Miroslav Sígl: Ceny Inovace roku 2010 – kdo o nich ví?

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

Marně jsem hledal v médiích alespoň stručnou informaci o tom, že se v Praze uskutečnil „týden výzkumu, vývoje a inovací“ a v něm již 17. mezinárodní sympózium s výstavou, 15. mezinárodní veletrh invencí a inovací a již po patnácté byly také letos vyhlášeny Ceny Inovace roku 2010, a to v sídle Senátu Parlamentu České republiky s posvěcením (nikoli účastí) premiéra vlády Petra Nečase, který je zároveň předsedou Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj.

Před senátorskými lavicemi defilovaly poněkud jiné celebrity než ty, které přitahují zájem novinářů a široké veřejnosti. Cožpak může být většího v naší ekonomice, výzkumu a vývoji, než když přihlášený a oceněný produkt splní čtyři základní kritéria, odpovídající na světovou konkurenci? Jsou to:

• technická úroveň produktu,
• původnost řešení,
• postavení na trhu, efektivnost,
• vliv na životní prostředí.

Nemohlo být nic vyššího pro přísnou hodnotící porotu, než zjištění, že produkt (výrobek, zařízení, technologie, automatizovaný systém či unikátní počítačový program) má za sebou patentově právní ochranu, úspěšné reference od uživatelů nejen doma, ale i v zahraničí, kam již se exportuje nebo byl dodán a nadále dodáván na základě obchodních smluv, včetně potvrzení od nesmiřitelných ochránců životního prostředí a jejich dobrozdání.


Graf o podílu výzkumu a vývoje na hrubém domácím produktu v jednotlivých zemích názorně ukazuje, že Čeká republika je stále na tom dosti pozadu za ostatními vyspělými zeměmi. Proto je nutná větší podpora inovačnímu podnikání včetně v našich médiích. 

Deset produktů v soutěži obstálo, jejich tvůrci – inovátoři byli oceněni, přičemž pouze dvěma mohla být udělena letošní Cena inovace roku. Pokusím se co nejpopulárněji je charakterizovat, nebudu proto zatěžovat technickými podrobnostmi. Vážné zájemce odkazuji na webové stránky uváděných firem.

Tím prvním je společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., České Budějovice – dnes největší výrobce pálených cihel u nás. Přitom ne cihel ledajakých! Celý keramický zdicí systém Porotherm 44 Eco představuje novou generaci vysoce odolných zdicích prvků, splňujících náročné tepelně izolační parametry na jakýchkoliv objekt z nich postavený. Jde o evropský patent, jde o založení nové tradice našeho cihlářského průmyslu, vyžadující plnou robotizaci cihlářského pracoviště. Přitom lze s použitím celého systému postavit rodinný dům během jednoho týdne!

Druhé ocenění Cena inovace roku 2010 si odnesly dvě ženy – výzkumnice z Inovačního a technologického centra se sídlem ve Výzkumném ústavu kovů v Panenských Břežanech: Barbora Píšová a Veronika Komorousová. Jejich vyvinuté tenounké dráty z mědi, chromu a titanu si rovněž vyžádaly souběžně také inovaci jejich technologie a výrobního procesu. Stávají se nenahraditelné pro výrobu solárních termických panelů. V areálu podniká deset inovačních firem, které se většinou zabývají výzkumem, vývojem a výrobou materiálů na bázi neželezných kovů a jejich slitin, které požaduje náš průmysl a zahraniční zájemci. Oceněné dráty se již vyvážejí do zemí Evropské unie a nejvíce zatím do Španělska.

Pozornost si zaslouží i další produkty. O nich stručně několik základních dat.

Napájecí článkové čerpadlo pro klasické a jaderné elektrárny z olomoucko-lutínské firmy Sigma Group se již osvědčuje v Ledvicích, kde právě ukončili třetí etapu výstavby nového zdroje 660 MW, další snadno a rychle smontovatelné čerpadlo (ale i s jeho stejně snadnou demontáží) putovalo do Litvy, Běloruska, Turecka a Indie. Vysoce oceňována je možnost jeho studeného startu a rozsah otáček od 800 až po 5000, také rozsah průtoku až 700 litrů za sekundu.

Nanočástice tzv. nulamocného železa od mladé inovační firmy Nano Iron z Rajhradu, jsou dnes jediné v Evropě a vysokého efektu dosahuje se jimi při čištění odpadních i pitných vod, což oceňují první uživatelé - například z důlního či těžebního odvětví. Jde o tak mimořádný inovační produkt, že případovou studii už zpracovali u jedné významné firmy v USA.

ČKD Elektrotechnika - jak je dobře, že o této firmě se opět po dlouhé době hovoří mezi technickou veřejností se superlativy. Zasloužil se o to zejména jejich měnič elektrické energie Compact, vyvinutý proti jalovému proudu u velkých spotřebičů v železniční dopravě, v těžebním průmyslu. Je přímo řízen světleným paprskem a třebaže obsahuje od tří až do pěti tun oleje, nehrozí jeho únik. Naše a ukrajinské dráhy již poznaly jeho vynikající přednosti.

V Kamenných Žehrovicích má sídlo mladá inovační firma Advanced Materials, která proniká velmi rychle na světové trhy od roku 2008 (včetně Nového Zélandu a Austrálie) se svými multifunkčními nátěry objektů, budov a dalších zařízení na bázi fotokatalytického, samočisticího a sanitárního efektu. S jejich použitím vzniká v okolí naprosto čisté prostředí, mají dlouhodobou životnost.

Jihlavský letecký podnik Jihlavan přivedl na svět celokovový letoun Skyleader 600 – dvoumístný dolnoplošník s nosností 600 kg, komfortním prostorem, se 120litrovou nádrží a letovou rychlostí až 240 km za hodinu. Ve své kategorii patří k největším ve světě. Na jeho výzkumu, vývoji a četných inovacích v jeho výrobě má zásluhu Letecký ústav Vysokého učení technického v Brně, v němž je dnes centrum českého leteckého a kosmického výzkumu.

Systém automatizovaného
a bezpečného ovládání
i řízení až jednoho tisíce účastnických zařízení (spotřebičů) v jedné síti vyvinuli další mladí inženýři z firmy ENcontrol v Losiné na Plzeňsku. Firmu založili v roce 2009 a již v březnu letošního roku začali svůj vyvinutý systém nabízet a prodávat. Pružný, pohodlný, snadno ovladatelný, zejména měří a trvale udržuje spotřebu elektrické energie na optimální úrovni, byl vyřešen jako stavebnice, která umožňuje snadnou instalaci.

Dalším příkladem spolupráce vysoké školy (Masarykovy univerzity v Brně) při založení inovační firmy je jasně definovaný segment pro analýzu chování a odhalování potíží v počítačové síti Flow Mon. K jeho úspěchu na trhu ho přivedli mladí inovátoři firmy AdvaICT Brno. Jde o originální komplexní řešení monitoringu a bezpečnosti počítačových datových sítí s nízkými provozními náklady, snadnou obsluhou. Inovační firma vznikla v roce 2006 a od března letošního roku začíná být známá nejen u nás doma, ale i v zahraničí, což dokazují uzavřené kontrakty na letošním mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Nelze přitom všem zapomenout na hlavní organizátory celostátní soutěže o Cenu Inovace roku, jimiž jsou pracovníci Asociace inovačního podnikání, u jejíhož zrodu v letech bezprostředně po listopadu 1989 jsem stál a deset let řídil její časopis, který vychází dosud. Dnes už stmeluje celý rozsáhlý systém inovačního podnikání, jehož partnery jsou četná odborná sdružení či společnosti, vysoké školy, zejména technické univerzity, pracoviště transferu technologií, vědeckotechnické parky se svými podnikatelskými subjekty - inovačními firmami. Ty se staly zcela novým fenoménem v rozvoji naší vědy, výzkumu a vývoje, a to již ve všech regionech naší republiky. 

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 15. 12. 2010.