Vladimír Vondráček: Eliášovy pranostiky (28) 7.7.-13.7.

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

ELIÁŠOVY PRANOSTIKY  ( 28.týden)
od 7.7. do 13.7 .2008

Naši staří předci milí, s přírodou se přátelili,
vyzráli na její triky, vymysleli pranostiky.
Ano, ano lidé zlatí, pranostiky stále platí.
Jisté to však někdy není, všecko na světě se mění!

7.7.
V červenci křepelka volá: Pojďte žít! Pojďte žít!
Za pět peněz! Za pět peněz!
•••
Bohuslava přesně neví jak si to má vyložit?
Má jít sekat za pět peněz, nebo za pět peněz žít?

8.7.
Jaký červenec – takový leden.
•••
Téměř přesně platí to – na ostrově Bora - Bora,
u nás platí extrémy, vysvětluje moudrá Nora. 

9.7.
Co červenec neupeče – to už srpnu neuteče.

•••
Co se vleče, neuteče – Drahomíra vysvětluje,
v červenci-li není léto, do srpna se přestěhuje.

10.7.
Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů patří.

•••
Libuše a Amálie skromnější jsou slečny,
vědí dobře, že prognóza bývá problém věčný.

11.7.
Červenec žne žita a též višně k sobě přivítá.
•••
Proč se Olga raduje? – Je to velmi prosté,
vždyť griotka na višních jenom pro ni roste!

12.7.
V červenci déšť a sluneční pohoda
- hojná bude v příštím roce úroda.

•••
Pro Bořka budoucí úroda značí velký chleba krajíc,
slunečná v červenci pohoda, to je pro něj bonus navíc.

13.7.
Svatá Markyta hodila srp do žita.

•••
Dávno už to neplatí, přiznat si to musíme,
do žita se hází flinta, a tak raděj za kombajny v přírodě se dusíme.

****

To je tedy odkaz našich předků milých,
upravili jsme ho ve svých dlouhých chvílích.
Učme se od předků lásce a pokoře,
pokoře k přírodě v té naší oboře!
Klima je příjemné, zem se tu nechvěje,
v létě je sluníčko, v zimě zas závěje,
jaro se zkracuje a podzim taky,
po jasném počasí připlují mraky.
Uprostřed Evropy v zemičce malé,
tam je náš domov a bude stále!

Pokračování příště...          
  

Autor se tímto omlouvá, že fušuje do řemesla našim moudrým předkům a děkuje všem živým i mrtvým sběratelům této lidové moudrosti, kteří se v minulých stoletích zasloužili o to, že naše lidové pranostiky stále žijí!

Originální ilustrace pro Pozitivní noviny © František FrK Kratochvíl 
http://frk60.aspweb.cz    http://frk1.wordpress.com

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 07. 07. 2008.