Miroslav Sígl: Sedmnáctiletý Jakub Rož podnikatelem

Rubrika: Publicistika – Postřehy

Byly školní prázdniny, ale právě v té dvouměsíční přestávce bylo možné stihnout mnoho významných předsevzetí. Zpočátku jsem také nemohl pochopit význam služby, nazvané na internetu Školní sešit.cz, ale pronikl jsem do toho právě v létě, kdy jiní odpočívali u vody nebo v lesích. Prokousal jsem se složitostí i jednoduchostí projektu s jakým přišel sedmnáctiletý student soukromé střední školy výpočetní techniky Jakub Rož.

Jako každý student v jeho věku měl problémy se zápisky z jednotlivých vyučovacích hodin. Přesně jako ostatní používal notebook, zapisoval do Wordu, ale to mu přišlo jako nevyhovující. Uloží se stránka, soubor jeden, druhý, za pár měsíců je na počítači stovka souborů a vyznejte se v nich... Přemýšlel nad komplexnějším řešením.

Naprogramoval úplně jednoduchý systém pro ukládání zápisků, ten se zalíbil i jeho spolužákům a tak jej začal postupně nabízet. Se svým kamarádem programátorem založili start-up Školní sešit.cz. Doména se stává známou a možná, že právě nyní s rozjezdem nového školního roku mnoho studentů začíná využívat vše, co se pod ní nalézá.

Můj rozhovor s tímto inovativním studentem vyplynul také zčásti proto, že jsem deset let řídil časopis Inovační podnikání a všem takovým nápadům jsem v něm poskytoval potřebný prostor.

Překvapil mne hned zkraje, když uvedl, že podniká na internetu již několik let a právě před rokem založil svou první společnost. Ta začala nabízet studentům možnost vytvářet a vést elektronické sešity, do nich přidávat témata a dále do nich vkládat již konkrétní hodiny či lekce. Ty se automaticky číslují, přidává se k nim datum a lze je takto uložit.

Hlavní výhodou při tvorbě takových sešitů je možnost sdílení s přáteli na facebooku. Sešity lze sdílet úplně, kdy se více lidí podílí na jejich tvorbě, sešit si lze vypůjčit (read-only), nebo zveřejnit úplně - pak se indexuje obsah i vyhledávače.

S pomocí dalších mobilních prostředků lze sešity a jejich záznamy prohlížet třeba při cestě do školy, ať už jedete autobusem nebo vlakem. Funguje to navíc bez potřeby připojení k internetu.

Máte představu, kolik potenciálních návštěvníků jste již oslovil nebo kolik se jich přihlásilo?
Ano, Školní sešit použilo jenom v naší republice již přes 20 000 studentů.

Cílem každého podnikání je kromě služby veřejnosti také zisk, proto mne zajímá, a jistě i další zájemce a uživatele internetu, jaký zisk předpokládáte ve vašem podnikání a z čeho bude tvořen?
Ano, samozřejmě že potřebujeme vydělávat. Zisk bude tvořen převážně z prodeje Premium služeb. Rozsáhleji je to popsané také zde.

Můžete sdělit či prozradit něco z vašich současných plánů? Vím, že jste ředitelem dvou projektů, dále vývojářem a projektovým manažérem. Co vy všechno stihnete vedle studia na střední škole výpočetní techniky… Klobouk dolů!
Můžu prozradit, že v tuto chvíli již zastávám "pouze" pozici ředitele Školního sešitu a mojí internetové agentury Flow Media. Vývojář ani projektový manažer již nejsem. V tuto chvíli se soustředím opravdu převážně na hladké spuštění zahraničního projektu mySchoolNotebook.com pro zahraniční trhy. Mám s tím spoustu práce.

Jak sledujete vývoj ve sféře vašeho podnikání – myslím především právě zahraniční zkušenost a poznatky? Inspirují vás a jaký ohlas naopak má vaše práce v zahraničních mediích a na internetu?
Vývoj samozřejmě sleduji pořád, bez toho bych se neobešel. Dělat projekt pro zahraničí je úplně něco jiného než pouze pro ČR a je to určitě zábavnější. Je tam více překážek, ale když se to povede, tak i daleko větší úspěch. Pro každého podnikatele to je jistě větší výzva.

Zbývá vám čas na jiné aktivity, týkající se vaší fyzické kondice, kterou mladý člověk ve vašem věku nemůže zanedbávat?
Určitě zbývá, rád hraju třeba tenis, který jsem ještě do minulého roku hrál závodně.

A ještě poslední otázka: Jak jste přišel k původu svého jména? Jaké máte předky?
Netuším, po původu jména jsem se zatím nepídil.

Díky za vaše odpovědi, stále čerstvý vítr do vašich plachet!
Také děkuji, za váš zájem a publicitu.

Jak vidno, racionálně uvažující mladý muž – podnikatel, z něhož by měli všichni někdejší průkopníci v našem podnikání velkou radost. Pro dnešní podnikatele je určitě výzvou.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 18. 09. 2011.