Ivan Kraus: Vše o Karkulce

Rubrika: Literatura – Zábava

             

Zpráva z tisku: Černá kronika

Desetiletá dívka odešla včera v odpoledních hodinách navštívit babičku, která měla narozeniny. Dívka nalezla v lesním domku vlka, který zřejmě důchodkyni sežral. Potom vlk sežral i dívku. Naštěstí se na místě objevil pracovník lesů a vodního hospodářství, který zvíře zneškodnil a duchapřítomným otevřením vlčího břicha obě osoby zachránil.

Vyjádření politických stran


Křesťansko-demokratická strana 
Naše strana považuje za nutné upozornit na to, že v Karkulčině košíku se také nacházel zpěvník náboženských písní. To, že se tisk o tomto faktu nezmiňuje, svědčí jen o manipulaci, která má zřejmě ovlivnit veřejné mínění v předvolebním období.

Socialistická strana
Komentář křesťansko-demokratické strany k případu Karkulka vedení naší strany nikterak nepřekvapuje. Je prokazatelným faktem, že Karkulka neměla v košíku zpěvník náboženských písní, nýbrž zpěvník dělnických písní. Pravice jako obvykle upravuje fakta tak, aby vyhovovala jejím cílům.

Komunistická strana
Socialisté ani takzvaní demokrati se neštítí ani tragédie, které jsou ochotni využít pro své cíle.
Žádná ze stran se totiž nezmínila o tom, proč se Karkulce říká Červená a že je ze staré komunistické rodiny. V košíku neměla žádný zpěvník, nýbrž Komunistický manifest. Také soudruh hajný je dlouholetým členem naší strany a objevil se na místě činu, protože je bdělý a ostražitý. Politické strany by měly přestat s propagandou, jejímž cílem není nic jiného než udržování třídní společnosti, rozdělené na vlky a pracující.

Republikánská strana
Karkulka nenesla v košíku zpěvník ani manifest, ale příručku o sebeobraně. V košíku měla také pistoli, o které se pochopitelně vládní tisk nezmiňuje. Tento fakt svědčí o tom, kam až dospěla situace v našich lesích, kde se poctivý občan musí bránit před kriminálními živly, kterým vláda uděluje amnestii. Přesto jsou četné návrhy naší strany týkající se cikánů, kriminálních živlů a cizinců, žijících v zemi za peníze daňových poplatníků, ponechány zcela bez povšimnutí.

Ekologická strana
Karkulce se říká Červená, protože byla ozářena, když došlo k poruše nukleárního reaktoru. Považujeme také za důležité upozornit na to, že zásluhou vládních stran, které podporují průmysl a tím neustále se zhoršující životní prostředí, vlk evropský - Canus lupus - z našich lesů prakticky vymizel. Politické strany potřebují prostě "vlka", aby ospravedlnili existenci "myslivce".Institut pro veřejné mínění

15 procent dotazovaných je pro zákaz vstupu Romů do našich lesů
12 procent dotazovaných je pro deportaci vlků
11 procent je ochotno hlasovat pro čtyřkoalici tří stran
10 procent je proti legalizaci manželství homosexuálních myslivců
9 procent je pro trest smrti.
Zbytek nemá žádný názor.
Ivan Kraus
Muž pod vlastním dohledem
Vydalo nakladatelství Academia
rok 2002
  

Ilustrace @ z archívu autora

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 14. 10. 2008.