Zdeňka Petáková: Místo, které lze nazvat rájem

Rubrika: Publicistika – Doporučení

Starý opuštěný lom není v naší krajině ničím až tak výjimečným. Avšak vím o jednom, s perlou vodní hladiny, jež vzkvétá uměřenou péčí a láká poutníky z daleka i blízka.

Místo jménem Lomeček, nedaleko od Domažlic v západních Čechách, upoutá už od samotného vchodu. Rozměrné dřevěné originální prolézačky pro děti jsou předzvěstí další podívané. Návštěvníci se tu obdivují dvacítce uměleckých děl, které jsou výsledkem pravidelně pořádaných mezinárodních sochařských sympozií. Letos, 1. srpna, se tu kumštýři sejdou na sympoziu už poosmé. Kromě již zmíněných soch stojí z výtvarna za pozornost i malířská výzdoba prostor občerstvení a také originální nábytek a drobné skulptury.

Koupání ve vodě průzračné i k podzimu, kdy se už jinde čistá voda těžko hledá, opečovávaný trávník, orobinec, vrba sklánějící své větve k vodní hladině… Někdy cítím, že tady jsou šťastné i rostliny. A rozhodně si to tu pochvalují potápěči, užívající si zdejší devítimetrové hlubiny a přijíždějící i ze zahraničí.

Lomeček je prostě azyl, místo znovunabývání sil pro naše utrmácené duše.

Za vším je vidět nejen stálá práce, ale i tvořivost, dynamika, technický talent. Zdeněk Zrůst, muž, který se o Lomeček stará, o sobě v jednom rozhovoru řekl: „Neprahnu po úspěchu – byl jsem na vrcholu několikrát v různých disciplinách lidského snažení. V té chvíli ztrácím motivaci se vylepšovat, jít dál. To, že zůstávám tady v Lomečku už hezkou řádku let, je díky různorodosti práce, která člověku umožní psychicky se vyvíjet. Tady jsem rád, že „jsem u toho“, tohle mě naplňuje. Jsem šťastný, že tu můžu být – a nepřikládám si tomu zvláštní zásluhu.“

Což vysvětluje mnohé z mimořádnosti tohoto místa.

Od podzimu 2011 mohou odvážnější i méně odvážní bezpečně nahlédnout také pod hladinu. Byla zde totiž instalována největší podvodní kabina v České republice. Hlubiny Lomečku se tak staly dostupné i suchou nohou. Kulatými okénky nahlížím do zelenavého ticha a připomínám si první podvodní záběry, které nám před lety přinášela televize s filmy francouzského ochránce životního prostředí J. Y. Cousteaua…

Je nabíledni, že Lomeček je nejen velmi příjemné koupaliště, ale i kulturní centrum. A jeho fanoušci by podepsali, že je pro ně i místem kultovním. A to jsem ještě nepsala o muzice. Zní tu. A jak! Nejen ta kvalitně reprodukovaná, nýbrž i naživo. Jazz, jazzrock, etno, bubny – koncerty bývají avizované na www.lomecek.cz.

A po muzice ticho – hvězdy, voda. Život sám.

foto: archiv autora

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 02. 08. 2012.