Olga Szymanská: Dekadence now! Za hranici krajnosti

Rubrika: Publicistika – Doporučení


Pocit zmaru a krize současné civilizace podněcuje zvýšený zájem o temnější stránku lidského nitra i světa. V současné kultuře je dekadence tématem stále aktuálním, lépe řečeno opět aktuálním
: proto se v posledních letech uskutečnilo více výstav s touto tématikou, například V barvách chorobných (Obecní dům).
 
Dekadence now! Za hranici krajnosti projekt se pokouší popsat hlavní témata dekadence v soudobém umění a poukázat na ně i z odlišného pohledu. Labyrint klíčových otázek, spojených se samotnou podstatou bytí často vede autory málo známou či neznámou cestou, která láká svým tajemstvím a tušeným nebezpečím. Hledají a nalézají málo viděné i neviděné a tím oživují nekončící diskusi o smyslu a významu umění, dění. Úzkost a sexualita jsou klíčovými tématy. Umělecké vyjádření v nich přesahuje míru obecně přijatelného, neboť provokativně poukazuje i na nejcitlivější tabu a dokáže je bourat. Je pevně zakotvenos ponory do hlubin lidské duše, s respektem ke zobrazování a s významem pro současnou civilizaci u každé autorské individuality. Řada dekadentních děl vždy vyvolávala při svém vystavení skandály: byla za skandální označena, kontroverzní jsou však spíše reakce na ně. Pro díla samotná se hodí výrazy: citlivé, odvážné, nezvyklé, otevřené, odlišné, po/odkrývající, nic nezakrývající. Každopádně jsou velice současná a v Praze jsou proto vystavena především ve stánku reflektujícím současné umění – v Galerii Rudolfinum.
 
Dekadence now! Za hranici krajnosti – výstava ukazuje imaginární cestu v pěti oddílech. Krajnost sebe: Bolest – autoportréty jako prvotní pokusy o nabourání prvotního postavení uměleckého ideálu. Krajnost těla: Sex – nejstarší téma erotiky: zde s prvky pornografie, fetišismu, gay estetiky. Krajnost krásy: Pop – vnímána jako ohrožení abstraktní čistoty, jednolitosti, nabourávání společenské a kulturní jednoty. Rozšířením tohoto oddílu je v Uměleckoprůmyslovém muzeu Pokoj č. 13 – naznačující široké spektrum průniků dekadence například do současné, módy, designu, hraček s přímou vazbou vybraných děl k výstavě a k příbuzné tématice. V Rudolfinu pak navazuje Krajnost mysli: Šílenství – apokalyptické vize o blížící se zkáze světa, roztříštění křesťanské jednoty v ponorech do duchovních světů a magických kultů. Uzavřením je Krajnost života: Smrt – velké tabu moderní společnosti, prostupující každodenní realitu jako jedna z hlavních fascinací soudobého světa.
Expozice obohacuje mozaiku uměleckých projevů dekadence významnými díly moderního umění. Vždyť Goyovy malby a grafiky, stejně jako zde vystavené jejich současné interpretace Y. Monimury, bratrů J. a D. Champanových či G. Helnweina jsou velmi silné svým obsahem a formou. Najdeme tu autoportrét Roberta Maplethorpa, autora především černobílých fotografií (například Andy Warhola, Petera Gabriela) i homoerotických aktů, nejednou zakazovaných. Plastiku Miss Kitty jako málo uctivé zobrazení papeže Benedikta XVI. od P. Schmidlina. Figurku: „cosi“ mezi reálnou dívkou a panenkou z cyklu Red od čínského Zhang Penga, upozorňující na zranitelnost a ohroženost i nepřirozený vývoj dítěte. Díla například C. Shermanové, D. Hirsta a mnohých dalších nenechávají lhostejným snad nikoho.
 
Dekadence Now! Za hranici krajnostizahrnuje další výstavy a doprovodné programy: filmová a divadelní představení, hudební festivaly, koncerty, přednášky, diskuse, performance. K výstavě je vydána bohatě ilustrovaná publikace.
Dekadence now! Za hranici krajnosti – Galerie Rudolfinum a Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze (do 2. ledna 2011).
 
Další výstavy:
Joel-Peter Witkin – Dům umění města Brna
Gilbertas a Georgie – Centrum současného umění DOX v Praze
Josef Bolf a Ivan Pinkava – Západočeská galerie v Plzni

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 09. 10. 2010.