Peter Závacký: Bard slovenského sochárstva – akademický sochár Tibor Bartfay – deväťdesiatročný

Rubrika: Exkluzivně – Aktuality

„Najskôr sa dotýkaj srdcom a až potom rukami. Socha je vážna vec, drží pri zemi silou zemskej gravitácie." – Tibor Bartfay

V lete oslávil svoje krásne a požehnané životné jubileum – deväťdesiate narodeniny – bratislavský sochár Majster Tibor Bartfay, významná osobnosť slovenského novodobého povojnového sochárskeho umenia a slovenského kultúrneho a spoločenského života. Oslávil ich v kruhu svojej rodiny, vo svojom ateliéri v tvorivej atmosfére a v kruhu svojich najbližších priateľov. Radi sa pridávame k jeho početným gratulantom k vzácnemu životnému jubileu – od Tatier až k Dunaju – a srdečne blahoželáme. Majstre! Živio!

Obálka prvého dňa známky Svätopluk - autor akad. sochár Tibor Bartfay

Jubilant neskrýva, že tvorivých nápadov má ešte toľko, že ani dva životy by na to ne- vystačili... Živio! Sto lat...

Akademický sochár Tibor Bartfay (*1922), národný umelec, je synom známeho slovenského sochára z Nitry Júliusa Bartfaya (28.9.1988-23.9.1979), ktorý sa radí k zakladajúcej generácii moderného slovenského sochárstva. Patrí k významným osobnostiam súčasného slovenského umenia, ale aj spoločenského života u nás. Bohaté celoživotné umelecké dielo barda slovenského sochárstva, za obdobie viac ako šesť desaťročí tvorivého úsilia, je významnou súčasťou novodobého slovenského sochárstva - monumentárnej i komornej formy a tiež portrétu a patrí už dávno do zlatého fondu slovenskej kultúry. Nielen v početnom rozsahu ale predovšetkým vo veľkosti umeleckej výpovede.

Na slovenskú výtvarnú scénu vstúpil koncom päťdesiatych rokov. Svojou tvorbou sa prihlásil k modernému praeurópskemu sochárstvu, prorodinovskej plastike, s dôrazom na lyricko-expresívny koncept obsahovej výpovede. Odvtedy sa jeho dielo neustále vyvíja. Vytvoril 31 pamätníkov, vyše dve tisíc plastík a viac ako šesťsto portrétnych podobizni, množstvo reliéfov a pamätných medailí. Okrem toho sa venoval aj tvorbe koláží, maľbe a kresbe. Jeho plastika Korejčanka ma aj známkovú podobu. Rovnako ako portrét kráľa Svätopluka. Sochársky sa podieľal na realizácii viacerých urbanistických projektov na Slovensku, ako súsošia Nad hrobom bojovníka na Slavíne, pomníka obetiam Mauthausenu v Slávičom údolí, súsošia na bratislavskom námestí Ľ. Štúra, alebo fontány Planéta mieru pred Prezidentským palácom v Bratislave.

Ešte ako študent, v r. 1949, sa podieľal na  výtvarnom dotvorení rímskokatolíckeho kostola Božského Srdca Ježišovho v Partizánskom, kde vytvoril ústrednú plastiku, trojmetrovú sochu Krista, reliéfy Via dolorosa a Krížová cesta, Snímanie z kríža a Svätá rodina a dvanásť figúr svätých apoštolov.

V roku 1995 bol kostol vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Vystavoval doma i v zahraničí, od Bratislavy a Prahy až po Francúzsko, Nemecko, Rusko, Egypt, Japonsko a USA. Získal rad prestížnych cien a ocenení Za svoje diela získal aj rad prestížnych domácich a zahraničných ocenení. Jeho plastiky a koláže sú v zbierkach prestížnych svetových galérií a v súkromných zbierkach. Od roku 1973 mu patrí Cena Cypriána Majerníka. Už v roku 1985 získal Cenu UNESCO a za svoj humánny postoj k životu v roku 1986 aj Medailu svetovej rady mieru.

Od roku 1997 jeho meno figuruje na zozname najvýznamnejších osobností svetovej kultúry a umenia. Pri príležitosti jeho osemdesiatin mu bol udelený Kríž prezidenta I. stupňa (2002). Absolvoval Akadémiu výtvarných umení v Prahe, v rokoch 1945-49, ateliér prof. Karla Pokorného. Jeho samostatná výstava sôch nazvaná - Milovník pravdy, krásy - v galérii Salla Terena v Prezidentskom paláci, v roku 2005, bola udalosťou kultúrneho leta v Bratislave. Nitriansky rodák, národný umelec Tibor Bartfay, žije a tvorí v Bratislave, kde sa natrvalo usadil v roku 1950.

Ilustrace: Tibor Bartfay, Foto: Peter Závacký

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 29. 09. 2012.