Pavel Loužecký: Barrandov - DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT

Rubrika: Exkluzivně – Projekty

Vážení čtenáři! 
Rád bych vám nabídl další z kontaktních projektů Pozitivních novin, který nese název DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT.
Jeho smyslem je umožnit vám představit netradičně své město, obec, region či kraj. Představit ho jako skutečně DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT jak v textové podobě, tak především v podobě obrazové.
Vaším cílem by nemělo být duplikování jakýchkoli webových stránek, fotoarchívů, knih nebo informací o daném místě, publikovaných v médiích. Náladový západ slunce mezi paneláky.
Představení vašeho DOBRÉHO MÍSTA PRO ŽIVOT by mělo být především OSOBNÍ, možná až lehce patriotsky zaměřené. Z vaší "pohlednice" by měla čišet hrdost na to, že zde žijete, a forma prezentace by měla být jakousi POZVÁNKOU K NÁVŠTĚVĚ, k zapamatování, nebo dokonce doporučením pro ty, které si své MÍSTO PRO ŽIVOT teprve vybírají.
Způsob zpracování prezentace není nijak striktně stanoven. Je omezen pouze celkovým počtem 20 fotografií a jednou mapou.
Pořizujte a pečlivě vybírejte výhradně své vlastní autorské snímky a neváhejte je třeba i graficky doladit do určité nálady, jež dotyčné místo, záběr či detail ještě více zvýrazní a podtrhne. Velikost fotografií by měla být 800 pixelů na šířku a 600 pixelů na výšku. 
Cílem této nové rubriky není stát se přehlídkou dokonalých fotografických záběrů a stylisticky vytříbených textů. 
Snažte se čtenáře hlavně zaujmout, naladit, informovat, nadchnout .... pro DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT, v němž žijete.
Své prezentace zasílejte na adresu:  vydavatel@pozitivni-noviny.cz

Jako určitý vzor či představu, jak by mohla taková prezentace vypadat, vám nabízím "své místo", v němž žiji s rodinou už 14 let.  Vítejte tedy na pražském BARRANDOVĚ.    
Pavel Loužecký
vydavatel Pozitivních novin


Je určitým paradoxem, že budete-li hledat na mapě světoznámý pojem BARRANDOV, tak ho tam nejspíš vůbec nenajdete. Zatímco název katastrálního území Hlubočepy, s jehož umístěním na mapě Prahy by měl i mnohý Pražák problémy, najdete okamžitě.
Proto na otázku, kde bydlím, raději odpovídám že na Barrandově, nikoli v Hlubočepích, byť tomu tak oficiálně je.
Ale aby té názvoslovné schizofrenie nebylo málo, tak k detailnímu určení místa barrandovského bydliště je potřeba ještě upřesnit, na jakémže Barrandově to bydlím: zda na „starém Barrandově“ nebo na „sídlišti Barrandov“.  Správná odpověď zní: na sídlišti Barrandov.
  
Zjednodušeně se dá říci, že starý a nový Barrandov od sebe odděluje téměř neprostupná čtyřproudá dopravní tepna, známá nečkonečnými kolonami popojíždějících kamionů a častými dopravními nehodami, která nese název K Barrandovu. Dnes jí přetíná nová lávka pro pěší, která symbolicky propojila „starý Barrandov“ s tím „novým“.

  Lávka pro pěší spojující "starý Barrandov se sídlištěm.  Futuristická tramvajová zastávka na sídlišti Barrandov  Křižovatka ulic Werichova a Štěpařská

Avšak barrandovští starousedlíci by nejspíše namítli, že ten „pravý starý Barrandov“ leží vlastně až „na skále“ v oblasti Kříženeckého náměstí, počínaje Barrandovskými ateliéry směrem k barrandovskému mostu, a je zakončen proslulou zahradní restaurací Terasy, která byla vybudována začátkem třicátých let minulého století. To je tedy onen pravý „pražský Hollywood“ s nádherným výhledem na Vltavu a jižní část Prahy směrem na Braník, Chuchli, Hodkovičky, Modřany a dále. 

 

Joachim BarrandeNázev Barrandov je odvozen od jména francouzského geologa Joachima Barranda - více se o něm dočtete ve WIKIPEDII.  
Zakladateli barrandovské „továrny na sny“ v duchu Hollywoodu byli bratři Miloš a Václav Havlovi. Hlavně díky nim vyrostla na barrandovské náhorní planině již zmíněná zahradní restaurace Terasy a kolem ní pak následně i vilová čtvrť obývaná filmovými hvězdami a podnikateli. Zároveň s tím se začal koncem roku 1931 budovat areál jednoho z největších filmových studií v Evropě.
O dva roky později se zde již filmovalo. První filmem, který byl v nových barrandovských atelierech natočen a v roce 1933 uveden do kin, se stala detektivka režiséra Svatopluka Innemanna Vražda v Ostrovní ulici, v níž zazářil v roli detektiva Klubíčka Jindřich Plachta.
 
Barrandovské sídliště
 
Kdysi se tvrdívalo, že barrandovské sídliště je obtížně dostupná, šedivá a studená oblast, kam se člověk jen těžko dostává. Pravdou je, že než byla koncem roku 2003 spuštěna do provozu jedna z nejmodernějších tramvajových tratí v Evropě, která spojila sídliště Barrandov se Smíchovem, bývala autobusová doprava na sídliště tou méně příjemnou součástí života zde.
Dnes však obyvatele sídliště dopraví tramvaje na metro během deseti minut bez ohledu na jakékoli dopravní zácpy a nehody. Díky tramvajovému spojení se tak výrazně zkvalitnilo životní prostředí, a až bude konečně odkloněna kamionová doprava na nově budovaný městský okruh, který spojí plzeňskou dálnici s dálnicí brněnskou, pak zmizí zřejmě poslední velký důvod k nespokojenosti obyvatel Barrandova.

  Vycházková cesta mezi tramvajovými zastávkami vede kolem lesa    Luxusní tramvajová trať se skutečnou ozdobou sídliště. Mezi kolejemi je pečlivě udržován anglický trávník, který snižuje hlučnost projíždějících souprav stejně jako vkusné protihlukové baréry.   Pohled na sídliště přesvědčivě dokládá, že sídliště opravdu leží v blízkosti lesů a polí.

Letecký pohled na Barrandov vás určitě přesvědčil o tom, že jeho obyvatelé žijí téměř uprostřed lesů, polí a přírodních rezervací.
Na jedné straně se rozprostírá stohektarová přírodní rezervace Prokopské údolí a Dalejské údolí, která je jedním z nejvýznamnějších přírodních celků v Praze. Zahrnuje krasové území s řadou geologických opěrných profilů, naleziště zkamenělin a bohatá stepní a hájová společenstva. 
Na druhé straně – blíže k Vltavě – se pak nachází téměř dvacetihektarová přírodní rezervace Chuchelský háj, v níž roste nejen celá řada vzácných druhů rostlin a živočichů, ale také je zde - uprostřed lesa - malá zoologická zahrada.

  Pohled z Voskovcovy ulice   Bujná vegetace mezi panelovými domy.   Podzim je všudypřítomný a svádí k barevnému vidění.

Určitou zvláštností barrandovského sídliště je, že většina zdejších ulic a náměstí nese jména slavných hereckých a režisérských osobností, takže i barrandovské poštovní adresy dýchají filmem, divadlem a uměním.

  Högerova ulice v zapadajícím slunci.   Trnkovo náměstí v novém kabátě.   Jedna ze dvou základních škol na barrandovském sídlišti
 
Po dlouhém období socialistické šedi se panelové domy postupně převlékají do barevných kabátů. Na samém okraji sídliště Barrandov vyrostly tři velké, moderní bytové objekty s názvem KASKÁDY I., II. a III. se stovkami luxusních bytů, v nichž bydlí celá řada známých osobností z kulturního i politického života.

  Mezi klasickými paneláky je k vidění i netradiční architektura (Trnkovo náměstí).   Z bytového domu Kaskády III. je nádherný výhled na Dalejské a Prokopské údolí.   Nová skupina domů, kterou potkáte při cestě do Prokopského údolí.

Jedním z posledních počinů, který zkvalitnil život obyvatel Barrandova, se stalo otevření areálu aquaparku s názvem AQUADREAM 
a přebudování objektu KAMERA na Tilleho náměstí do moderní podoby.

  Rekonstruovaný objekt KAMERA s nákupní pasáží a obchody.   Stanice Chaplinovo náměstí patří nesporně mezi hlavní centra sídliště Barrandov.   Barrandovský "hrad" prostě nepřehlédnete. Věžadý panelák je jistě málo vídaným architektonickým počinem. 

Žádné sebedokonalejší fotky však nenahradí osobní dojem a zážitek z místa. Až pojedete někdy kolem Barrandova, zastavte se... Třeba jen "na přesvědčenou", zda je to opravdu DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT.

Foto © Pavel Loužecký

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 12. 11. 2007.