Favorité Jarmily Moosové

Rubrika: Publicistika – Doporučení

V této rubrice vám každý týden představí jeden z autorů PN svých pět FAVORITŮ mezi články, které byly uveřejněny v Pozitivních novinách. Pod pojmem FAVORIT je míněn příspěvek, který dotyčného nejvíce oslovil, hovoří mu z duše a k němuž se rád a často vrací. Na konci této stránky má pak každý autor možnost uvést svou POZNÁMKU POD ČAROU, aby mohl tento nelehký úkol (tj. vybrat jen pět nejlepších) "uvést na správnou míru".

12. týden
2006

Dnes vám své  FAVORITY představuje 

Jarmila Moosová

autorka Pozitivních novin

Pavel Loužecký Myšlenky neuvěřitelného člověka Karla Čapka  / 3 /

„I kdyby už nebylo třeba hranic, ve kterých by se zakopaly proti druhým, budou tu národy a budou se chtít udržet se svou řečí, svým vědomím, se svým velikým já daným dějinami, zemí a jazykem. Půjde-li Evropa tou jedinou cestou, jež není katastrofální, přestane se to národní vědomí vyjadřovat tak hrozivě v nacionálních egoismech politiky a hospodářství, ale nezmizí ze světa; to dítě se nedá vylít s vaničkou. Národ jako přírodní skutečnost podrží svou vitalitu a bude chtít ji vyjádřit; nuže, to je a bude poslání tvůrčí kultury. Nebude-li už muset politika hospodářství zápasit o bytí národa, ukojí národ tu potřebu svébytnosti v tom, co jej bude mezi všemi vyjadřovat duchovně. Politicky a hospodářsky bude kusem Evropy; sebe sama si bude uvědomovat ve své národní kultuře.“ (K.Č.)
CELÝ ČLÁNEK

Karel Mašita

Duhová noc

Stojím na břehu širokého toku řeky Labe. Sám. Je hluboká noc, možná daleko po půlnoci. Nad řekou se vznáší těžce mléčný opar a v něm na druhém břehu jakoby vyrůstají strmé stráně lesnatého pohoří. Z levé i z pravé strany jsem obklopen temnou zelení jakéhosi nevelkého a nejspíš úpravného parku. Aspoň mám pocit, že je to park - přesně to nevím. Jsem zde totiž úplně poprvé a přijel jsem sem z Prahy už za tmy. Občas zvedám hlavu k jasné podzimní obloze, která je plná třpytivých hvězd. Pár kroků za mnou je nevysoká, avšak rozložitá stavba novějšího hotelového komplexu. Jsem v něm jediným hostem. A nejen hostem, ale i jediným současně přítomným člověkem.
CELÝ ČLÁNEK
 

Jitka Dolejšová Křišťálová čajovna
Jen si to představte…
Sedíte v příjemném prostředí, ozářeném prosvětlenými krystaly, popíjíte teplý voňavý čaj a před Vámi se na velkém plátně střídají magické obrazy. K tomu melodický hlas komentátora doprovázený příjemnou esoterickou hudbou. Mysl se zklidňuje, srdce otevírá, vnímáte příliv blahodárné energie. Máte pocit, že jste v jiném světě…
To vše vám nabídne  Křišťálová čajovna, spojená s Galerií  Cesty ke světlu. Unikátní umělecký interiér se stálou expozicí děl předních českých výtvarníků a programu syntézy hudby, světlených objektů z krystalů, obrazů Zdeňka Hajného a měnícího se osvětlení představuje prostředí jediné svého druhu na světě.
CELÝ ČLÁNEK
Poutník - Vydavatel Hovory s Poutníkem   / 4 /

Hledám-li řešení jakéhokoliv problému, snažím se vycházet ze dvou základní východisek – každý problém má pozitivní řešení a každá událost má poznatelnou příčinu. Náhodné jednání a náhodné události pro mě  neexistují. Veškeré dění je zakotveno v řádu bytí a pojem náhody je užíván pouze pro zjednodušení a snadnější výklad světa. Náhoda je takové dokonale tuhé těleso, tedy těleso, které se vlivem vnějších sil nedeformuje. Fyzika tento pojem úspěšně používá k výkladu celé řady fyzikálních zákonitostí, ale každý fyzik vám potvrdí, že ve skutečnosti žádné dokonale tuhé těleso neexistuje.
CELÝ ČLÁNEK
Alena Heinová Víš, kdo jsem?

Taková veselá holka jsem. Všechny jsme takové. Černé nebo zrzavé. Lítáme po Stromovce jako blázni po stromech a po cestách a víme, že člověk,který nám nastaví dlaň, má na ní oříšek.Takový skvělý šmakošíček zuby rozlouskneš,uvnitř sladko, slupneš to sladko a člověk kouká, nejspíš ho to zajímá. Kdovíproč.
Koukat se na člověka, jak jí, není ovšem pro veverku nic zajímavého. Ořech v zubech nerozlouskne, šplhat po stromech neumí, dřepí na lavičkách nebo dupe po broucích na cestičkách. Nejspíš vidí špatně, slyší špatně, cítí špatně, skáče špatně, utíká špatně... Skoro všechno špatně. Člověk zřejmě netuší, že je zvíře, kterého se nebojíme, protože nás nedohoní. Možná ho těší zrovna to, že umíme, co on neumí.
CELÝ ČLÁNEK
 
 Jarmila Moosová:  Poznámka pod čarou

"Jen se směj, však ono na tebe také jednou dojde," slýcháváme více či méně často. Dnes došlo na mě. Moje první reakce: Zmatek. Jak neurazit, jak nepochlebovat, jak říci prostřednictvím těch druhých, na co sama myslívám, co mě nenechává vlažnou, co mě činí šťastnou?
Obavy ukázaly se být záhy zcela zbytečné. Na stránkách Pozitivních novin totiž neminete správný cíl, kliknete-li na cokoliv. Mám důkaz: Moji favorité, tímto způsobem zvolení, jsou přesným odrazem mojí duše. Bylo to více než snadné - jsou jím totiž bezmála celé noviny.
Přeji Vám ničím nerušený klid a pohodu při nalézání odrazů duší Vašich, drazí čtenáři.


          Chcete se seznámit s FAVORITY dalších osobností spojených s Pozitivními novinami?
                                        ►   FAVORITÉ - OBSAH   ◄

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 25. 03. 2006.