Paul Verlaine – Zdenka a Věroslav Bergrovi: Ty děvko andělů

Rubrika: Literatura – Doporučení

Skončil veletrh Svět knihy v naší Praze a vedle renomovaných již dnes vyprofilovaných nakladatelských domů jsme se tu mohli setkat i s malými regionálními podnikateli v knižním oboru.
Překvapilo nakladatelství OFTIS z okresního města Ústí nad Orlicí. Od roku 1992 vydalo již přes stovku knižních titulů a na veletrhu předložilo na pult odvážnou novinku: verše francouzského básníka Paula Verlaina (1844 - 1896) ve francouzském originálu a s českým překladem jednotlivých protilehlých veršů básnířky a překladatelky Zdenky Bergrové. To vše vyzdobeno barevnými ilustracemi akademického malíře Věroslava Bergra. Vznikl tak téměř bibliofilský tisk v příjemné hladké karmínové vazbě s miniobrázkem ilustrátora.

Má ještě co říci k dnešku básník, který evokoval svět, zpočátku inspirován rokokovými malíři z 18. století, a ve své takřka prvotině Dobrá píseň zatím opěvuje prostý a klidný manželský život, aby si později kladl otázky o jeho smyslu, kál se za hříchy, jichž se v něm až dosud dopustil. Mladí symbolisté a dekadenti s nadšením přijali jeho esej o prokletých básnících. Následovaly sbírky Paralelně, Ženy, Štěstí, Píseň pro ni a Intimní liturgie s výkřiky marnivosti, sny o čistotě a zklamání z lásky, mystickým vytržením. Psal poezii o dojmech a dotecích lidí, věcí a předmětů s přírodou. Klasický verš nahradil veršem o lichém počtu slabik a rým asonancí – což postřehli brzy mnozí hudební skladatelé a hudebností jeho veršů se nechali inspirovat.
Česká básnířka, vystudovaná filoložka Zdenka Bergrová, (rozená Vovsová v roce 1923) po stovkách překladů ruských klasiků (nejmilovanější z nich byl Sergej A. Jesenin), ale také německých básní našeho génia Karla H. Máchy, z němčiny dále Johann W. Goethe a z angličtiny Wiliam Shakespeare a jeho sonety, po knížkách pro děti z ukrajinštiny, bulharštiny a polštiny, nemohl v jejím programu chybět ani „prokletý“ francouzský básník. Neuškodí malá ukázka jejího překladu:

Au temps oú vous m´aimiez (bien sur?) Prý jste mě tehdy milovala,
Vous m´envoyátes, fraiche éclose růži mi dali jako vzkaz,
Une chére petite rose, ten chladný květ mi dával vás,
Frais embléme, message pur. poselství čisté, jedno z mála.

Elle disait en son langage Říkalo – já vám přísahám
Les sermentss du premiér amour: první a neproměnnou lásku
Votre coeur á moi pour toujours a mluvme rovnou o závazku -
Et toutes les choses d´´usage. no takový ten věčný klam

Trois ans sont passés. Nous voilá? Jsou to tři léta. Co je s námi?
Mais moi j´ai gardé la mémoire Mám ale ještě v paměti
De votre rose, et c´est ma gloire tu růži, vlahé podletí,
De penser encore á cela. Pyšním se těmi vzpomínkami.


Odpusťte mi, že nemám na klávesnici francouzské akcenty, ale nic to nemění na smyslu překladu. Těch básní je v knížečce celkem 26 a spolu s doslovem, který v básni, jakou by napsal sám Paul Verlaine a přitom složil onen opravdu „prokletý“ básník Charles Baudelaire (1821 – 1867), je jich tedy 27. Jsou to jeho Květy zla, za jejichž nemorálnost byl soudně pronásledován, ale jsou dodnes považovány za klíčové dílo moderní francouzské poezie.
Francouzštině začíná rozumět již mnoho dnešních mladých lidí, vybírají si ji hned po angličtině při svém studiu, není pochyb o tom, že sáhnou i po básnících a pak jim originály i překlady v jedné sbírce mohou být nejen k užitku, ale i k povznesení jejich duší a srdcí, připravených k milování.

Knihu můžete koupit ZDE

www.oftis.cz

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 21. 05. 2007.