Milan Dubský: Prizma

Rubrika: Publicistika – Postřehy

Prizma ne skleněným hranolem, ale očima člověka, tentokrát zelené

Dokud na planetě Země nežili tvorové, kteří si říkají lidé, tedy Homo sapiens sapiens, probíhaly zde také už tenkrát klimatické změny velkého rozsahu. Mírné klima střídaly doby ledové.
Dnešní diskuse a spory o to, co způsobuje oteplování atmosféry a změny klimatu jsou z tohoto pohledu malicherné až komické. Ne však nedůležité. Tehdejší změny nikdo nevnímal a nekomentoval, protože tehdy neexistovala společnost výše uvedených bytostí. Tento tvor, člověk, se vyvinul a vyčlenil z fauny na Zemi. Trvalo to miliony a miliony let. Díky svým schopnostem, druhé signální soustavě, se stal ze všech živých organismů a tvorů fauny na planetě nejvlivnějším. Každé přemnožení jedné formy života narušuje rovnováhu v řadě oblastí.

To se stalo i u člověka, i když se to netýká všech lidí, nýbrž pouze menší části. A tato skupina a její pomocníci nerozumně využívá přírodní zdroje, svými činy a chováním vyhubila v historii lidstva mnoho rostlinných druhů, mnoho živočichů a tvorů, i velké skupiny lidí jiných ras i svojí vlastní, ve jménu práv, které si formulovala podle své potřeby. A není tudíž nelogické, že svojí činností „civilizační“ ovlivňuje mnohé. Výrobou, spotřebou, ve velkém měřítku nesmyslnou a zbytečnou, pak působí na klima Země i společnosti. Přemísťováním miliard tun váhy zeminy, materiálu i lidí ovlivňujeme také cosi v klimatu atmosféry. Miliony čtverečních kilometrů zastavěných ploch na zeměkouli, obydlí, dálnice, továrny, odnímají účinnost plícím planety spolu s kácením tropických pralesů, ale i dalším odumíráním dalších ploch lesů , překyselených luk, zamořených řek, moří a ovzduší. To jsou všechno negativní vlivy na přírodu, ale především na živé tvory, mezi něž lidé patří. Negativní vlivy na čistotu Země a její přírody, na neporušenost a panenskost přírody a tím také na změnu klimatu. To je skutečnost. Diskuse, emoce a hádky o oteplování a jeho příčinách by měly směřovat k tomu, abychom definovali příčiny oteplování a poté taky jejich pořadí co do účinnosti a síly. Po takové analýze pak společně přemýšlet o opatřeních a krocích, které je nutné učinit. Za mnohými, ne všemi kampaněmi zelených a ne za všemi jejich příznivci a vyznavači se skrývají falešné a mylné předpoklady a v neposlední řadě skupinové zájmy, spekulace a v nich v první řadě peníze a zisk.  

Ilustrace exkluzivně pro Pozitivní noviny © František FrK Kratochvíl  http://frk60.aspweb.cz

OHLASY NA ČLÁNEK

 Pavel Pávek, 7.11.2007

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 07. 11. 2007.