Jan Řehounek: Lucie noci upije, ale dne nepřidá

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

Další figurou českého předvánočního zvykosloví je Lucka. Mládenci a někdy i ženy se v předvečer svátku sv. Lucie, ten se slaví 13. prosince, převlékali za „Lucky” do prostěradel a se zamoučenou tváří, někdy používali papírové masky v podobě zobáku či se zuby z vydlabané řepy či dýně, chodili po domech přesvědčit se, že je dodržován zákaz předení a draček. Pokud Lucky hospodyni nachytaly, že přede nebo dere peří, dílo jí zničily, vlasy zacuchaly, přes prsty klepaly. Proto se před svátkem sv. Lucie vynášely kolovraty na půdu, aby pilnou hospodyni nesváděly k práci. Lucky rovněž kontrolovaly, zda je ve světnici a v komoře uklizeno. Zametat se muselo březovým koštětem, aby se v domě nedržely myši, a husí peroutkou se smýčily pavučiny. Lucky také varovaly děti, aby dodržovaly půst, nebo že jim rozpářou břicho a vycpou senem nebo hrachovinou. Práva Lucek však končila o půlnoci, kdy se láme čas.
Na sv. Lucii vyrobenou stoličku, z jejíž desky se vyrazí suk, si prý má vzít hospodář o Božím hodu vánočním do kostela. Podívá-li se dírou po suku po sousedkách, pozná, která z nich je čarodějnice.

Patronka švadlenek a kočích

Svatá Lucie (v Čechách někdy zvaná Světluše) se narodila roku 300 v sicilských Syrakusách. Pocházela ze zámožné křesťanské rodiny. Po otci, jehož záhy ztratila, zdědila veliké jmění. Byla zaslíbena urozenému ženichovi, kterého však odmítla, když zjistila, že mu jde především o majetek. Aby se ho zbavila, skoro všechno rozdala chudým. Odmítnutý ženich dívku obžaloval z křesťanství, jež bylo za císaře Diokleciána hrdelním zločinem, a z utracení věna, na které si dělal nárok. Když se Lucie bránila, že si chce uchovat panenskou nevinnost, nechal ji soudce zavřít do nevěstince. Biřici, kteří pro ni přišli, s ní ale nemohli ani pohnout, stála jako přibitá k zemi. Jeden z nich jí ve zlosti probodl dýkou hrdlo. Stalo se tak v roce 304. Podle mnohem pozdější legendy, vycházející pravděpodobně z jejího jména Lucia - lux - světlo, jí byly vypíchnuty oči, ale Matka Boží darovala jí jiné, mnohem krásnější.
Proto je individuálním atributem této mučednice lampa, pak dýka v hrdle, vypíchnuté oči na tácku, mučednická palma a kniha evangelií. Lucie se stala patronkou přadlen, švadlen, kočích, ochránkyní před očními nemocemi. 

Foto © autor

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 13. 12. 2007.