Znáte česká přísloví? (2) - VYLUŠTĚNÍ

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

      
 Pojďte si hrát, pojďte trénovat mozkové závity!
 Poznáte česká přísloví popsaná jazykem odborným?
1)   Inhabitanti Kolumbária, preparovaní pomocí infračervených paprsků do stavu akceptabilního pro lidský metabolismus, nevládnou automatickou mobilitou pro perorální požití.
Pečení holubi nelítají do huby.
2)  Druhá mocnina tří profesí se jeví prvním dvojčíslím dekadické soustavy pauperizace.
Devatero řemesel - desátá bída.
3)   Spektrální odrazivost všech domestikovaných savců čeledi Felis limituje s klesajícím osvitem k nule.
Potmě každá kočka černá.
4)   Blokování svislého informačního kanálu nelze kompenzovat finanční transakcí typu emptio venditio ve výdejně léků.
Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.
5)   Počínaje překročením 48. hodiny po zahájení pobytu mimo obvyklý okruh svého životního prostředí generují jak vodomilní obratlovci, tak jedinci druhu Homo sapiens těkavé organické látky, jež jsou čichovým ústrojím specificky detekovány a centrální nervovou soustavou hrubě nepříznivě hodnoceny.
Ryba i host třetí den smrdí.
6)   Prognózu optimálního okamžiku pro své akce proveď podle modelového vztahu domestikovaného vodního opeřence k plodenství kulturních trav.
Dočkej času jako husa klasu.
7)   Striktní dodržování zásad občanského soužití vede k maximální délce pěšího transferu jednotlivce, který se tak chová.
S poctivostí nejdál dojdeš.
8)   Občan záměrně poskytující klamné informace současně neoprávněně, což je axioma, převádí do svého vlastnictví majetek spoluobčanů, popřípadě společnosti.
Kdo lže, ten krade.
9)   Přenos informace od jedince s kalorickým deficitem k jedinci s kalorickou potřebou již saturovanou je blokován.
Sytý hladovému nevěří.
10)   Při zjištění záměrného transportu části horniny od občana A k občanu B je posledně jmenovaný povinen uskutečnit zpětný přesun po stejné dráze, tedy v opačném směru, k prvně jmenovanému, avšak s použitím žitného pečiva.
Kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem.
11)   Podmínkou koexistence jedince druhu Homo sapiens a společenství druhu Canis lupus je sjednocení akustické signální soustavy.
Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti.
12)   U závodů na zpracování obilí, řízených mytologickými bytostmi, je poměrně nízká produktivita práce vyvážena naprostou spolehlivostí.
Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
13)   Kinetická energie eroticky motivovaného bilaterálního, zpravidla heterosexuálního vztahu může být použita k transferu vysokých geologických útvarů.
Láska hory přenáší
14)   Odolnost rostliny, opatřené žahavými chloupky, vůči poklesu teploty pod 273,14 Kelvinů je dokonalá.
Mráz kopřivu nespálí
15)   Částečná imobilita muskulatury, prýštící z pasivity příslušného cerebroorálního centra, vede k souhrnu nepříznivých okolností pro jedince přímo fatálních a zbavených veškerých chloupků a jiného porostu.
Líná huba - holé neštěstí
Zpět na zadání.   
                     

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 13. 08. 2006.