Publicistika – Rozpravy ZP

Jindra Puhony Rathová - Zdeněk Pošíval: Co víc jsem si mohla přát?

Vladimír a já jsme odjeli do Švédska, kde Vladimír měl zázemí ve formě švédských přátel, kteří bydleli na jihu. Svatbu jsme měli na Městské radnici v Malmö. Narodil se nám syn Patrik. Bylo to báječné a bylo to přesně ono, po čem jsem v té době toužila: měla jsem jednatřicet a chtěla mít děti. Ale touha po divadle nedala na sebe dlouho čekat.

Vladimír T.Gottwald - Zdeněk Pošíval: Bohém z Volyně

Uvádí, že studoval asi na pěti různých školách, žil přibližně v desítce měst, kde pracoval ve dvou desítkách různých profesí a zaměstnání; od vykládání vagónů, řízení vysokozdvižného vozíku, přes práci uklízečky i vlečkaře, vaření a práci s motorovou pilou, až po vrchního číšníka na luxusním zámeckém hotelu. Byl u zrodu i u mimořádných úspěchů divadelního souboru Studio Volyně, po roce 1989 se pak již stal hercem profesionálním.

Alena Kožíková - Zdeněk Pošíval: Nejen o tom, jak to letí

Narozena jsem 14. května 1941 v Praze a po maturitě v roce 1958 (to byla jedenáctiletka) následovalo studium na Divadelní fakultě AMU, obor režie a dramaturgie. Na konci studia jsem se nastoupila do Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Na návrh profesora Ornesta jsem zvolila jako téma své diplomové práce historii Jihočeského divadla a absolvovala DAMU. Diplomka nazvaná Boj o Jihočeské divadlo pak vyšla i knižně v nakladatelství Růže.

Ivo Pešák - Zdeněk Pošíval: Klarineťák s plnovousem a štětcem

Rozpravy ZP, vedené na těchto stránkách Pozitivních novin, jsou věnovány osobnostem, jež jsou čímsi výjimečné a ve svých profesích mimořádně úspěšné. Bývají veřejnosti utajeny: je tomu tak zejména proto, že se jim vyhýbají média i televizní kamery, neboť jejich obor i život bez skandálů, nepovažují mnozí publicisté za hodné pozornosti.

František Zborník - Zdeněk Pošíval: Šéf českého kumštu a biblioték

Dnešní host ROZPRAV úřaduje na Ministerstvu kultury České republiky jako ředitel odboru přes hodnoty lidského ducha: tj. krásy umu i literárních sbírek. Je mým kamarádem, ale protekčně je mi to bohužel k ničemu; jako důchodce se na jeho úřadě nemám oč ucházet. Pochází z jihočeského královského městečka Vodňan, známého velkovýrobou drůbeže, ale kdysi také velmi známým amatérským divadelním souborem.