Peter Závacký: Výtvarná pocta Adolfovi Bornovi

Rubrika: Publicistika – Co je psáno...


Adolf Born
(1930) patrí k tým výtvarníkom, ktorých netreba predstavovať. Stál sa výtvarnou legendou na Vltave už počas svojho života. Úspešným vyslancom českej kultúry vo svete. Venuje sa maľbe, kresbe, voľnej grafike, úžitkovej grafike, ilustrácii, animovanému filmu, scénografii, tvorbe poštových známok, karikatúre.
Jeho grafické listy, ilustrácie a animované filmy už dávno v Čechách priam zľudoveli. Ilustroval vyše tristo kníh. Vystavoval od Bratislavy po Montreal, ale rovnako aj v Hulíne a Trutnove. Jeho diela sú majetkom prestížnych svetových galérii, ale aj v súkromných zbierkach na všetkých kontinentoch.
Je nositeľom vyše stovky domácich a zahraničných umeleckých ocenení za svoju tvorbu - Zlatá medaila za knižné ilustrácie, Lipsko, 1968, Cena za animovaný film Nezmysel, Teherán (1977), Zlaté jablko BIB, Bratislava (1979), Cena Jiřiho Trnku (1979), Zlatý Ezop, Gabrovo (1979), Vyznamenanie za vynikajúcu prácu(1980), Cena ministerstva kultúry za ilustračnú tvorbu (1988), titul Zaslúžilý umelec(1988), Medailu prezidenta Václava Klausa Za zásluhy za štát v oblasti kultúry I. stupňa (2003), a tiež ocenenie francúzskej vlády - Francúzsky Rytier Radu umenia a literatúry (2003). Je vášnivým cestovateľom (Grécko, Turecko, Rakúsko,Švajčiarsko). Dcéra je známa výtvarníčka, výtvarný talent zdedili aj obidve vnučky.
V súčasnosti asi najznámejší český výtvarník, priznaný pražský Majster ceruzy, pera, štetca a a rydla oslávil v roku prvej dekády nového tisícročia svoje ďalšie krásne životné jubileum - osemdesiatiny.

Majstre - srdečne blahoželáme!

Majú ho radi všetky generácie. Ako výtvarníka i ako človeka. Patrí ku generácii, ktorá bola vychována k slušnosti a pokore. Nie každý z obdivovateľov jeho výtvarného majstrovstva však vie, že svoju úspešnú výtvarnú dráhu začínal ako karikaturista (karikatúru vyštudoval na pražskej AVU u prof. Pelca) v známych pražských časopisoch Dikobraz a Mladý svět a vo švajčiarskom Nebelspalteri (ako prvý Čech).
Karikatúre dal nový výtvarný rozmer - eleganciu, noblesu a grafickú kultúru.
Svojou tvorbou a oceneniami nielen zviditeľnil profesionálnu kvalitu karikatúry a kresleného humoru, ale nastavila latku aj pre ostatných, ktorí majú ambície stáť sa výtvarnými osobnosťami - nielen v Čechách ale aj vo svete.
V r. 1974 mu udelili v kanadskom Montreale najcennejšie kartún ocenenie - Najlepší karikaturista roka (The best cartoonist of 1974).
Spomeňme ešte aspoň Cenu Palma d´ Óro, Bordighera, Taliansko, 1970, Grand Prix Catoon, Krakov, Poľsko. či Zlatý Ezop, Gabrovo, Bulharsko (1979). V 70. rokoch ostatného storočia, v „Gold times of cartoon“ bol radený medzi najlepších svetových karikaturistov, spolu s autormi ako sú Searlem, Topor, Steiberg, Steadman, Stanescu...

Obľúbený humor a satiru však neprestal milovať. Miluje a maľuje ho stále,ešte aj dnes, len ho vzácne posunul ďalej do výtvarných smerov, ktoré ho najviac priťahujú a sú mu aj umelecky najbližšie - voľnej grafiky (litografie, suchej ihly, leptov), kresieb, ilustrácií a tvorby poštových známok.
Dnes už trochu zabudnutú mimoriadne úspešnú výtvarnú minulosť českému rytierovi karikatury pripomenul všetkým jeho priaznivcom autor textu art projektom nazvaným Výtvarnou poctou Adolfovi Bornovi súborom tridsiatich výtvarných vinšov na počesť jubilantovi, umelecky vzácnych výtvarných opusov, vytvorených od jeho mladších kolegov výtvarníkov a karikaturistov, obdivovateľov a priaznivcov karikatúry z Čiech, Slovenska, Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Ruska, Bieloruska, Azerbajdžanu, Uzbekistanu a USA, preto súčasťou obsažného výtvarného medailónu boli aj ilustračné karikatúry obsahovo venované Majstrovi Bornovi od vybraných popredných českých,slovenských a zahraničných tvorcov karikatúry. Spomeňme aspoň najznámejšie mená ako Močalov (Moskva), Hajizadeh (Baku), Frankowski (Waršava), Ešonkulov (Taškent), Krupik (Grodno), Dmitruch (Ternopoľ), Kiszháziová (Budapešť), či O.Suchý, Plotěná, Kovařík, Ľ.Vaněk z Čiech, či Gľonda, Hudák, Živický, Jakubec, Regitko zo Slovenska...
Zámer bol prostý - čo najširšej umeleckej obci najmladších generácii mali priniesť správu o možno už trochu zabudnutom no neprehľadnuteľnom majstrovstve jubilanta aj v žánri populárnom vo svete a zvanom cartoon (kreslený humor, pozn. aut.). Trochu minulosti do prítomnosti, ale nie s nádychom nostalgie ale so zreteľom radostného posolstva a zvesti minulosti súčasnosti. 


Sám Majster Adolf Born o karikatúre:

• Majstre, v roku 1974 ste v kanadskom Montreale získali na medzinárodnej výstave karikatúr ocenenie Najlepší karikaturista roka 1974. Teší vás toto ocenenie ešte aj dnes? Hlásite sa k nemu aj keď je „iba“ za karikatúru?

- Pravdaže, cena z Montrealu z roku 1974 ma stále veľmi teší ešte aj dnes. Vtedy v tých rokoch to bola zlatá doba karikatúry. Poznali sme sa s tvorcami karikatúry osobne z festivalov i z časopisov. Vznikli priateľstva na celý život. Vynikajúci kresliari sa navzájom rešpektovali...


• Pozriete si ešte aj dnes dobrú karikatúru?

- Vytratili sa časopisy, ktoré sa venovali dobrej karikatúre, či už to boli známe poľské Szpilki alebo švajčiarsky Nebelspalter...

• A aká je podľa vás dobrá karikatúra? 

-  Dobrá karikatúra musí mať zaujímavý námet a výbornú kresbu.

• Koľko percent úspechu výtvarníka tvorí dobrá manželka?

- Sto percent !

• Máte medzi svojimi grafikami aj dielo, ktoré ste s láskou venovali svojej manželke a tiež vašej dlhoročnej úspešnej manažérke?

- Veľa svojich kresieb a veľmi rád som venoval svojej manželke.

  


Ilustrácie:
Vladimir Močalov - Rusko
Dmitruch Mikola – Ukrajina
Bayram Hajizadeh – Azerbajdžan
Ján Gľonda-Slovensko
Michal Závacký ml. – Slovensko
Lubomír Vaněk - ČR
Jozef Grušpier - Slovensko
Marcel Čižmár - Slovensko
Jozef Hudák - Slovensko
Pavel Jakubec - Slovensko
Bc. Ivo Chadžiev - Slovensko

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 02. 12. 2010.