Plnoletost

Rubrika: Literatura – Zbývá dodat...

Když bylo našemu Martinovi teď nedávno (24.10.2006) osmnáct let, dostal od dědy (mého tatínka, Vladislava Neužila) opravdu krásné, moudré, originální přání. Myslím, že stojí za zveřejnění. Jitka Dolejšová

Člověk je tvor velice zajímavý:
Když je dítětem, chtěl by být co nejdříve dospělým, aby měl výhody dospělých…
Když je dospělým, chtěl by mít výhody dětí…

Tak jak to tedy vlastně s těmi výhodami dospělých je?

No, sláva, už mám volební právo. Je však vůbec koho volit?

Nemusím nikomu říkat, kam jdu a s kým, kdy se vrátím a co tam budu dělat. Není však lepší pro svůj vlastní klid a klid svých nejbližších tuto informaci sdělit?

Dospělý rozezná u lidí dobro a zlo. Kdo je dospělý už řadu let však může potvrdit, že to není tak jednoduché a splést se, není zas tak neobvyklé.

Dospělý umí rozlišit, co má a co nemá dělat. A hele, ono to vždycky nefunguje. Kolikrát udělá něco, co se nemá, a neudělá to, co by měl.

Teď můžu chodit na nepřístupné filmy. A on to byl problém si je vypůjčit v půjčovně nebo stáhnout z internetu?

Mohu poslouchat i neslušné vtipy a dospělí nemusí přede mnou ztišovat hlas. Některé vtipy si klidně můžou nechat, protože jsou jen vulgární a ne vtipné. Některým ani nerozumím, ale směju se, abych nevypadal před ostatními blbě.

Mohu kupovat v samoobsluhách alkoholické nápoje a u pokladny se klidně prokážu občanským průkazem, že jsem opravdu dospělý. Tady je možno jen konstatovat, že u pokladny zastavují pouze děti tak do 10 let. Alkohol mohu i konzumovat. V malých dávkách alkohol neškodí v jakémkoliv množství. Když vidíme namazaného člověka, není to žádná krása. Že bych se mu chtěl podobat?

Sláva, už se mohu ženit! No prr…, to bych přišel o řadu výhod, které mně poskytuje maminka s tatínkem. Ale ta možnost tady je. Taky tady je možnost musit se ženit. Teď je výhoda, že pomocí znalostí genů nemusím být tím pravým, nařčeným otcem.

Dospělý už rozezná upřímnost a faleš. Tak tomu moc nevěřím, protože koukám kolem sebe a vidím!

Dospělý ví co chce. Ano, měl by to vědět…

Pozor!!! Dospělost přináší i řadu nevýhod:

Teď když udělám nějakou pitomost, mohu být trestně stíhán.
Pozor na vztahy s nezletilými, dopravní přestupky, rvačky, neposkytnutí pomoci, nenahlášení trestních činů. Je toho celá řada a kolikrát si to člověk ani neuvědomí!
Začínají chybět finanční prostředky. A já mám přitom spoustu takových finančně náročných plánů. Možná, že bych měl začít trochu šetřit. Do těch tisícových by to ještě šlo, ale když já sním o statisícových.
Možná, že si teď od dospělých nechám občas i poradit nebo alespoň vyslechnu jejich názor.

Fuj, to ta dospělost pěkně začíná… Ale pocit je to krásný!!!

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 12. 11. 2006.