod.

Na PLITVICKÝCH JEZERECH byly natočeny některé scény pro film Poklad na Stříbrném jezeře podle románu Karla Maye. O bohatství flory hovoří dosud poznaných 1267 druhů, od kterých je 75 endemů a také 55 rozličných druhů orchidejí. Nachází se zde však mnoho druhů ptáků. Velký predátor je však medvěd.

 

Velkou zásluhu na vybudování Plitvických jezer má náš PhDr. GUSTAV JANEČEK, řádný profesor chemie při univerzitní síti Záhřebské. V roce 1921 zakládá společnost pro zvelebování a rozvoj na celé Zahřebské univerzitě a poté dokonce v Akademie věd.
25.října 2009 byla v rámci oslav 135 výročí české besedy Záhřeb odhalena pamětní deska akademiku Dr.Gustavovi JANEČKOVI, který je také spoluzakladatel první továrny na výrobu galenických výrobků KAŠTEL, která se později svým zaměřením změnila na známou továrnu na léky PLIVA.

Dr.JANEČEK byl velkým milovníkem přírody. Poté co poznal krásu Plitvických jezer, rozhodl se pomoci tehdejším, jakož i pozdějším vládnoucím zvelebit Plitvická jezera a vytvořit je jako přírodní fenomén zachovaný i pro příští generace.

Slavnostní odhalení desky probíhalo na břehu jezera MILANOVAC. Na desce je vytesáno:

„Koutečku můj, ty svědku tužeb mých
střež památku mou až nebudu zde více“
Akademik GUSTAV JANEČEK
30.11.1848 – 8.9.1929


Rodom Čech, životem i djelom Hrvat
1893.g. utemeljio. „Društvo za uvedenje i poljepšenje
Plitvičkich jezera i utro put Nacionalnom parku.
Ploču postavili hrvatski Česi

Čestnými hosty byli předsedové parlamentů ČR i RCH, pan Přemysl SOBOTKA, pan Luka BEBIČ a český velvyslanec pan Karel KÜHNL. Deska byla vytvořena z iniciativy Záhřebské přírodovědecké fakulty a realizována zásluhou Mgr.Zděnky ČUCHNILOVÉ, poslankyně za českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu, která byla i organizátorkou této slavnosti. Daruvarská dechovka zahrála státní hymny obou států a evropskou hymnu Óda na radost. Tóny hymen se překrásně nesly údolím Plitvických jezer.
Další osobností pro Plitvická jezera byl akademik IVO PEVALEK z roku 1937.
Vstup do parku je placený. Turistické stezky a mosty vedou po obou stranách kaňonu i pod vodopády. K nejvýše položenému jezeru PROSČANSKO JEZERO – jezdí kyvadlová doprava, jejíž použití je v rámci zaplaceného vstupu již zdarma na jednotlivých zastávkách lze vystupovat a nastupovat libovolně. (Vstup pro dospělého v roce 2010 byl 110.- Kuna)

 

Na jezerech se dodržují přísné ekologické předpisy. Na horním jezeru Kozjak jezdí elektrické lodě, aby se nemusely používat benzinové nebo naftové motory. V závěru parku pak jezdí zelená kyvadlová doprava kabinových vláčků, která dopraví turisty rychle po úzké asfaltce, (kde se na vyhrazeném místě vzájemně vyhýbají), až do parkingu č.2. Buď u hotelu Belevue nebo na horskou vyhlídku.
Výstup z parku Plitvických jezer je vždy s průvodcem jiným východem, než se ráno vstupovalo. Nesmíte se tedy průvodci ztratit! Vždy se jedná vlastně o celodenní výlet. Náročným, několika kilometrovým pochodem s různým stoupáním a klesáním, také vlhkým a mokrým prostředím, na řadě míst po dřevěných lávkách sbitých z dřevěných planěk-kulánků. Také po železných žebřících, zvláště pak v jeskyních a výstupech na horní patra a cesty na vyhlídky a k parkovištím. Toto vyžaduje mít pevnou obuv, také případnou zásobu vody a určitou zdatnost. Občerstvení je sice na polovině cesty na velké prostorné louce u horního jezera KOZAK, kde obvykle bývá také pauza na odpočinek, WC a na oběd. Potom následuje zmíněná plavba lodí na elektrický pohon po jezeře KOZAK a návrat zpět na parkoviště k busu.

Že měl akademik JANEČEK pravdu, když založil společnost pro úpravu a zvelebení Plitvických jezer, svědčí i značný počet hostů přes 200.000 za rok, kteří navštěvují tato jezera.

Použité materiály:
- Některé odkazy na webové stránky z Internetu.
- Materály Agencie Putničské Stari Grad – Paklenica – ( ing.) oec. Zvonimír ČUBELIČ
  

Foto © Josef Zeman

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 07. 10. 2010.