Pavel Loužecký: Až ti skončí věk dětské nevinnosti (4) Láska a rodina

Rubrika: Literatura – Inspirace

Milá Kristýnko! Je ti šest let a právě jsi začala chodit do školy. Dívám se na tebe a nemohu se vynadívat ... Přemýšlím o tobě a hledám ve tvých hrách, slovech, úvahách i šťastném smíchu odpověď na spoustu otázek. Každá z nich však začíná slovy „Až ti skončí věk dětské nevinnosti ...“: jak se bude vyvíjet tvá osobnost, jak budeš spokojená, zdravá, čemu se budeš věnovat, co budeš studovat, jakou budeš mít profesi, jak budeš úspěšná, koho budeš milovat, kolik budeš mít dětí atd. atd.

Na tu spoustu otázek ještě neznám odpověď. O to více však s úzkostí v srdci vnímám tvou dětskou nevinnost, protože si konečně plně uvědomuji, že je to jedno z nejkrásnějších období, které může otec zažít, a které bohužel zanedlouho skončí. Tu okouzlující nevinnost, plnou průzračné důvěry, dojímavé, odzbrojující bezelstnosti a radostné hravosti, kterou nahradí složité hledání sebe sama, objevování a nacházení celého toho složitého světa se všemi jeho radostmi, strastmi i věčnými kompromisy, a hlavně nekonečně mnoho učení, učení a zas jen učení.

A tak bych ti chtěl už teď začít předávat to nejdůležitější, co jsem se ve svém životě naučit, pochopil a poznal, chtěl bych ti spoustu věcí poradit i vysvětlit. Možná si tato slova poprvé přečteš až za pár let, ale věz, že já se tě už teď každý den snažím s těmito myšlenkami seznamovat, protože za pár let by na to už bylo pozdě.

                                            IV. LÁSKA A RODINA 

(42) Lásku přijímej a dávej jako jednu z nejdůležitějších věcí na světě a snaž se, aby tě provázela celým životem až do konce tvých dnů.

(43) Láska má desítky podob. Neomezuj se však nikdy jen na ty hlavní, ale hýčkej v sobě i lásky „méně opěvované“: k lidem, k umění, k poznání, ke zvířatům, k přírodě, ke stáří a k dalším věcem. Jsi předurčena k tomu, aby tě láska naplňovala, povznášela a uspokojovala celý tvůj život.

(44) Ať budeš milovat kohokoliv nebo cokoliv, miluj z celého srdce a neboj se svou lásku naplno projevit. Nečekej na lásku. MILUJ !

(45) Jen ten, kdo pravou lásku dává, může pravou lásku také dostávat. Láska není slepá. To jen ty díky ní vidíš v milované bytosti to nejlepší, ale tím také to nejlepší přivoláváš, objevuješ, žiješ. Láska není žádná éterická bytost. Je to vnitřní stav tvého bytí, kus tvého já, žije v tobě a bude s tebou navždy. Jen jí musíš stále vnímat, dotýkat se jí a nepřetržitě se jejími podněty inspirovat.

(46) Nikdy se nesnaž lásku druhého člověka vlastnit. Nechce-li ti někdo sám svou lásku dobrovolně dát, není to nic pro tebe. Taková láska nemůže vést ke štěstí. Nech jí proto raději odejít a věř, že se ti tisíckrát vrátí v mnohem lepší a dokonalejší podobě.

(47) Ať již nastane ve tvé lásce jakákoli změna, přijmi jí s vírou, že to tak má prostě být a že je to ve prospěch věci. Láska se totiž nedá ovlivňovat ani řídit. Není to žádné auto, v němž se můžeš kdykoliv rozjet, přeřazovat různé rychlosti a bez problémů zastavovat. Láska je tvůj věčný spolujezdec na předním sedadle.

(48) Ty a tvá rodina jsou dvě nejdůležitější věci ve tvém životě. Chraň si svou rodinu jako oko v hlavě, protože bez ní tě bude jen půlka, a to k životu nestačí.

(49) Nikdy nezapomínej na své předky! A s těmi žijícími buď hodně často, protože oni ti mohou a vždycky budou chtít dát svou oporu, sílu, radu, pomoc, naději, porozumění i lásku. Protože až jednou odejdou navždy z tohoto světa, bude již pozdě na lítost, kolik jste si toho ještě mohli a měli, ale nestačili říct. Na to však musíš myslet hlavně ty!

(50) Až budeš mít svoje děti, vychovávej je pouze tak, jak bys chtěla, aby vychovávali tvoji rodiče tebe, bez ohledu na to, zda se tak stalo či nikoliv.

(51) Zaručený návod na šťastné manželství zřejmě neexistuje. Ale jedna věc ti k němu pomůže naprosto spolehlivě, a tou je TOLERANCE. Pod pojmem tolerance si představuji nádhernou směs lidských postojů a vlastností: dávat druhému člověku důvěru a volnost v myšlení i konání, být shovívavý k jeho slabostem, vnímat jeho potřeby a touhy, dokázat se vcítit do jeho duše a být pro něho neustále životní oporou, inspirací a jistotou.

(52) Tvoje láska, rodina, štěstí a celý tvůj život budou takové, jaké si je PŘEJEŠ MÍT. Přej si to, mysli na to, sni o tom, věř tomu a dělej pro to všechno.
A ONO SE TO STANE ! Všechno je pouze ve tvé moci a v síle tvého pozitivního myšlení.

/ pokračování /

Dneska máš v sobě všechno, o čem jsem právě hovořil. Tvá dětská duše je dosud prosta jakékoli falše, zloby, závisti, nechutenství, úkladů, nenávisti a spousty dalších negativních lidských vlastností, se kterými se člověk dostává do styku s přibývajícími léty a zkušenostmi.

Jsi jako studánka průzračně čisté vody, do které se zanedlouho chystá vtrhnout velký neznámý potok dospívání, aby se poté obojí společně vlilo do řeky života.
Snaž se zůstat co nejdéle studánkou té průzračné vody, protože právě prožíváš to nejkrásnější období ve svém životě.
Tvůj táta

I.     POVAHA A VLASTNOSTI
II.    TVŮJ SVĚT
III.   LIDÉ A PRÁCE

IV.   LÁSKA A RODINA
V.    
ŽIVOTNÍ FILOZOFIE

foto © Pavel Loužecký

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 19. 12. 2004.