Peter Závacký: Rodáčka z pražských Vinohrad - prvá dáma slovenského kresleného humoru

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

V prvý januárový týždeň oslávila popredná slovenská výtvarníčka Božena Plocháňova, rod. Bauerová, svoje vzácne už 82. narodeniny. Širokej umeleckej verejnosti je známa predovšetkým ako autorka kresleného humoru zo známeho humoristicko-satirického týždeníka Roháč.

Dlhé roky priznaná prvá dáma slovenského kresleného humoru, sa narodila v Prahe na Vinohradoch v rodine vojenského dôstojníka. Absolvovala renomovanú pražskú Štátnu grafickú školu (1946-1950). V r. 1952, ako jedna z prvých žien akademicky vzdelaných výtvarníčok, sa začala na Slovensku (kde sa vydala za známeho slovenského výtvarníka akad. mal. Antona Hajdúčika) venovať profesionálne karikatúre v časopise Roháč, keď ju pre časopis a kreslený humor zlanáril známy výtvarník a karikaturista akad. maliar Štefan Bednár, prvý šéfredaktor Roháča. Nakoniec dlhé štyri desaťročia bola jeho kmeňovou pracovníčkou, kresliarskou ikonou a výtvarným pilierom. Vo svojich úsmevne ľahkých kresbách, výtvarne čistých a dokonalých sa usilovala čitateľa odľahčiť od všedného a neľahkého kolotoča života. Vnímala ho bez príkras. A tak ho aj kreslila. Láskavo, povzbudivo a pozitívne. Úprimne sa vysmievala z dobových nedostatkov nás všetkých, včítane samej seba. Chápala, že s úsmevom na tvári, v mysli a duši sa dá prežiť skutočne všetko, čo každodenný stereotypný život vo vtedajšom Československu jeho ľuďom prinášal.

Jej nezabudnuteľné komixové postavy Bill a Mary, zo života obyčajných „šťastných“ ľudí, prežívajú doteraz v pamäti niekoľkých našich generácií, z najznámejšieho kresleného komixu - rovnakého názvu - vo vtedajšom Československu (po zániku Roháča na Slovensku po r. 1990 ho ďalej úspešne kreslila aj pre krížovkársky časopis Veľký Šibal, ale ako Bill a Mary po rokoch...). Svojimi páčivými kresbami si vedela ľahko získať aj srdcia malých detí - školákov. Preto s veľmi rada a s úspechom ilustrovala humorne ladenými obrázkami hádam všetky vtedajšie detské časopisy.

          

Tento dar a talent detskej ilustrátorky dala rada aj do služieb detskej knižnej ilustrácie. Stala sa najobľúbenejšou ilustrátorkou pre deti od Tatier až po Dunaj. Ako sa sama priznala, že zatiaľ čo kreslený časopisecký humor bol pre ňu prácou a obživou, a tiež aj relaxáciou súčasne, kreslenie pre deti a ilustráciu detských kníh považovala za veľký sviatok, a preto tak s pokorou k tejto práci aj pristupovala. Absolvovala aj desiatky a desiatky besied so svojimi najmenšími čitateľmi po celom Slovensku a jej vzácne originálne kresbičku sú v detských pamätníčkoch od Laborca až po Moravu. K jej najznámejším ilustrovaným knihám patria dnes už kultové slovenské detské knihy ako napríklad - Osmijanko a jeho príbehy, Danka a Janka, Opice z našej police, či Bola raz jedna trieda, ktoré čítajú už vnuci a pravnuci ich prvej generácie čitateľov. Ale rada ilustrovala aj knihy pre dospelých.

Aj napriek svojmu požehnanému veku stále ešte kreslí, svojim originálnym a nemenným rukopisom, rovnako ako za mladá, svoje páčivé - milé a láskavé obrázky, hlavne pre deti, ktoré ich majú rovnako radi ako ich rodičia a starí rodičia. Kreslenie bolo a dodnes zostalo pre ňu všetkým - umením, záľubou, prácou a živobytím. Ideálny hodnotový rebríček pre človeka.

Výtvarníčka žije a tvorí v meste na modrom Dunaji v Bratislave. Má vnuka a vnučku. Dcéra je lekárka. Bola trikrát vydatá, dvakrát ovdovela a tak po smrti ostatného manžela posledné desaťročie žije sama v byte v blízkom centre hlavného mesta.

Živio! A veľa zdravia, pani Božena!

kresba: Lubomír Vaněk

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 02. 03. 2011.