Milan Dubský: "Ďáblova bible" - Nejen na okraj mimořádné výstavy a události

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

Ve středu 19.září 2007 se téměř stovka českých i zahraničních novinářů sešla v pražském Klementinu kolem 15.hodiny, kde byli po deseti vpouštěni do trezorové místnosti Galerie Klementinum. Ta je součástí Národní knihovny České republiky.
V trezorové místnosti pak mohli shlédnout, v dalším specielním trezoru s pancéřovaným sklem, jehož ovzduší je automaticky teplotně řízeno včetně vlhkosti, evropský, ba světový poklad, největší knihu světa Codex gigas, známou také jako "Ďáblova bible".Měl jsem tu čest mačkat se a tísnit mezi těmito shluky redaktorů, fotografů a prominentních hostů a shlédnout tento literární, dějepisný, věroučný, filosofický unikát, knihu úctyhodné velikosti i váhy (75 kilogramů). Její obsah ovšem se nedá vážit těmito jednotkami.
Její hodnota je ve stálém svědectví civilizační cesty vývoje nejen evropského písemnictví, náboženství a nazírání světa, tak jak jej v textech přepsali a zkompilovali mniši benediktinského kláštera v českých Podlažicích v letech 1200-1250 a napsali autoři částí, které tvoří obsah této literární práce.
Obsahuje čtyři dlouhé texty i kompletní bibli. Rukopis začíná Starým zákonem, poté následují dvě historické práce z péra Josefuse Flavia. Ten žil v prvním století n.l. Jde o židovské starožitnosti a židovskou válku.
Poté je v ní zařazena Encyklopedie od Isidora, žijícího v šestém století ve Španělsku, sbírka středověkých prací a Nový zákon. 

                 Mgr. Václav Jehlička, ministr kultury JUDr. František Mikeš, 1.náměstek ministra kultury
        Gunar Sahlin, ředitel Královské knihovny ve Stockholmu Mgr. Vlastimil Ježek, ředitel Národní knihovny ČR

Další částí je latinsky psaná Kronika česká /Chronica Boemorum/, sepsaná Pražským Kosmasem v letech 1045-1125. Toto významné dílo je prvním dějepisem českých zemí.
Codex gigas je středověký největší zachovalý evropský rukopis. Kniha má rozměry 920x505mm. Mimo její nynější přítomnost v Praze je uložena v Národní Královské knihovně ve Stockholmu.
Má svoji vlastní zajímavou životní pouť. Změnila několikrát svého majitele a dostala se až do proslulé umělecké sbírky císaře Rudolfa II. na Pražský hrad.
Rudolf měl rád nejen krásné ženy ve svém fraucimóru, ale také umělecká a vědecká díla. Na konci třicetileté války (mocensko-náboženský konflikt v Evropě 1618-48) se švédská vojska, obléhající Prahu, zmocnila tohoto pokladu a s dalšími vzácnými cennostmi a se živým lvem ho odvezla do Švédska. Tam se stal součástí sbírek švédské královny Kristýny I.
Je pozoruhodné, že nebyl zničen, což se ve válkách snadno stává. A díky neutralitě Švédska v obou světových válkách ve 20. století byl tento poklad taktéž uchráněn před možným zničením během válečných událostí, bombardováním nebo eventuální loupeží agresorů a okupantů.

Catherine von Heidenstam, velvyslankyně Švédska v ČRVznik Codexu gigas je opředen legendou. Ta praví, že jej měl jako trest za těžký hřích, místo zazdění zaživa, opsat a ilustrovat jediný mnich-písař. A protože to bylo nad jeho síly, požádal o pomoc ďábla, jemuž se upsal. Odtud pak název "Ďáblova bible".
Na 312 pergamenových listech jsou zaznamenány různé texty včetně Kosmovy kroniky nebo zaklínacích formulí proti nemocem a zlodějům. Na straně sousedící s vyobrazením ďábla je nakreslen Nebeský Jeruzalém. Sousední vyobrazení je jakýmsi symbolickým vyjádřením duality člověka středověku.
O mnoho století před Goethem a jeho Faustem se tak odehrálo upsání duše ďáblovi. Nejsou to tedy vždy andělé, ale ďábel, který podle legendy pomohl odsouzenému mnichovi. Však anděl a ďábel jsou dialektickou jednotou. Anděl-ďábel, den-noc, dobro-zlo. A mezi tím žijí lidé a odehrávají se lidské osudy.

Marie Chatardová, velvyslankyně ČR ve ŠvédskuCodex gigas, tento poklad, je trvale ve sbírkách Královské národní knihovny ve Stockholmu. Česká republika je teprve třetí zemí, kam byl po usilovném snažení řady diplomatů, politiků a ředitelů obou Národních knihoven Švédska a České republiky zapůjčen do Prahy na dobu od 20. září 2007 do 6. ledna 2008.
Na uskutečnění se podílela velká řada lidí, skupin, institucí, a záštitu nad touto akcí převzala taktéž řada vážených osobností s vysokými tituly a funkcemi, jakož i řada institucí. Např. česká armáda, která dopravila knihu vojenským speciálem ze Švédska do Prahy a taktéž ji bezpečně dopraví zpět.
A tak ji budou moci shlédnout tisíce našich občanů a jistě i zahraničních návštěvníků naší Prahy, neboť je to příležitost zcela ojedinělá a výjimečná. Od doby, kdy tato největší a jedna z nejcennějších knih světa, zrozená v Čechách, opustila Prahu, uplynulo více jak dlouhých 300 roků.

Mezi dotazy na tiskové konferenci padl návrh, aby k přízvisku "Ďáblova bible" mohl být třeba přidáván přívlastek kniha česko-švédského přátelství. Nejde totiž o to, aby se vrátila do země původu, protože válečné kořisti se nevracejí, ale proto, že se dnes tento skvost stal evropským pokladem a hodnotou. Zvláště nyní, kdy si evropské národy a státy konečně uvědomily, jak je důležité upevňovat evropskou jednotu a vybudovat fungující Evropskou unii.


Ilustrace exkluzivně pro Pozitivní noviny © František FrK Kratochvíl  http://frk60.aspweb.cz

Národní knihovna zahájila  17. září 2007 předprodej vstupenek
na výstavu o Ďáblově bibli


Legendami opředený rukopis Codex gigas, známý též jako Ďáblova bible, se po několika staletích vrátí do Prahy. Švédská Královská knihovna ve Stockholmu ho zapůjčí Národní knihovně, která vzácný exponát od 20. září do 6. ledna představí v Galerii Klementinum. Zde bude unikátní kniha, pro kterou byla vybudována speciální trezorová místnost, součástí výstavy Codex gigas – Ďáblova bible (Tajemství největší knihy světa).

Prodej, předprodej a rezervace vstupenek na výstavu

• Vstupenku na výstavu si můžete rezervovat ve výše uvedených termínech prostřednictvím on-line systému na stránkách Národní knihovny ČR www.nkp.cz nebo www.klementinum.cz
• Vstupenku si můžete rezervovat nebo přímo zakoupit ve výše uvedených termínech také osobně na recepci Galerie Klementinum, Křižovnická 190, Praha 1, v rámci návštěvních dnů tj. denně mimo pondělí od 10:00 do 19:00 hod.
• Rezervovanou vstupenku si musíte vyzvednout nejpozději 2 hodiny před časem vstupu na výstavu, v případě času vstupu v 10:00, 11:00 a 12:00 hod. nejpozději den předem.
• Pokud nemáte možnost rezervace, doporučujeme využít pro návštěvu výstavy tzv. volné dny - úterý a sobota. Na tyto dny se rezervace nepřijímají.
• V případě, že nevyužijete možnost rezervace ani tzv. volných dnů (úterý a sobota), můžete výstavu navštívit kdykoliv, ovšem nezaručujeme, že vstupenky na požadovaný čas budou k dispozici.
• Čas vstupu na výstavu je v každou celou hodinu. Je nutné dodržovat i přesný čas vstupu do trezorové místnosti, který Vám bude sdělen při vstupu na výstavu (z důvodu zachování návštěvního režimu tj. max. 60 osob /hod.).
• Zakoupenou vstupenku nelze vrátit.
Vstupné
• 100 Kč – dospělí
• 50 Kč - studenti, senioři, děti 10-15 let
• 50 Kč/1 osoba - skupina 10 a více osob
• zdarma - děti do 10 let

Termíny zahájení rezervace a předprodeje na jednotlivé měsíce:
od 17. 9. zahájen předprodej vstupenek na září 2007
od 24. 9. zahájen předprodej vstupenek na říjen 2007
od 22. 10. zahájen předprodej vstupenek na listopad 2007
od 19. 11. zahájen předprodej vstupenek na prosinec a leden 2008

Podrobnosti o způsobu rezervace, uzavírkách Galerie Klementinum a zvláštním režimu výstavy získáte na www.nkp.cz nebo osobně na recepci Galerie Klementinum.

Codex gigas byl sepsán na přelomu 12. a 13. století v benediktýnském klášteře v Podlažicích a již v době svého vzniku budil neobyčejnou pozornost. Nejde jenom o jeho rozměry (920 x 505 mm), jimž žádná ze středověkých knih nemohla konkurovat. Četné dohady budilo rovněž vyobrazení ďábla na jedné ze stran, ke kterému se váže pověst o mnichovi, jenž měl při psaní knihy pekelného pomocníka - odtud také název Ďáblova bible. Na 312 pergamenových listech jsou ovšem zaznamenány i další texty, včetně Kosmovy kroniky nebo zaklínacích formulí proti nemocem
a zlodějům. Codex gigas několikrát změnil majitele a dostal se až do proslulé kunstkomory císaře Rudolfa II. na Pražském hradě. Zde se ho na konci třicetileté války zmocnila švédská vojska obléhající Prahu a spolu s dalšími vzácnými exponáty a živým lvem ho odvezla do své vlasti, kde se stal součástí sbírek královny Kristýny I. Švédské.

Kromě samotné Ďáblovy bible se návštěvníci výstavy seznámí i s okolnostmi jejího vzniku a dramatickým putováním, jež ji přivedlo na sever Evropy. Unikátní kniha bude vystavena v bezpečnostní vitríně dovezené ze Švédska, ale zájemci si budou moci „listovat“ jejími stránkami alespoň v digitální podobě, na monitoru počítače. V Galerii Klementinum budou vystaveny rovněž desítky dalších exponátů objasňujících dobové souvislosti a promítat se bude dokumentární film, který byl natočen u příležitosti výstavy.

Kateřina Nováková
Úsek komunikace NK ČR
katerina.novakova@nkp.cz
 

Foto z tiskové konference: © Václav Židek

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 21. 09. 2007.