Vladimír Vondráček: Eliášovy pranostiky (15) 7.4.-13.4.

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

ELIÁŠOVY PRANOSTIKY  (15.týden)
od 7. do 13.4. 2008

Naši staří předci milí, s přírodou se přátelili,
vyzráli na její triky, vymysleli pranostiky.
Ano, ano lidé zlatí, pranostiky stále platí.
Jisté to však někdy není, všecko na světě se mění!

7.4.
Jaro má sedmero druhů počasí,
v dubnu však žádné nechybí.

•••
Heřmanovi a Hermíně netřeba je rady,
ať má jaro sto počasí – hlavně že je tady!

8.4.
Nechť si duben sebelepší bývá,
ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá.

•••
Oveček už mnoho není, pro Emu skopové není „in“,
vlna se však se však stále cení,
tak jako dva sklípky starých vín.

9.4.
Mokrý duben pěkný ječmen dává.
•••
Dušan – správný pivař volá – sláva dešti,
třikrát sláva!

10.4.
Na desátý v dubu den – setý bývá krásný len.
•••
Darja to nezvykle dost rychle pochopí,
má ráda krásný len, bavlnu, konopí.

11.4.
Co duben našetří, to květen spálí
– což je jistě škoda!

•••
Ten kdo šetří, ten má za tři
– bankéři - to jsou naši bratři!
Izabela šetří taky, zas ji láká slaná voda.

12.4.
Na dubnové počasí je předem
každá sázka ztracená.
•••
Julius si bývá jistý, tak si klidně vsadí,
revma sobě pěstuje, i když mu to vadí.

13.4.
Nevěř žádnému počasí v dubnu
– apríl si stejně troubí jak chce!

•••
Aleš nemá moc rád faleš, také jak chce troubí,
řek si – v dubnu zhubnu a budu jíst houby! 
 
****

To je tedy odkaz našich předků milých,
upravili jsme ho ve svých dlouhých chvílích.
Učme se od předků lásce a pokoře,
pokoře k přírodě v té naší oboře!
Klima je příjemné, zem se tu nechvěje,
v létě je sluníčko, v zimě zas závěje,
jaro se zkracuje a podzim taky,
po jasném počasí připlují mraky.
Uprostřed Evropy v zemičce malé,
tam je náš domov a bude stále!

Pokračování příště...          
  

Autor se tímto omlouvá, že fušuje do řemesla našim moudrým předkům a děkuje všem živým i mrtvým sběratelům této lidové moudrosti, kteří se v minulých stoletích zasloužili o to, že naše lidové pranostiky stále žijí!

Originální ilustrace pro Pozitivní noviny © František FrK Kratochvíl 
http://frk60.aspweb.cz    http://frk1.wordpress.com

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 07. 04. 2008.